Công bố 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017
Cập nhật: 19:42 | 12/03/2018

 

Sau cuộc họp sáng 12-3, dựa trên kết quả bình chọn và bỏ phiếu kín, Hội đồng xét chọn Giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu đã chính thức công bố Giải thưởng năm 2017.

Công bố, 10 Gương mặt trẻ, Việt Nam, tiêu biểu, năm 2017

Đã công bố gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017.

Căn cứ vào kết quả bình chọn trên mạng (từ 14 giờ ngày 28-2 đến 20 giờ ngày 11-3), Hội đồng xét chọn Giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu tiếp tục xem xét, cho ý kiến và bỏ phiếu bình chọn 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017 vào sáng 12-3.

Kết quả bình chọn 20 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu đã có và không có sự chênh lệch nhiều. Giữa người cao nhất và người thấp nhất chỉ chênh nhau 1,5% số lượt bình chọn. Như vậy để thấy chất lượng các đề cử được đánh giá tương đồng.

Dựa trên kết quả bình chọn có tính chất tham khảo, các đại biểu trong Hội đồng xét chọn Giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017 cho ý kiến tham luận sâu để chọn ra 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017 xứng đáng và công tâm nhất”.  

Trong vòng 2 tiếng đồng hồ, Hội đồng xét chọn Giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu đã có nhiều ý kiến tranh luận để đưa ra bình chọn gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017.

Kết quả cuối cùng được quyết định qua phiếu kín của các thành viên Hội đồng xét chọn Giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017 lần thứ hai. Cụ thể như sau:

10 GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TIÊU BIỂU NĂM 2017

STT

Họ và Tên

Lĩnh vực

1

Đinh Quang Hiếu

Học tập

2

Vũ Bích Ngọc

Nghiên cứu khoa học

3

Vũ Văn Bình

Lao động sản xuất

4

Trần Minh Châu

Văn hóa Nghệ thuật

5

Đại úy Phạm Văn Dân

An ninh trật tự

6

Lê Tú Chinh

Thể dục Thể thao

7

Tô Hồng Thái

Quốc phòng

8

Phạm Huy

Nghiên cứu khoa học

9

Nguyễn Khôi

Kinh doanh Khởi nghiệp

10

Bác sĩ Nguyễn Văn Hiếu

Hoạt động xã hội

 

10 GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TRIỂN VỌNG N