Bắc Giang: Phát triển KT-XH bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Cập nhật: 10:09 | 02/12/2020

 

 

(BGĐT) - Những năm qua, T.Ư, tỉnh Bắc Giang luôn quan tâm hỗ trợ vùng cao, miền núi nên cơ sở hạ tầng, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt. Thời gian tới, Bắc Giang tiếp tục dành nguồn lực đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần  phát triển KT-XH địa phương bền vững.   

Nhiều chính sách hướng về vùng DTTS

Giai đoạn 2014-2019, Bắc Giang triển khai thực hiện hơn 63 chính sách của T.Ư và địa phương, trong đó chính sách do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 10 nhóm với tổng nguồn lực gần 10 nghìn tỷ đồng, bao phủ toàn diện trên các lĩnh vực KT-XH, cơ sở hạ tầng, giảm nghèo, phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội. 

dân tộc thiểu số, Bắc Giang, dân tộc

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Vi Thanh Quyền tặng Giấy khen cho học sinh DTTS tiêu biểu năm 2020.

Đáng chú ý là Chương trình 135 hỗ trợ đầu tư tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) và các xã ATK với tổng số vốn 454 tỷ đồng; Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững với huyện nghèo Sơn Động hơn 150 tỷ đồng; Đề án tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS theo Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ, các tổ chức nước ngoài viện trợ cho 42 chương trình, dự án với tổng kinh phí tiếp nhận hơn 781 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu Quốc gia nông thôn mới (NTM); các chính sách hỗ trợ giáo viên, học sinh, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm y tế, cho vay tín dụng, hỗ trợ trực tiếp hộ nghèo và chính sách đặc thù của tỉnh hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho 36 thôn, bản ĐBKK nhất tỉnh...

Thông qua thực hiện các chính sách, cùng sự nỗ lực phấn đấu của cấp ủy, chính quyền và người dân, diện mạo vùng DTTS và miền núi của Bắc Giang có nhiều chuyển biến tích cực. Kết cấu hạ tầng KT-XH được tăng cường đầu tư xây dựng, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc giảm bình quân 5,2%/năm, ở các xã ĐBKK giảm bình quân 7,2 %/năm. 

dân tộc thiểu số, Bắc Giang, dân tộc

Bà con DTTS xã Bảo Sơn (Lục Nam) tích cực trồng dứa, tăng thu nhập.

Đến cuối năm 2019, Bắc Giang đã có 113/188 xã vùng DTTS và miền núi đạt tiêu chí xã NTM. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng được quan tâm. Ở vùng đồng bào DTTS và miền núi đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội đang được nhân rộng. Huyện vùng cao Sơn Động, các xã vùng ĐBKK ở huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế... có bước tiến vượt bậc trong công tác giảm nghèo, cơ sở hạ tầng đổi thay rõ nét.

 

Vùng DTTS và miền núi của Bắc Giang chiếm 72,8% diện tích tự nhiên với gần 26 vạn người DTTS, tương đương 14,26% dân số của tỉnh. Tỉnh có 45 thành phần DTTS, trong đó 7 thành phần dân tộc dân số đông, sống tập trung thành cộng đồng, gồm: Nùng, Tày, Sán Dìu, Hoa, Cao Lan, Sán Chí, Dao, chiếm 97,78% tổng số người DTTS, còn lại 38 thành phần dân tộc khác. Tỉnh có 188 xã miền núi, trong đó 58 xã khu vực I; 90 xã khu vực II và 40 xã khu vực III, với 407 thôn, bản ĐBKK.

 

Tuy nhiên, do vùng DTTS và miền núi của tỉnh địa bàn rộng, điều kiện tự nhiên không thuận lợi, kết quả giảm nghèo thiếu bền vững, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, khoảng cách giàu - nghèo và chênh lệch về trình độ phát triển giữa vùng DTTS với các vùng khác, giữa các thành phần dân tộc còn khác biệt. 

Các dự án, chính sách dân tộc được triển khai thực hiện nhiều năm nhưng mức đầu tư còn thấp, đối tượng nhiều nhưng nguồn vốn phân bổ chưa đáp ứng nhu cầu. 

Đơn cử, nguồn vốn Chương trình 135 giảm dần qua các năm, chỉ bằng 70-80% của giai đoạn trước. Các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo, y tế, văn hoá - thông tin - thể dục, thể thao còn rất hạn chế. Cơ sở hạ tầng thiết yếu chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển sản xuất và đời sống nhân dân.

