Bế mạc kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII: Thông qua 25 nghị quyết
Cập nhật: 18:57 | 11/12/2019

 

 

(BGĐT)-Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, chiều 11-12, kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII  bế mạc với 25 nghị quyết được thông qua. 

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh tóm tắt kết quả chất vấn và trả lời chất vấn ngày 10 và 11-12. Các đại biểu HĐND tỉnh đã chất vấn trực tiếp 11 vấn đề và 21 lượt đại biểu yêu cầu làm rõ những vấn đề liên quan đến nội dung giám đốc các sở, ngành đã trả lời chất vấn.

Bế mạc HĐND tỉnh Bắc Giang, kỳ họp thứ 9, đồng chí Bùi Văn Hải, Nghị quyết

Biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp.

Nội dung chất vấn phong phú, là những vấn đề “nóng” trên nhiều lĩnh vực, được cử tri đặc biệt quan tâm. Trong quá trình chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu HĐND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành đã thể hiện trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân. Thường trực HĐND tỉnh duy trì số điện thoại đường dây nóng để tiếp thu ý kiến phản ánh, đóng góp của cử tri. Có 10 lượt cử tri gọi điện, phản ánh 10 ý kiến đến kỳ họp. 

Tại phiên bế mạc, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 23 nghị quyết (trước đó, tại phiên khai mạc có 2 nghị quyết về công tác cán bộ đã được thông qua). Nhiều nghị quyết được đông đảo cử tri quan tâm như: Nghị quyết về  mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển KT-XH năm 2020; Nghị quyết phân bổ kế hoạch đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020; Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên phạm vi tỉnh Bắc Giang; Nghị quyết về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, tổ dân phố và người tham gia công việc ở  thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang...

Bế mạc HĐND tỉnh Bắc Giang, kỳ họp thứ 9, đồng chí Bùi Văn Hải, Nghị quyết

Đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác HĐND tỉnh năm 2019.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh  cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết của cử tri, nhân dân trong tỉnh; ghi nhận sự tham gia tích cực, trí tuệ của các vị đại biểu HĐND tỉnh; sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, trách nhiệm của UBND tỉnh và các cơ quan trực thuộc; Ủy ban MTTQ các cấp... 

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm kết thúc của nhiệm kỳ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020; năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025. Đồng chí đề nghị các cấp, ngành tập trung cao thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển hài hòa, đồng bộ các ngành kinh tế, các vùng kinh tế dựa trên tiềm năng, thế mạnh của địa phương. 

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết 73-NQ/TU ngày 6-5-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp. Triển khai có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết 401-NQ/TU ngày 3-4-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chiến lược phát triển nông nghiệp tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Tập trung cao giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong lĩnh vực quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng; ô nhiễm môi trường; làm tốt công tác quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên, khoáng sản. 

Đồng chí cũng đề nghị các cấp, ngành cần đặc biệt quan tâm dành nguồn lực thỏa đáng cho các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhất là y tế, giáo dục; thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chế độ, chính sách đối với người có công; chăm lo đời sống các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.

Bế mạc HĐND tỉnh Bắc Giang, kỳ họp thứ 9, đồng chí Bùi Văn Hải, Nghị quyết

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành  tích xuất sắc trong công tác HĐND tỉnh năm 2019.

Thực hiện tốt pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; bố trí quỹ đất, thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển nhà ở và các thiết chế phục vụ công nhân trong khu công nghiệp.  Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo  đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm tình trạng xe quá khổ, quá tải; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ  quốc”. Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, đề cao trách nhiệm nêu gương...

“Với những kết quả đạt được, kinh nghiệm của năm 2019 và 4 năm qua, chúng ta tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bắc Giang tiếp tục vượt lên khó khăn, thực hiện hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, cũng như Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2016-2020”, đồng chí Bùi Văn Hải nhấn mạnh.  

Nhân dịp này, 7 tập thể, 24 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc  trong công tác HĐND tỉnh năm 2019.

23 nghị quyết về KT-XH được thông qua tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII

1. Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

2.  Nghị quyết phân bổ kế hoạch đầu tư công Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020.

3.  Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Bắc Giang năm 2018.

4. Nghị quyết điều chỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Bắc Giang năm 2017.

5. Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

6. Nghị quyết thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 tỉnh Bắc Giang.

7. Nghị quyết thông qua điều chỉnh quy mô, địa điểm, số lượng, danh mục dự án, công trình trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bắc Giang.

 8. Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư xây dựng do tỉnh quản lý.

9. Nghị quyết giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

10. Nghị quyết thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2020.

11. Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009 quy định giá quyền sử dụng rừng và tiền bồi thường thiệt hại đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên trên địa bàn các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế tỉnh Bắc Giang.

12. Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

13. Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

14. Nghị quyết về việc quyết định chỉ tiêu biên chế công chức trong cơ quan hành chính và phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp năm 2020 của tỉnh Bắc Giang.

15. Nghị quyết về việc nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

16. Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố và người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

17. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã dôi dư và cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020- 2024.

18. Nghị quyết quy định chế độ trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang.

19. Nghị quyết thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ năm 2020.

20. Nghị quyết về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện thu hút đầu tư các dự án theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015 - 2019.

21. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2019.

22. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2015-2020.

23. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật về cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.

 

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh: Nhiều ý kiến chất vấn về tiến độ thực hiện dự án đầu tư
(BGĐT) - Sáng 11-12, kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII tiếp tục nội dung chất vấn và trả lời chất vấn. 
 
Ngày làm việc thứ hai kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII: Thảo luận sâu về an ninh trật tự nông thôn và đào tạo nghề
(BGĐT) - Sáng 10-12, kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh tiếp tục thảo luận tại tổ. An ninh trật tự nông thôn và đào tạo nghề là những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm, phân tích và đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại. 
 
Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Bắc Giang: Thảo luận tại tổ, đại biểu chỉ rõ tình trạng buông lỏng quản lý ở cấp xã
(BGĐT) - Chiều 9-12, kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII tiến hành thảo luận ở tổ với nhiều nội dung được cử tri quan tâm. 
 
Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Bắc Giang: "Nóng" thảo luận tổ về môi trường
(BGĐT) - Chiều 9-12, kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII tiến hành nội dung thảo luận tổ. Vấn đề ô nhiễm môi trường được nhiều đại biểu quan tâm.
 
                                                                                                         Nhóm PVVX
Bế mạc HĐND tỉnh Bắc Giang, kỳ họp thứ 9, đồng chí Bùi Văn Hải, Nghị quyết
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất