Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang: Chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương
Cập nhật: 09:21 | 25/03/2020

 

 

(BGĐT) - Là lực lượng “nòng cốt” trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP,QSĐP), Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang luôn nêu cao tính chủ động, sáng tạo tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QP, QSĐP, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội.  

Cách đây vừa tròn 75 năm, ngày 25/3/1945, tại Làng Soi, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Bắc Giang (nay thuộc tỉnh Thái Nguyên), đơn vị vũ trang đầu tiên của tỉnh được thành lập. Trải qua 75 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã lập nhiều thành tích trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang, lực lượng vũ trang, quân đội

Khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm Trường Quân sự tỉnh huấn luyện bắt mục tiêu trên không.

Từ khi tái thành lập (01/1997) đến nay, LLVT tỉnh không ngừng rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, làm tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QP, QSĐP. Tiềm lực quốc phòng và an ninh (QP và AN) được củng cố, tăng cường; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

 

Từ năm 2010 đến nay, Đảng bộ Quân sự tỉnh liên tục đạt trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, luôn dẫn đầu trong phong trào thi đua quyết thắng. Nhiều nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng, Quân khu 1 lấy là mô hình, điểm sáng để nhân rộng trong toàn quân.

 

Phát huy truyền thống “Đoàn kết, chủ động, mưu lược, sáng tạo, quyết thắng”, hằng năm Bắc Giang đều hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu động viên quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân. 

Tổ chức xây dựng lực lượng đúng quy định; hoàn thành xuất sắc công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, sức mạnh tổng hợp. Trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh không ngừng được nâng lên. 

Thường xuyên bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn làm tốt công tác dân vận và giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để bị động, bất ngờ. Tích cực tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xoá đói, giảm nghèo”; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ QP và AN trong tình hình mới.

Với những thành tích đã đạt được, từ năm 2010 đến nay, Đảng bộ quân sự tỉnh liên tục đạt trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, luôn dẫn đầu trong phong trào thi đua quyết thắng. Nhiều nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng, Quân khu lấy là mô hình, điểm sáng để nhân rộng trong toàn quân. 

Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang, lực lượng vũ trang, quân đội

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 831  sửa chữa, làm mới mô hình, học cụ phục vụ huấn luyện.

Điển hình như: Công tác tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đầu tư ngân sách địa phương đào tạo sĩ quan dự bị, xây dựng doanh trại cơ quan Bộ CHQS tỉnh, Trường Quân sự tỉnh, Trung đoàn 831, Ban CHQS 10 huyện, TP, xây dựng căn cứ hậu cần tại xã Bắc Lý (Hiệp Hòa), các công trình chiến đấu trong khu vực phòng thủ (KVPT)... 

Đặc biệt năm 2019, tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và hai huyện: Lạng Giang, Yên Dũng tổ chức thành công diễn tập KVTP. Tham gia hội thi, hội thao đều đạt giải cao. Bộ CHQS tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, được Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh tặng Cờ thi đua.

Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước dự báo có những diễn biến phức tạp; nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu mới. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ QP, QSĐP, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” .

Theo đó, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần cảnh giác cách mạng, không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nâng cao chất lượng tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ QP, QSĐP. Quán triệt, triển khai có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của các cấp về xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong giai đoạn mới. 

Nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh tổng hợp cho bộ đội. Tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác giáo dục QP và AN cho các đối tượng. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các lực lượng trên địa bàn nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xử lý kịp thời các tình huống không để bị động bất ngờ.

Nhiệm vụ trước mắt là phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức duy trì nghiêm nội dung, chương trình huấn luyện và chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức thành công đại hội; đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XVIII tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tự hào truyền thống 75 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của LLVT tỉnh, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tiếp tục tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của LLVT tỉnh.

Lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang: Bám sát thao trường, thi đua huấn luyện giỏi
(BGĐT) - Bước vào mùa huấn luyện năm 2020, cùng với công tác phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh tích cực, chủ động tổ chức huấn luyện bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi, nghiêm túc ngay từ những ngày đầu.
 
Lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang vào mùa huấn luyện: Tập trung vào khâu yếu
(BGĐT) - Để thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2020, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Bắc Giang tích cực làm công tác chuẩn bị, sẵn sàng bước vào mùa huấn luyện bảo đảm phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”.
 
Lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang: Thi đua nêu gương, quyết thắng
(BGĐT) - Cùng với nhân dân cả nước, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Bắc Giang đã và đang có những việc làm hiệu quả, thiết thực, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng và đại hội Đảng các cấp thông qua phong trào thi đua "Nêu gương, quyết thắng".
 
Chi 61 nghìn tỷ tăng lương cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang
Dự toán chi ngân sách nhà nước, chi ngân sách trung ương và chi ngân sách địa phương theo cơ cấu chi năm 2020 đã bố trí chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế là hơn 61.522 tỷ đồng để thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2020.
 
Lực lượng vũ trang huyện Lục Ngạn: Xứng danh đơn vị lá cờ đầu
(BGĐT) - Tập thể đoàn kết, từng cá nhân không ngừng nỗ lực, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, lực lượng vũ trang huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã gặt hái nhiều thành công, xứng đáng là lá cờ đầu của lực lượng vũ trang tỉnh năm 2019.
 
Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại
(BGĐT) - Phát huy truyền thống vẻ vang trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng phát triển, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.
 
Thực hiện văn hóa công sở trong lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang: Rèn tác phong, nâng ý thức trách nhiệm
(BGĐT) - Triển khai phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang luôn nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp, phong cách quân nhân, chấp hành pháp luật. Qua phong trào góp phần thiết thực để các cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.  
 
Bám sát nhiệm vụ, thi đua xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 1 ngày càng vững mạnh
(BGĐT) – Ngày 16-10, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) lực lượng vũ trang (LLVT) quân khu giai đoạn 2014-2019.
 

Đại tá Vũ Đức Hiền 

Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang


Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang, lực lượng vũ trang, quân đội
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất