Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Bắc Giang: Đề xuất giải pháp về quy hoạch, phát triển đô thị, quản lý ngân sách, nguồn nhân lực
Cập nhật: 16:26 | 09/07/2020

 

 

(BGĐT) - Trong phiên thảo luận tại hội trường, kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh đã nêu nhiều giải pháp thực hiện các nhiệm vụ KT-XH. Báo Bắc Giang trích đăng một số ý kiến.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Cường: 

Xây dựng quy hoạch phải hướng đến mục tiêu phát triển nhanh, bền vững

kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh, thảo luận, các sở ngành tỉnh, bắc giang,

Ông Nguyễn Cường.

Theo quy định của Luật Quy hoạch, điểm mới, nổi bật nhất về nội dung của quy hoạch tỉnh đó là quy hoạch tích hợp, tức là tích hợp tất cả các loại quy hoạch trước đây vào thành một bản quy hoạch mới gọi là quy hoạch tỉnh (điều này sẽ khắc phục được tình trạng không thống nhất giữa các quy hoạch trước đây). 

Đây là việc hoàn toàn mới, lần đầu tiên được triển khai thực hiện trên phạm vi cả nước. Trong khi đó, Bắc Giang lại là một trong những tỉnh triển khai sớm. Do vậy, bên cạnh việc nghiên cứu các văn bản, chúng tôi thường xuyên trao đổi với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng như các tỉnh, thành phố để học hỏi kinh nghiệm. 

Khi xây dựng quy hoạch tỉnh cần phải thể hiện được những điểm lớn, nội dung quan trọng, nổi bật và điểm mới của quy hoạch; việc xây dựng quy hoạch phải hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Phát triển nhanh và bền vững là phát triển dựa trên sự phát triển nhanh và bền vững về các khía cạnh kinh tế, xã hội, môi trường, theo 3 trụ cột: Tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững (trụ cột 1); tăng trưởng kinh tế thúc đẩy tiến bộ xã hội (trụ cột 2); tăng trưởng kinh tế gắn với sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu (trụ cột 3). 

Trong đó, tăng trưởng kinh tế đóng vai trò là điều kiện tiên quyết cho phát triển bền vững - đây là yêu cầu xuyên suốt trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn 2011-2020 và trong dự thảo Chiến lược giai đoạn 2021-2030 của Đảng.

Ngoài ra, trong Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn thực hiện quy định rất nhiều điểm mới khác, chính vì vậy chúng ta cần phải có sự đổi mới về tư duy, thay đổi "lối mòn" trước đây.

Cần phải xây dựng nhiều kịch bản phát triển khác nhau trên cơ sở dự báo tình hình các tỉnh trong vùng, trong nước và quốc tế theo các hướng phát triển khác nhau, để từ đó, sẽ có các kịch bản ứng phó khác nhau khi tình hình có sự thay đổi, nhằm đảm bảo quy hoạch có tính khả thi.

Trong quá trình xây dựng quy hoạch, phải thường xuyên có sự trao đổi ý kiến giữa các sở, ngành, địa phương để bảo đảm sự thống nhất. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan được giao lập quy hoạch tỉnh sẽ có trách nhiệm điều phối, xử lý các mâu thuẫn, chồng chéo giữa các ngành, lĩnh vực, địa phương. Đồng thời, tranh thủ xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh trong quá trình xử lý các mâu thuẫn, chồng chéo.

Quy hoạch phải được xin ý kiến các nhà khoa học, các chuyên gia trên các lĩnh vực để dự báo sát tình hình, xác định định hướng phù hợp với xu thế phát triển chung, từ đó xây dựng được bản quy hoạch có chất lượng, khả thi.

Từ thực tiễn quá trình triển khai xây dựng quy hoạch tỉnh đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư thấy rằng, cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ cơ sở đến cấp tỉnh, việc này để bảo đảm rằng, trong quá trình xây dựng quy hoạch, có sự tham gia rất chặt chẽ của cấp cơ sở (bởi đây chính là cấp trực tiếp chịu sự tác động của quy hoạch sau khi được phê duyệt) và cũng là nhằm mục tiêu quy hoạch sẽ được thực hiện đúng trong thực tế.

Giám đốc Sở Xây dựng Vương Tuấn Nghĩa: 

Cần tập trung cao đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung

 

kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh, thảo luận, các sở ngành tỉnh, bắc giang,

Ông Vương Tuấn Nghĩa.

Hệ thống đô thị tỉnh Bắc Giang thời gian qua có bước phát triển mạnh. Tuy nhiên, các đô thị có quy mô nhỏ, quy hoạch xây dựng còn thiếu tầm nhìn, hạ tầng thiếu đồng bộ, các vấn đề về môi trường, giao thông, dịch vụ y tế, an toàn, nhà ở còn nhiều bất cập. Để có được đô thị đồng bộ, hiện đại, thông minh chúng ta cần phải bắt đầu từ các công việc sau đây:

Xây dựng hệ thống cơ chế chính sách để đẩy mạnh phát triển đô thị; vận dụng sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện cụ thể của địa phương nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Việc lập các đồ án quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển đô thị để xác định các dự án trọng tâm, trọng điểm, các dự án hạ tầng khung giúp đô thị hình thành, phát triển và dự báo nhu cầu nguồn lực để thực hiện; đồng thời tránh việc đầu tư dàn trải, các dự án khi triển khai sẽ đúng định hướng. Qua đó các công trình xây dựng có trật tự trong tổ chức không gian đô thị, có sự ngăn nắp trong sắp xếp các thiết bị, hệ thống kỹ thuật.

