Lạng Giang: Ký kết phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Công an huyện
Cập nhật: 14:20 | 20/03/2019

 

 

(BGĐT)- Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Công an huyện Lạng Giang vừa tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp năm 2019.

Lạng Giang, ký phối hợp,

Ký kết giữa hai bên.

Nội dung ký kết tập trung vào việc: Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị; đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; trao đổi thông tin, nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân...

Năm 2018, nhờ thực hiện công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Công an huyện đã góp phần nâng cao nhận thức cũng như ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển.

Bùi Thu Nguyên

Lạng Giang, ký phối hợp,
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất