Tỷ lệ văn bản điện tử đạt 91,5%
Cập nhật: 16:26 | 27/11/2019

 

 

(BGĐT) - Tính riêng 9 tháng năm 2019, tỷ lệ văn bản điện tử gửi đi bình quân trong toàn tỉnh đạt 91,5%, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó cấp sở, huyện đều đạt 93%, cấp xã đạt 88,7%; tiết kiệm kinh phí ước đạt hơn 10 tỷ đồng. Các văn bản điện tử đều được ký số.

Bắc giang, hành trình hội nhập, văn bản điện tử

Tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

Có được kết quả đó là do Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành tích hợp, kết nối phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh (cấp sở, huyện, xã) với trục liên thông văn bản quốc gia, tạo thuận lợi trong trao đổi thông tin. Để tiếp tục tăng tỷ lệ, thời gian tới, các sở, ngành, UBND các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng của cán bộ, công chức, viên chức trong việc sử dụng văn bản điện tử, bảo đảm phần mềm hoạt động an toàn, thông suốt.

Bắc Giang: Nhiều chuyển biến trong cải cách hành chính ở cấp xã
(BGĐT) - Khắc phục tình trạng “trên sốt sắng, dưới bình chân” trong công tác cải cách hành chính (CCHC), nhiều xã thuộc diện khó khăn trong tỉnh Bắc Giang đã tập trung triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, tạo sự chuyển biến tích cực ở cơ sở, được tổ chức, công dân đánh giá cao. 
 
TP Bắc Giang khẩn trương khắc phục một số hạn chế trong công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin
(BGĐT) - Ngày 27 - 6, Tổ kiểm tra số 1 (do UBND tỉnh thành lập) kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), áp dụng ISO, ứng dụng công nghệ thông tin tại TP Bắc Giang. Đồng chí Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn. 
 
Huyện Việt Yên hướng dẫn thực hành các ứng dụng tiện ích trong cải cách hành chính
(BGĐT) - Ngày 21 - 8, UBND huyện Việt Yên tổ chức tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2019 cho 100 đại biểu là cán bộ phụ trách công tác đoàn, đội và phụ nữ trên địa bàn huyện. 
 
Nhật Long
Bắc giang, hành trình hội nhập, văn bản điện tử
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất