Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 5 của đồng chí Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang
Cập nhật: 09:31 | 09/07/2018

 

(BGĐT)- Sáng nay (9-7), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp thứ 5. Báo Bắc Giang điện tử đăng toàn văn phát biểu khai mạc kỳ họp của đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Toàn văn phát biểu, khai mạc kỳ họp thứ 5, đồng chí Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang

Đồng chí Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh,

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý,

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh,

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; hôm nay, HĐND tỉnh khóa 18 khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 5. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã về dự Kỳ họp; trân trọng gửi đến các đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; chúc Kỳ họp thành công.

Thưa các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh,

Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh diễn ra đúng vào dịp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đang chỉ đạo các cấp ủy tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ trực thuộc. Về tổng quan tình hình toàn tỉnh hơn 2 năm qua, trên các lĩnh vực từ phát triển kinh tế, phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, cho đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đều có nhiều kết quả nổi bật. Kinh tế liên tục tăng trưởng với tốc độ cao, quy mô nền kinh tế ngày càng lớn, cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý theo hướng hiện đại. Điều kiện và môi trường đầu tư, kinh doanh cho các thành phần kinh tế ngày càng trở nên hấp dẫn. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, khoa học - công nghệ, thông tin truyền thông,… tiếp tục phát triển vững chắc, không ngừng mở rộng và nâng cao chất lượng. Đời sống xã hội có những cải thiện quan trọng, cả ở thành thị và nông thôn. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp được tăng cường nhiều mặt, bảo đảm năng lực lãnh đạo và hiệu lực quản lý, điều hành theo yêu cầu của nhiệm vụ.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình địa phương tiếp tục có bước phát triển toàn diện. Kinh tế tăng trưởng đạt 13,31%; đây là mức tăng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, và cao nhất trong 14 tỉnh Vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Nhiều dự án đầu tư được cấp phép mới và đi vào hoạt động. Sản xuất nông nghiệp được mùa và năng suất cao; giá cả hầu hết hàng hóa nông sản đều ở mức cao và rất có lợi cho người sản xuất. Vụ vải thiều năm nay đại thắng, cả về sản lượng, chất lượng và doanh thu. Giá lợn, giá gia cầm giữ ở mức cao, chăn nuôi đang có nhiều thuận lợi.

Kết cấu hạ tầng KT-XH tiếp tục được đầu tư; giao thông nông thôn đang được triển khai như một phong trào toàn dân rất mạnh mẽ. Chất lượng giáo dục luôn nằm trong nhóm dẫn đầu toàn quốc. Đời sống, việc làm của nhân dân được chăm lo và có nhiều cải thiện rất tích cực.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội không ngừng được củng cố và tăng cường. Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính và đổi mới hoạt động đơn vị sự nghiệp công theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII đang được khởi động và triển khai tích cực.

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2018 đã có nhiều nhiệm vụ, mục tiêu đạt cao hơn so với kế hoạch đề ra, và cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2017. Tuy vậy, bên cạnh kết quả tích cực, đối chiếu với những yêu cầu của tình hình mới, nhiệm vụ mới thì địa phương vẫn còn những hạn chế, khó khăn, thậm chí là một số yếu kém, tồn tại chậm được khắc phục. Thực lực nội tại của nền kinh tế còn yếu. Năng lực sản xuất kinh doanh của khu vực doanh nghiệp địa phương còn rất nhỏ, cả về quy mô và trình độ sản xuất. Môi trường đầu tư, kinh doanh cải thiện chậm, nhiều vướng mắc chưa được tháo gỡ, từ quy hoạch đến đất đai, các cơ chế và thủ tục còn chồng chéo, phiền hà. Trình độ ứng dụng khoa học cũng như hình thức tổ chức sản xuất còn lạc hậu. Hạ tầng KT-XH còn nhiều thấp kém. Nhiều vấn đề phát sinh mới, phức tạp mới chậm được quan tâm chỉ đạo, tháo gỡ, xử lý, dẫn đến những bức xúc cho người dân và doanh nghiệp. An ninh, an toàn xã hội ở một số địa phương, một số mặt của đời sống xã hội chưa được bảo đảm; trật tự xã hội còn diễn biến phức tạp. Quyền làm chủ của nhân dân ở một số nơi, trong một số việc bị xem nhẹ.

Hạn chế, yếu kém trên có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do năng lực và tinh thần trách nhiệm của một số cấp ủy, chính quyền, và bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế, thiếu năng động sáng tạo; không dám nghĩ, không dám làm, không dám chịu trách nhiệm; do kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ có nơi chưa nghiêm.

Thưa các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh,

Chúng ta đều biết, năm 2018 là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020. Để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2018 và 5 năm đã đề ra, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Một mặt, chúng ta phải duy trì và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao hơn nữa, tiếp tục đưa nền kinh tế địa phương phát triển ổn định và vững chắc, mở rộng cả về quy mô và chiều sâu. Mặt khác, chúng ta phải không ngừng chăm lo toàn diện các vấn đề xã hội, chú trọng đến những vấn đề thiết thực, cơ bản của nhân dân như: Giáo dục, chăm sóc sức khỏe, việc làm và đời sống tinh thần của người dân, xây dựng một môi trường xã hội thật sự an ninh, an toàn. Trước mục đích và yêu cầu trên, Kỳ họp này đặt ra 2 nhiệm vụ quan trọng:

Một là, phải xem xét, đánh giá một cách khách quan, toàn diện, sâu sắc tình hình, kết quả 6 tháng qua theo tinh thần nghị quyết HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 4, cũng như nghị quyết HĐND tỉnh tại các kỳ họp trước. Trên cơ sở các báo cáo của UBND tỉnh, của các cơ quan tư pháp, của các cơ quan HĐND tỉnh, của Ủy ban MTTQ đại diện cho nguyện vọng của nhân dân; việc đánh giá tình hình 6 tháng bên cạnh khẳng định những kết quả và kinh nghiệm, cần chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém đó.

Hai là, trên cơ sở đánh giá tình hình và mục tiêu đề ra trong thời gian tới, HĐND cần tập trung bàn để xác định các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, đặc biệt là biện pháp chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, trách nhiệm của cơ quan hành chính và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; bàn để xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo động lực phát triển mới thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Trên tinh thần đó, tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận 34 báo cáo, sẽ thực hiện quyền chất vấn và trả lời chất vấn của các cơ quan chức năng, sẽ dự kiến ban hành nhiều nghị quyết và quyết định quan trọng.

Thưa các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh,

Kỳ họp 5 HĐND tỉnh sẽ tiến hành trong 3 ngày. Với phạm vi và nội dung công việc rất lớn, tôi đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, tập trung nghiên cứu và thảo luận, tham gia ý kiến và quyết định những vấn đề theo Chương trình Kỳ họp. Đề nghị các cơ quan nhà nước tiếp thu các ý kiến đóng góp, sẵn sàng giải trình và làm rõ về các báo cáo, đề án trình Kỳ họp.

HĐND tỉnh đề nghị cử tri và nhân dân trong tỉnh tiếp tục quan tâm, theo dõi và gửi ý kiến tham gia để góp phần làm nên thành công của Kỳ họp. Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ 5 của HĐND tỉnh khoá XVIII.

Toàn văn phát biểu, khai mạc kỳ họp thứ 5, đồng chí Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất
 
 
 
 
 
     

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC