Các ngoại trưởng EU tìm cách thu hẹp bất đồng về cuộc tấn công Syria
Cập nhật: 19:02 | 16/04/2018