Tiếp tục quan tâm, ưu tiên nguồn lực

Để từng bước khắc phục những khó khăn trên, đồng thời thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi theo hướng bền vững, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục tham mưu cho tỉnh, phối hợp các ngành, chính quyền địa phương thực hiện các nhiệm vụ. 

Trong đó chú trọng củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, điều hành của chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị về công tác dân tộc; bồi dưỡng kết nạp, phát triển đảng viên là người DTTS. Tiếp tục xây dựng chính sách đặc thù riêng của tỉnh để hỗ trợ hộ DTTS nghèo xây dựng mô hình phát triển kinh tế. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc, chính sách giảm nghèo.

Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập và mức sống cho người dân, gắn với nâng cao chất lượng công tác giảm nghèo bền vững; bảo vệ phát triển rừng và môi trường, sinh thái vùng DTTS và miền núi; thúc đẩy ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất và chăn nuôi. 

Tăng cường công tác truyền thông, tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Quan tâm bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và vùng miền gắn với phát triển du lịch. Phát triển toàn diện nguồn nhân lực vùng DTTS; kết hợp chặt chẽ việc đào tạo, bồi dưỡng với quy hoạch, quản lý, sắp xếp sử dụng cán bộ là người DTTS.

                                  Vi Thanh Quyền, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số: Hạt nhân đoàn kết, giữ gìn an ninh trật tự
(BGĐT) - Việc tranh thủ sự giúp đỡ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với công tác giữ gìn ANTT đã mang lại hiệu quả thiết thực. Bằng kinh nghiệm, uy tín của mình, đội ngũ này không chỉ vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn tuyên truyền bà con nâng cao cảnh giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở bản, làng.
 
Ba gương mặt học sinh dân tộc thiểu số tiêu biểu
(BGĐT) - Nhằm động viên, khích lệ học sinh miền núi, vùng cao vươn lên trong học tập, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức lễ tuyên dương 40 học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) có thành tích xuất sắc năm 2020. Các em đều là những đóa hoa tiêu biểu cho phong trào thi đua học tốt, con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, là niềm tự hào của gia đình và nhà trường. Dưới đây là ba gương mặt tiêu biểu.
 
Bắc Giang: Tuyên dương 40 học sinh dân tộc thiểu số tiêu biểu
(BGĐT)-Ngày 24/11, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Lễ tuyên dương học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) tiêu biểu, xuất sắc năm 2020. 
 
Chắp cánh ước mơ cho học sinh dân tộc thiểu số
(BGĐT) - Giáo dục học sinh dân tộc thiểu số có nhiều đặc thù và khó khăn song với thầy, cô giáo Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (PTDTNT) Lục Ngạn (Bắc Giang) thì đó lại là niềm hạnh phúc bởi với thầy và trò nơi đây luôn xem trường học là nhà, thầy cô là cha mẹ, bạn bè là anh em.  
 
Tuyên dương 63 nhà giáo tiêu biểu là người dân tộc thiểu số
Tối 17/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc và Tập đoàn Thiên Long tổ chức chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2020, tuyên dương các thầy giáo, cô giáo là người dân tộc thiểu số có nhiều thành tích trong công tác giảng dạy.
 
Trao Bằng khen và sổ tiết kiệm tặng 63 giáo viên người dân tộc thiểu số
Tối 16/11, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2020, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam đã trao sổ tiết kiệm và các phần quà tặng 63 giáo viên dân tộc thiểu số tiêu biểu, mỗi sổ trị giá mười triệu đồng. 
 
Phó Thủ tướng gặp mặt đoàn đại biểu giáo viên tiêu biểu người dân tộc thiểu số
Ngày 16/11, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam gặp mặt đoàn đại biểu giáo viên tiêu biểu người dân tộc thiểu số tham dự chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2020.
 
Bắc Giang hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất: Thay đổi nhận thức, tăng sinh kế giảm nghèo
(BGĐT) - Cùng với nhiều chương trình, dự án, thời gian qua, nguồn vốn hỗ trợ hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất theo Chương trình 135 đã góp phần thiết thực giúp người dân Bắc Giang thay đổi tư duy làm kinh tế, từng bước xóa đói, giảm nghèo. Đây cũng là động lực quan trọng giúp chương trình sớm đạt mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững.
 
 
dân tộc thiểu số, Bắc Giang, dân tộc
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất