Có mặt mọi lúc, mọi nơi

Có mặt mọi lúc, mọi nơi
(07:00 | 24/02/2019)