Sạt lở bãi sông tả Cầu

Sạt lở bãi sông tả Cầu
(14:18 | 16/10/2018)