Cố ý gây thương tích

Cố ý gây thương tích
(19:04 | 17/07/2018)