Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện:
Hoàn thành nhiều mục tiêu then chốt
Cập nhật: 07:00 | 03/02/2019

(BGĐT) - Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy, UBND huyện Tân Yên (Bắc Giang) đã nỗ lực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện và đạt nhiều kết quả nổi bật trong phát triển KT-XH.

Sáng tạo trong cách làm

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tân Yên lần thứ XXI đề ra 16 mục tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực. Trong đó tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh CNH, HĐH. Đồng thời phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hóa (NNHH) tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM); tạo sự chuyển biến trong giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - trật tự xã hội. Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Nghị quyết, Đại hội Đảng bộ, Huyện ủy, UBND huyện Tân Yên, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện, phát triển KT-XH

Đồng chí Dương Ngô Mạnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Châu Giang

Để đưa nhanh Nghị quyết vào cuộc sống, Huyện ủy đổi mới công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai các mục tiêu, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; chỉ đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch phổ biến đến cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân với phương châm sâu sát, hướng về cơ sở.

Điểm mới là ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch cụ thể, sát hợp với điều kiện thực tế như: Kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2016-2020; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên... Đồng thời, hằng năm ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Trên cơ sở đó, huyện cụ thể hóa kế hoạch theo từng năm, có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ phù hợp. Nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện khai thác thế mạnh trong nông nghiệp bằng cách đẩy mạnh dồn điền đổi thửa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân liên kết sản xuất hàng hóa theo chuỗi sản phẩm, phát triển kinh tế trang trại, nuôi trồng thủy sản thâm canh cao... Mỗi năm, huyện dành hàng tỷ đồng hỗ trợ sản xuất, ứng dụng công nghệ cao.

 

Nghị quyết, Đại hội Đảng bộ, Huyện ủy, UBND huyện Tân Yên, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện, phát triển KT-XH

Huyện Tân Yên thực hiện nhiều giải pháp khuyến khích phát triển cây ăn quả chất lượng cao. Ảnh: Mùa vú sữa ở xã Hợp Đức (Tân Yên). Vương Lâm

Không chỉ vậy, để nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, địa phương đã có cách làm sáng tạo trong sinh hoạt chi bộ. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Đề án số 06-ĐA/HU về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2017-2020; xây dựng biểu chấm điểm chất lượng sinh hoạt hằng tháng. Hằng năm, Huyện ủy giao 1- 3 nhiệm vụ trọng tâm cho người đứng đầu các cơ quan, Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm đề ra.

Làm đâu chắc đó

Nhìn lại nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong huyện đã nỗ lực vươn lên, thực hiện quyết liệt có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trong tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được tiến hành thường xuyên, kiên quyết đã tác động mạnh mẽ đến trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

Nghị quyết, Đại hội Đảng bộ, Huyện ủy, UBND huyện Tân Yên, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện, phát triển KT-XH

Nhiều hộ dân trên địa bàn huyện khai thác lợi thế mặt nước, phát triển thủy sản. Ảnh: Hoàng Phương

Kết quả nổi bật nhất là Huyện ủy đã lãnh đạo, thực hiện toàn diện các lĩnh vực phát triển KT-XH, bảo đảm công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác xây dựng Đảng. Trong số 16 mục tiêu đề ra có 8 mục tiêu thực hiện đúng tiến độ; 7 mục tiêu hoàn thành vượt kế hoạch. Đó là: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm; cơ cấu giá trị sản xuất theo ngành kinh tế; thu ngân sách trên địa bàn; sản xuất nông nghiệp đến năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo; tỷ lệ hộ được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá”; tỷ lệ làng, khu, phố được công nhận danh hiệu văn hoá.

Điều dễ nhận thấy, năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 18%; bình quân giá trị sản xuất trên một ha đất nông nghiệp đạt 138 triệu đồng/năm. Tổng sản lượng lương thực có hạt vượt mục tiêu gần 300 tấn. Giá trị sản xuất thủy sản đạt hơn 360 tỷ đồng, đứng đầu tỉnh về sản lượng. Tân Yên đã có một số sản phẩm thế mạnh được công nhận nhãn hiệu tập thể gồm: Vải sớm Phúc Hòa, Mỳ gạo Châu Sơn, Lợn sạch... Giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt gần 65 triệu đồng. Phong trào cứng hóa đường giao thông nông thôn đạt kết quả nổi bật.

Nghị quyết, Đại hội Đảng bộ, Huyện ủy, UBND huyện Tân Yên, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện, phát triển KT-XH

Huyện Tân Yên huy động sức dân làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Châu Giang

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, địa phương có bước chuyển vượt bậc về chất lượng dạy và học, luôn đứng trong tốp đầu của tỉnh. Năm 2018, huyện hoàn thành xuất sắc 10/15 lĩnh vực công tác, 5/15 lĩnh vực hoàn thành tốt. Toàn huyện có 4 giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh, 10 giải Nhì... Công tác giảm nghèo bền vững chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4,07%, thấp hơn mức bình quân chung toàn tỉnh. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính quyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân từ tỉnh đến cơ sở luôn được huyện tập trung lãnh đạo.

Trong số 16 mục tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tân Yên lần thứ XXI đề ra có 8 mục tiêu thực hiện đúng tiến độ, 7 mục tiêu hoàn thành vượt kế hoạch.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn có một mục tiêu chưa cao. Trong công tác xây dựng Đảng, việc phát hiện, kiểm tra dấu hiệu vi phạm để xử lý, chấn chỉnh ở một số cơ quan chưa kịp thời. Nửa nhiệm kỳ còn lại, Huyện ủy tiếp tục thực hiện ba nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Đối với kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2016-2020, Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng NTM, có cơ chế hỗ trợ cho các xã thực hiện các tiêu chí khó như: Giao thông, môi trường về đích nông thôn mới, phấn đấu có 100% số xã đạt chuẩn. Trên cơ sở đó tiếp tục thực hiện một số tiêu chí của huyện NTM như xây dựng vùng sản xuất NNHH tập trung, không có điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng… Đồng thời tăng cường thu hút đầu tư, huy động mạnh mẽ các nguồn lực phát triển hạ tầng, xây dựng phòng học kiên cố; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.

Dương Ngô Mạnh

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Nghị quyết, Đại hội Đảng bộ, Huyện ủy, UBND huyện Tân Yên, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện, phát triển KT-XH
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất