Bộ, ngành, địa phương thực hiện 707 thủ tục hành chính mức độ 3,4

Cập nhật: 09:44 | 13/06/2017

(BGĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017.

Bộ, ngành, địa phương, thực hiện, 707, TTHC, mức độ, 3,4
Ảnh minh họa.

Danh mục gồm 707 thủ tục hành chính (TTHC) triển khai DVCTT mức độ 3,4. Trong đó, có 354 TTHC triển khai DVCTT mức độ 3, 4 để các bộ, ngành thực hiện trong năm 2017 và 353 TTHC triển khai DVCTT mức độ 3, 4 để các địa phương thực hiện trong năm 2017. Cụ thể, Bộ Y tế thực hiện 85 TTHC; Bộ Văn hóa, Thể thao và  Du lịch thực hiện 74 TTHC; Bộ Giao thông-Vận tải thực hiện 56 TTHC...

Vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2017

Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ ban hành hướng dẫn tiêu chí đánh giá, xác định TTHC thực hiện DVCTT mức độ 3 và 4; xây dựng và đưa vào vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) trong năm 2017; hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích hợp các DVCTT vào Cổng DVCQG.

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương xây dựng, triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử (CPĐT) cấp Bộ và cấp tỉnh theo Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện chia sẻ thông tin số theo quy định của pháp luật; xây dựng tiêu chí đánh giá, công nhận cơ quan đạt tiêu chuẩn cơ quan điện tử; xây dựng bộ công cụ phục vụ việc tích hợp ứng dụng chữ ký số với các DVCTT của các cơ quan Nhà nước.

Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật về kết nối, tích hợp dịch vụ công để bảo đảm tích hợp tất cả các DVCTT của các Bộ, ngành, địa phương lên Cổng DVCQG.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm khả năng chia sẻ, trao đổi thông tin về công dân theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (QCVN:109/2017/BTTTT).

Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, vận hành Cổng thanh toán tập trung để thanh toán các khoản phí, lệ phí và các khoản nộp ngân sách nhà nước khi thực hiện các DVCTT...

PV


 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo: