Vàng miếng SJC tăng nhẹ

Vàng miếng SJC tăng nhẹ
(16:26 | 12/10/2017)