Hợp long cầu Đồng Sơn

Hợp long cầu Đồng Sơn
(14:00 | 19/08/2018)