Xác định các giải pháp đột phá cho vấn đề "tam nông" đến năm 2030 tầm nhìn 2045
Cập nhật: 15:49 | 19/01/2022

 

 

Ngày 19/01, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương (T.Ư) chủ trì, phối hợp các bộ, ngành tổ chức Hội nghị toàn quốc Góp ý kiến Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (gọi tắt là "tam nông"). Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp điểm cầu T.Ư kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu tỉnh ủy, thành ủy.

Giải pháp, nông nghiệp, nông dân, nông thôn, năm 2030, tầm nhìn 2045

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư Tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW; Lê Văn Thành, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng; các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; đại diện lãnh đạo ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị-xã hội tại điểm cầu Trung ương và các đại biểu đại diện thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy, các ban, sở, ngành tại 63 điểm cầu trên cả nước.

Tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang, đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự có đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT; Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Hội Nông dân tỉnh và Liên minh HTX tỉnh.

Ngày 5/8/2008, Ban Chấp hành T.Ư (khóa X) đã ban hành Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đến nay nông nghiệp, nông thôn nước ta đã đạt nhiều kết quả tích cực. Để thực hiện những nhiệm vụ của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Ban Bí thư T.Ư Đảng đã ban hành Quyết định 02-QĐ/TW thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh nêu rõ, trên cơ sở tổng kết, đánh giá cho thấy, sau hơn 13 năm thực hiện Nghị quyết, nông nghiệp, nông thôn nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa to lớn, bao trùm, toàn diện. Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp đạt được mức khá cao (2,94%/năm), chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện hơn.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới về đích sớm trước 1,5 năm, với những thành tựu to lớn, toàn diện và lịch sử. Thu nhập bình ở nông thôn tăng nhanh hơn đô thị; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở nông thôn giảm nhanh, bình quân giảm khoảng 1,5%/năm. Nông nghiệp duy trì tăng trưởng và phát triển khá toàn diện, chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện; tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Nông dân đã phát huy tốt hơn vai trò chủ thể, chủ động và tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ứng dụng khoa học và công nghệ, tham gia chuỗi giá trị nông sản, khôi phục và phát triển ngành nghề nông thôn.

Giải pháp, nông nghiệp, nông dân, nông thôn, năm 2030, tầm nhìn 2045

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang.

Tại Hội nghị, các đại biểu tiếp tục đóng góp nhiều ý về những thành tựu, khó khăn, thách thức, tồn tại, nguyên nhân, cũng như đề xuất điều chỉnh một số chính sách khó thực hiện đối với các địa phương. Từ nhận định bối cảnh, xu hướng, nhiều đại biểu đã đề xuất các quan điểm, mục tiêu, giải pháp nhằm phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống của nông dân nước ta trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, khẳng định, từ khi có Đảng ra đời thì nông nghiệp, nông dân là vấn đề chiến lược, luôn được Đảng, Nhà nước ta xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Nghị quyết 26-NQ/TW ra đời hợp lòng dân, sát thực tiễn, tính khả thi cao, tạo được cảm hứng của cả hệ thống chính trị. Sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện rất bài bản của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, của các cơ quan nhà nước đã thúc đẩy tính tích cực của các cấp ủy, tổ chức Đảng, ban, bộ, ngành T.Ư tạo ra bước chuyển mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động và đạt được nhiều thành tựu to lớn trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

Đồng chí nhấn mạnh, nông nghiệp trong nhiều năm liền được nhắc đến như là trụ đỡ của nền kinh tế. Thành tựu trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã góp phần vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới mà chúng ta đạt được trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình trong đất nước và thế giới có nhiều thay đổi lớn, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Chủ trương hướng đến nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh mà Đại hội XIII đề ra, đòi hỏi phải tăng cường thêm nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp mạnh mẽ mới để thúc đẩy sự phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, đến thời điểm này đã chín muồi để tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW và cũng là thời điểm để có thể ban hành một Nghị quyết mới của Ban Chấp hành T.Ư về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Gợi ý về quan điểm, mục tiêu và giải pháp đối với Nghị quyết mới, đồng chí yêu cầu: Tiếp tục khẳng định nông nghiệp, nông dân, nông thôn là vấn đề có vai trò, ý nghĩa chiến lược đối với giai đoạn phát triển mới của đất nước. Giải quyết tốt những vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là yếu tố quan trọng mang tính tiền đề để đất nước đạt mục tiêu mà Đại hội XIII đặt ra đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, ban, bộ, ngành về vị trí, vai trò ý nghĩa chiến lược của nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Mục tiêu, giải pháp của Nghị quyết phải rõ ràng, mạch lạc, khả thi. Trong đó phải xác định các giải pháp đột phá phù hợp từng giai đoạn, có lộ trình để thực hiện, tránh trường hợp quá chung chung thời nào nói cũng được. Nghị quyết mới phải tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên cơ sở cái gì mà đã làm hay thì tiếp tục phát huy, giải pháp mới để giải quyết các vấn đề mới, khắc phục tối đa các hạn chế yếu kém.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng lưu ý một số vấn đề đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của xã hội như về thể chế về đất đai để phục vụ cho phát triển nông nghiệp được hoàn thiện; thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; nông sản Việt Nam phải được mong chờ đặt hàng chứ không phải là chờ đợi để giải cứu; nông thôn trở thành môi trường để giới trẻ khởi nghiệp trong kinh tế nông nghiệp; môi trường bền vững, an ninh trật tự được giữ vững; đời sống văn hóa tinh thần được nâng cao…

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên
(BGĐT) - Sáng 19/1, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 1 và triển khai nhiệm vụ công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2022. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì. Hội nghị được kết nối với 658 điểm cầu trong cả nước. 
 
Bắc Giang: Nhiều vi phạm được phát hiện, xử lý qua kiểm tra, giám sát
(BGĐT) - Năm 2021, thông qua kiểm tra, giám sát (KTGS), nhiều sai phạm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Bắc Giang được phát hiện và xử lý kịp thời. Qua đó góp phần giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, phòng ngừa, ngặn chặn tham nhũng, tiêu cực.
 
Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang phát động phong trào thi đua Quyết thắng
(BGĐT) - Ngày 19/1, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng”.
 

Theo Nhân Dân- TS

Giải pháp, nông nghiệp, nông dân, nông thôn, năm 2030, tầm nhìn 2045
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất