Gom rác tại chân ruộng

Gom rác tại chân ruộng
(14:50 | 15/06/2018)