Sử dụng công nghệ thông tin - truyền thông hỗ trợ để góp phần thúc đẩy nâng cao sức cạnh tranh, đổi mới, sáng tạo, minh bạch, tinh gọn, hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền đô thị, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, năng lượng và các nguồn lực phát triển, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường sống đô thị, kích thích tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, các cấp, các ngành cần quan tâm bố trí vốn đầu tư, ưu tiên kêu gọi các doanh nghiệp cung cấp các tiện ích đô thị thông minh với cơ sở nền tảng là hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin.

Thực tế hiện nay hầu hết các đô thị trên địa bàn tỉnh có hệ thống hạ tầng khung chưa hoàn chỉnh (như hệ thống giao thông còn thiếu, hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung chưa đồng tư đồng bộ, thường mới chỉ đầu tuyến được cục bộ một số tuyến ống và các trạm xử lý cục bộ cho một nhóm dân cư hay một vài cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ…). 

Do đó giai đoạn 2020-2025, UBND các huyện, thành phố cần tập trung cao cho công tác đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để từng bước hoàn thành mục tiêu đồng bộ, hiện đại.

Lấy người dân làm trung tâm, hướng tới mục tiêu để mọi thành phần trong xã hội có thể được thụ hưởng lợi ích, tham gia đầu tư xây dựng và giám sát, quản lý đô thị thông minh, góp phần quan trọng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đô thị văn minh, hiện đại, trật tự, ngăn nắp phải có sự hỗ trợ đắc lực của một hệ thống dịch vụ công ích đô thị, hạ tầng xã hội hiệu quả. Điều này đòi hỏi phải tổ chức đồng bộ, nâng cao chất lượng các dịch vụ: thu gom vận chuyển, xử lý rác thải; chăm sóc cây xanh, cảnh quan đô thị; chiếu sáng đô thị; duy tu, vận hành hệ thống cấp nước, thoát nước, nghĩa trang, cơ sở hỏa táng, dịch vụ mai táng… Đồng thời với việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật là việc tiếp tục đầu tư các công trình hạ tầng xã hội: cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa, khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao phục vụ nhu cầu gia tăng dân số đô thị.

UBND các huyện, thành phố ngoài việc tạo ra không gian sống tốt còn phải bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn kỷ cương để người dân được sống an toàn: từ an toàn phòng cháy, đến an toàn cấp nước, an toàn năng lượng, an toàn trước biến đổi khí hậu, giữ gìn an ninh trước các thế lực thù địch, đấu tranh trấn áp tội phạm…

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Tiến Cơi:

Quyết liệt thực hiện các biện pháp để bảo đảm cân đối ngân sách địa phương

kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh, thảo luận, các sở ngành tỉnh, bắc giang,

Ông Nguyễn Tiến Cơi.

Chỉ đạo, điều hành thực hiện dự toán ngân sách (NS) năm nay gặp nhiều khó khăn chồng khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Trong khi đó, nhiệm vụ chi ngân sách phát sinh ngoài dự toán khá lớn (phòng, chống dịch và hỗ trợ các hộ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi; phòng chống dịch Covid -19; bố trí nguồn để thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19).

Sơ bộ đánh giá với kịch bản tăng trưởng kinh tế và thực hiện dự toán thu NS đến tháng 6/2020, dự báo số hụt thu cân đối NSNN trên địa bàn khoảng 700 tỷ đồng. Yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra là phải chủ động, quyết liệt thực hiện các biện pháp bù đắp hụt thu, đảm bảo cân đối NS địa phương. Do vậy, đề nghị các cấp, các ngành cần tập trung cao thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Tập trung cao thực hiện các chính sách, giải pháp thúc đẩy hồi phục và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề quan trọng hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN.

Tăng cường các biện pháp chống thất thu NS; thường xuyên rà soát các khoản thu, các lĩnh vực, khu vực thu còn dư địa, chưa được quản lý chặt chẽ để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào NSNN, nhất là các lĩnh vực hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, thương mại điện tử, kinh doanh bất động sản, kinh doanh vận tải, chuyển nhượng đất đai, chuyển nhượng dự án, cho thuê nhà xưởng...

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khu đô thị, khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất, kịp thời thu tiền sử dụng đất; tập trung xử lý dứt điểm những vướng mắc, thu nợ đọng tiền sử dụng đất.

