Phối hợp quản lý nhà nước trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Cập nhật: 14:34 | 02/12/2023

 

 

BẮC GIANG - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 42/2023/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

tin tức bắc giang, tỉnh bắc giang, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật, quản lý nhà nước, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Phối hợp quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Báo Bắc Giang, UBND các cấp, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Nguyên tắc phối hợp phải bảo đảm công tác phối hợp quản lý Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị và yêu cầu về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo từng thời điểm.

Việc phối hợp thực hiện các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phải bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chủ động phối hợp nhằm bảo đảm công tác quản lý chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, tránh chồng chéo.

Việc phối hợp hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo từng vụ việc căn cứ vào nguồn thông tin và công tác thanh tra, kiểm tra của từng cơ quan, đơn vị. Quá trình phối hợp không gây khó khăn, phiền hà hoặc kéo dài trong thanh tra, kiểm tra, xử lý; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát triển sản xuất, kinh doanh lành mạnh.

Nội dung phối hợp bao gồm: Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng và nâng cao nhận thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cung cấp, trao đổi thông tin, báo cáo giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, Quy chế quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong phối hợp quản lý Nhà nước về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

 

Cân đúng, đủ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
(BGĐT) - Chủ động kiểm tra và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ là những giải pháp Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang) đang thực hiện nhằm siết chặt quản lý nhà nước về đo lường, chất lượng, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
 
Quản lý kinh doanh TMĐT: Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tránh thất thu ngân sách
(BGĐT) - Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi kinh doanh hàng hóa vi phạm pháp luật trên môi trường thương mại điện tử (TMĐT), UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý theo quy định. Qua đây góp phần tạo niềm tin cho người tiêu dùng, thúc đẩy TMĐT phát triển, tránh thất thu ngân sách.
 
Kiểm định lưu động cân đồng hồ lò xo tại chợ: Góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
(BGĐT) - Nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hướng dẫn hộ kinh doanh, tiểu thương trong các chợ chấp hành nghiêm quy định pháp luật về đo lường, năm 2021, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang) tiếp tục triển khai mô hình kiểm định lưu động cân đồng hồ lò xo tại một số chợ trên địa bàn tỉnh.
 
Làm rõ khái niệm để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của người tiêu dùng
Sáng 15/2, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 20, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).
 
Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng
Ngày Quyền của người tiêu dùng được tổ chức vào 15/3 hằng năm nhằm khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước.
 
TS
tin tức bắc giang, tỉnh bắc giang, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật, quản lý nhà nước, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất