Trái ngọt trên đất cằn

Trái ngọt trên đất cằn
(10:10 | 20/12/2019)