Tổ chức điều hành, quản lý chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Tiếp tục rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi trong dự toán theo thứ tự ưu tiên, cắt, giảm hoặc giãn thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết như kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản để tiết kiệm thêm về chi thường xuyên; không bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; không ban hành các chế độ, chính sách mới làm tăng chi ngân sách; tiết giảm tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết. Tạm dừng sử dụng các nguồn trong dự toán chưa có kế hoạch phân bổ chi tiết, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2019 chuyển sang (nếu có) để tập trung cho nhiệm vụ phòng, chống dịch, thúc đẩy phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và bù đắp hụt thu, đảm bảo cân đối ngân sách.

Thường xuyên rà soát, đánh giá, dự báo số thu NS; chủ động các nguồn bù đắp hụt thu, tiết giảm chi với phương châm “giảm số chi NS tương ứng với giảm thu NS, kể cả chi thường xuyên và chi đầu tư XDCB”. Nhất là hiện nay dấu hiệu sụt giảm tăng trưởng kinh tế nói chung đang có nguy cơ tăng lên, càng làm tăng nguy cơ và quy mô hụt thu NS lớn hơn; cần các biện pháp quyết liệt hơn để bảo đảm cân đối NS địa phương trong mọi tình huống.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn từ các dự án chậm triển khai, giải ngân chậm tiến độ sang các dự án giải ngân tốt, cấp thiết hơn và trong trường hợp nguồn thu tiền sử dụng đất có biến động so với dự toán.

Giám đốc Sở LĐTBXH Bùi Thị Thu Thủy:

Giải quyết việc làm, quản lý lao động phù hợp tình hình mới 

kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh, thảo luận, các sở ngành tỉnh, bắc giang,

Bà Bùi Thị Thu Thủy.

Trước những vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý nhà nước về lao động, việc làm phục vụ nhiệm vụ phát triển trong tình hình hiện nay, ngành LĐTBXH sẽ triển khai thực hiện một số giải pháp sau:

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai Đề án Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, trong đó thực hiện tốt nội dung định hướng là: Ưu tiên thu hút đầu tư các dự án sử dụng lao động hiệu quả, sử dụng lao động là người địa phương và lao động có kỹ năng nghề. Việc thẩm định dự án phải xem xét đến hiệu suất sử dụng lao động/ha đất sử dụng. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn nhằm chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động và tạo việc làm tại chỗ cho lao động trên 45 tuổi.

Trong tháng 8/2020, Sở sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo nghề giai đoạn 2021 - 2025 và các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực qua đào tạo nghề, trong đó tiếp tục mở rộng quy mô và đa dạng hoá các loại hình đào tạo; đầu tư trọng tâm, trọng điểm các nguồn lực của nhà nước để phát triển trường chất lượng cao, các nghề trọng điểm trên địa bàn tỉnh; chú trọng công tác tuyển sinh đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp; chuyển đào tạo từ hướng cung sang hướng cầu của thị trường lao động; huy động doanh nghiệp cùng cơ sở dạy nghề xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo, bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu lao động có tay nghề cao cho các doanh nghiệp.

Tham mưu UBND tỉnh tổng kết, đánh giá cụ thể kết quả đạt được, các hạn chế trong việc thực hiện chương trình giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động giai đoạn 2013 - 2020 của tỉnh; kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý về lao động, BHXH giai đoạn 2018 - 2020; sau đó xây dựng chương trình, kế hoạch giải quyết việc làm, quản lý lao động phù hợp với đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, gắn đào tạo nghề và giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nữ ở khu vực nông thôn, đặc biệt là lao động nữ trên 45 tuổi.

 

Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Bắc Giang: Thảo luận các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm
(BGĐT) - Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, chiều 8/7, các đại biểu thảo luận theo tổ. Tại đây, vấn đề tăng trưởng kinh tế, an ninh trật tự; lao động việc làm được các đại biểu tập trung thảo luận sâu. 
 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Hải: Phát huy trí tuệ, tập trung thảo luận các giải pháp phát triển KT-XH
(BGĐT) - Sáng 8/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (TP Bắc Giang), HĐND tỉnh Bắc Giang khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 10, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Báo Bắc Giang trân trọng giới thiệu bài phát biểu khai mạc kỳ họp của đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. 
 
Kỳ họp thứ 11, HĐND TP Bắc Giang: Thảo luận các giải pháp quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường
(BGĐT) - Ngày 12-12, HĐND TP Bắc Giang khóa XXI tổ chức kỳ họp thứ 11. 
Ngày 12-12, HĐND TP Bắc Giang, khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 11. Đến dự có đồng chí Hà Văn Bé, Trưởng Ban Văn Hóa - Xã hội; đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế-Ngân sách của HĐND tỉnh. 
 
Thảo luận tại hội trường: Đề xuất nhiều giải pháp về quy hoạch, phát triển công nghiệp
(BGĐT) - Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, sáng 10-12, các đại biểu tham luận tại hội trường. 
 

Kim Hiếu (lược ghi)

kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh, thảo luận, các sở ngành tỉnh, bắc giang,
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất