Tiếp tục ưu tiên phát triển công nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh (*)
Cập nhật: 18:08 | 11/12/2019

 

 

(BGĐT) - Phát biểu của đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bế mạc kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII. 

Thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh,

Thưa các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh,

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương và trách nhiệm, kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành chương trình đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải, HĐND tỉnh Bắc Giang, Bắc Giang

Đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 9.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thống nhất nhận định: Năm 2019, mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức nhưng KT-XH của tỉnh năm 2019 đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Hầu hết các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức cao, nằm trong tốp dẫn đầu cả nước. Hạ tầng kinh tế xã hội được tập trung đầu tư có nhiều cải thiện. Thu ngân sách nhà nước lần đầu tiên vượt mốc 11.000 tỷ đồng. Thu hút đầu tư và phát triển tiếp tục khởi sắc.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào cứng hóa giao thông nông thôn đạt kết quả nổi bật. Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tiến bộ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện. 

Cải cách hành chính được thực hiện hiệu quả, thực chất hơn. Chính quyền địa phương ổn định, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngày được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm mạnh...

Cùng đó, HĐND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém trên các mặt; phân tích, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan. Trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ, thực tiễn tình hình địa phương và cụ thể hóa Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã quyết định các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá phát triển KT-XH năm 2020 và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng khác.

HĐND tỉnh cũng dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn; nghe đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu giải trình, làm rõ nhiều vấn đề quan trọng mà cử tri và nhân dân quan tâm. 

Hoạt động thảo luận, chất vấn, giải trình bảo đảm phát huy dân chủ, tăng tính tranh luận, đi sâu phân tích vấn đề một cách thực chất, qua đó chỉ rõ trách nhiệm, đề ra các giải pháp nhằm tạo chuyển biến thực sự trong thực tiễn.

Thưa các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm kết thúc của nhiệm kỳ và kế hoạch phát triển KT- XH 5 năm giai đoạn 2016-2020; năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025, với tầm quan trọng đặc biệt của năm 2020, tôi đề nghị các cấp, các ngành tập trung cao một số nhiệm vụ sau:

1. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển hài hòa, đồng bộ các ngành kinh tế, các vùng kinh tế dựa trên tiềm năng, thế mạnh của địa phương; ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị, hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh. 

Tiếp tục ưu tiên phát triển công nghiệp, lấy phát triển công nghiệp là trụ cột, là động lực chủ yếu để tạo sự tăng trưởng và phát triển của tỉnh. Bám sát và triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 9-10-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chiến lược phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Đẩy mạnh thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các khu, cụm công nghiệp; trọng tâm là xây dựng các khu công nghiệp gắn với đô thị, dịch vụ. 

2. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết 73-NQ/TU ngày 6-5-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp. 

Tạo điều kiện tối đa để các dự án được chấp thuận đầu tư, đẩy nhanh tiến độ, sớm đi vào hoạt động; đồng thời hỗ trợ các dự án đã đi vào hoạt động mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất tăng đóng góp cho nền kinh tế. Tiếp tục bố trí nguồn lực đầu tư hạ tầng xã hội tại các khu công nghiệp. 

Đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển. Khuyến khích phát triển các loại hình kinh tế tư nhân; xây dựng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân tăng cả về số lượng và chất lượng.

3. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết 401-NQ/TU ngày 3-4-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chiến lược phát triển nông nghiệp tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Cụ thể hóa trong quy hoạch phát triển nông nghiệp của tỉnh năm 2020 các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp để làm cơ sở tích tụ ruộng đất, thu hút doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp. Thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ chuỗi giá trị. 

Cơ cấu lại lĩnh vực chăn nuôi; phát triển hình thức chăn nuôi theo quy mô gia trại, trang trại; tổ chức lại vùng nuôi, xây dựng và tổ chức chuỗi liên kết khép kín theo hướng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục chỉ đạo, xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục lâu dài.

4. Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá tiềm năng, thế mạnh về du lịch của địa phương. Quy hoạch và khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển hạ tầng du lịch và các dự án phát triển du lịch, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, tạo điều kiện để các nhà đầu tư hoàn thành, sớm đưa vào khai thác đối với các dự án du lịch quan trọng. Tập trung phát triển các loại hình dịch vụ có lợi thế, giá trị gia tăng cao như vận tải, tài chính, ngân hàng, bất động sản, dịch vụ xã hội...

5. Tiếp tục quản lý chặt chẽ, thực hiện hiệu quả thu ngân sách nhà nước, tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, nợ đọng thuế, chuyển giá; tập trung thu hồi nợ đọng thuế. Triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên. Quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn dự phòng, vượt thu, kết dư ngân sách và tài sản công.

6. Tập trung cao giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong lĩnh vực quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng. 

Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm môi trường nông thôn. Tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm đối với các hoạt động liên quan đến khoáng sản, bảo vệ môi trường trong khai thác, vận chuyển đất, đá, cát, sỏi, vật liệu xây dựng... 

Tiếp tục thu hút đầu tư các dự án nhà máy xử lý rác thải; tuyên truyền đẩy mạnh giảm thiểu rác thải nhựa. Tập trung giải quyết các vấn đề nghĩa trang nhân dân; thu hút đầu tư xây dựng nhà tang lễ; tăng cường tuyên truyền, vận động hỏa táng trên địa bàn toàn tỉnh.

7. Tiếp tục quan tâm và dành nguồn lực thỏa đáng cho các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhất là y tế, giáo dục. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chế độ, chính sách đối với người có công; chăm lo đời sống các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Chỉ đạo thực hiện tốt pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; bố trí quỹ đất, thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển nhà ở và các thiết chế phục vụ công nhân trong khu công nghiệp.

8. Thường xuyên nắm sát tình hình và lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Tập trung đấu tranh ngăn chặn, triệt phá các ổ nhóm tội phạm hình sự chuyên nghiệp, ổ nhóm trộm cắp, cờ bạc, mua bán trái phép ma túy, các nhóm côn đồ, hoạt động tín dụng đen, đòi nợ thuê, bảo kê gây bức xúc trong nhân dân. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông, xử lý nghiêm tình trạng xe quá khổ, quá tải.

Tiếp tục duy trì nền nếp chế độ tiếp công dân của người đứng đầu. Nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri. Giải quyết kịp thời các vụ việc, mâu thuẫn mới phát sinh, không để trở thành "điểm nóng". Xử lý nghiêm những đối tượng kích động, lôi kéo công dân khiếu kiện đông người hoặc lợi dụng khiếu kiện để gây rối an ninh, trật tự.

9. Tổ chức sáp nhập các thôn, xã theo kế hoạch đề ra, sắp xếp, bố trí cán bộ và chính sách cán bộ không chuyên trách ở xã. 

Thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Gắn chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ với theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra công vụ. Kiên quyết xử lý, thay thế cán bộ, công chức không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu.

Tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức; đề cao trách nhiệm nêu gương. 

Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải thường xuyên đi cơ sở, gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân; phải nắm chắc tình hình tư tưởng nhân dân; giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Thưa các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND,

Kỳ họp đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết của cử tri, nhân dân trong tỉnh. Cảm ơn sự tham gia tích cực, trí tuệ của các vị đại biểu HĐND tỉnh; sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, trách nhiệm của UBND tỉnh và các cơ quan thuộc UBND tỉnh, của Ủy ban MTTQ các cấp, của các ban, văn phòng và tổ đại biểu HĐND tỉnh, của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các đơn vị phục vụ trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành kỳ họp.

Với những kết quả đạt được, kinh nghiệm của năm 2019 và 4 năm qua, chúng ta tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bắc Giang tiếp tục vượt lên khó khăn, thực hiện hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 cũng như Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển KT-XH hội 5 năm 2016-2020.

Trên tinh thần đó, tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Xin trân trọng cảm ơn.


(*) - Đầu đề do tòa soạn đặt

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải, HĐND tỉnh Bắc Giang, Bắc Giang
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất