Thẩm tra một số dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII
Cập nhật: 20:48 | 26/11/2020

 

 

(BGĐT) – Ngày 26/11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bắc Giang tổ chức thẩm tra dự thảo nghị quyết về điều chỉnh và phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021-2025. Bà Ngụy Kim Phương, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì.

Thẩm tra, một số, dự thảo, nghị quyết, trình kỳ họp, thứ 12, HĐND tỉnh, khóa XVIII

Các đại biểu tham dự buổi thẩm tra.

Theo dự thảo tờ trình của UBND tỉnh sẽ điều chỉnh chủ trương đầu tư của 8 dự án (điều chỉnh về quy mô, cơ cấu nguồn vốn, thời gian thực hiện dự án) với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh tăng hơn 1.200 tỷ đồng; quyết định chủ trương đầu tư 6 dự án khởi công mới có tổng mức đầu tư hơn 2.408 tỷ đồng.

Đối với nội dung này, các ý kiến nhất trí dự thảo, tuy nhiên đề nghị trong tờ trình cần ghi rõ, cụ thể nguồn ngân sách T.Ư, địa phương đầu tư tăng bao nhiêu; đối với dự án đầu tư mới, mục tiêu đầu tư nên bám sát vào thích hợp với quy hoạch chung của tỉnh. Phát biểu đóng góp ý kiến, ông Vũ Tấn Cường, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cho rằng các mục biểu cần bóc tách rõ thời gian thực hiện dự án, tổng mức đầu tư của Trung ương, địa phương. Khi xây dựng các dự án mới cần quan tâm đến vấn đề quy hoạch sử dụng đất. Làm rõ những căn cứ điều chỉnh nguồn vốn từ ngân sách địa phương sang ngân sách T.Ư... 

Thẩm tra, một số, dự thảo, nghị quyết, trình kỳ họp, thứ 12, HĐND tỉnh, khóa XVIII

Ông Vũ Tấn Cường, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu ý kiến.

Về dự thảo nghị quyết nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021- 2025, các ý kiến thống nhất với những nhận định, đánh giá trong báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2016-2020, đồng thời cho rằng kế hoạch 5 năm tới được xây dựng dựa trên tư duy đổi mới, những chủ trương, định hướng đúng đắn, tập trung vào các vấn đề lớn mang tính đột phá cao, tạo động lực cho phát triển.

Với mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ phát triển các ngành, lĩnh vực và nhóm giải pháp đã được đưa ra một cách cụ thể, chi tiết. Đối với nội dung này, các thành viên trong Ban thống nhất với bố cục dự thảo, tuy nhiên nên đánh giá thêm phần tồn tại thu hút đầu tư, mục tiêu tổng quan phấn đấu cần ghi rõ là một trong 15 tỉnh có cơ cấu kinh tế dẫn đầu cả nước.

Trong phát triển sản xuất công nghiệp cần có giải pháp đổi mới về chất lượng, số lượng và tiêu chí lựa chọn. Phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản cần có mục tiêu rõ ràng gắn với xuất khẩu; dịch vụ bổ sung nội dung vận tải kho bãi.

Lĩnh vực tài nguyên, môi trường cần bổ sung thêm nhiệm vụ thực hiện các chỉ thị của Tỉnh ủy về thu gom xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, khai thác khoáng sản... Đánh giá sâu thêm về hiệu quả về công tác cải cách hành chính; các chỉ tiêu phát triển văn hóa, xã hội.

Kết luận nội dung thẩm tra, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Ngụy Kim Phương đề nghị các cơ quan tham mưu  tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc những ý kiến đóng góp. Bổ sung và giải trình rõ về căn cứ, cơ sở điều chỉnh, thay đổi, đối chiếu với những quy định của Nhà nước, bảo đảm đúng pháp luật và chỉ đạo của tỉnh. Khẩn trương hoàn thiện các dự thảo trước khi trình kỳ họp HĐND tỉnh.

Quốc Phương

Bắc Giang: Thẩm tra báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng
(BGĐT)-Chiều 25/11, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh Bắc Giang Đặng Hồng Chiến đã chủ trì hội nghị thẩm tra các báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. 
 
Thẩm tra một số văn bản trình kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII
(BGĐT) - Ngày 24/11, Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh Bắc Giang) thẩm tra một số báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Ngụy Kim Phương, Trưởng Ban chủ trì hội nghị.
 
Thẩm định, thẩm tra một số nội dung trình BTV Tỉnh ủy và kỳ họp HĐND tỉnh Bắc Giang
(BGĐT) - Ngày 23/11, Đảng đoàn HĐND tỉnh Bắc Giang phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức thẩm định một số nội dung trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại phiên họp tháng 11; thẩm tra một số nội dung do Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, trình kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII.
 
Thẩm tra một số dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII
(BGĐT)-Ngày 19/11, Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh Bắc Giang) thẩm tra một số dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Ngụy Kim Phương, Trưởng Ban chủ trì hội nghị.
 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bắc Giang thẩm tra một số báo cáo
(BGĐT) - Ngày 17/11, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh Bắc Giang thẩm tra báo cáo kết quả công tác năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của các đơn vị: Viện KSND, TAND và Cục THADS tỉnh để trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh. Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đặng Hồng Chiến chủ trì.
 
 


Thẩm tra, một số, dự thảo, nghị quyết, trình kỳ họp, thứ 12, HĐND tỉnh, khóa XVIII
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất