Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, phát triển đa dạng dịch vụ hỗ trợ công nghiệp
Cập nhật: 19:13 | 08/12/2017

 

(BGĐT)- Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVIII của đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. 

kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh, Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang, hỗ trợ, công nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang Bùi Văn Hải phát biểu bế mạc kỳ họp.
Thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh,
Thưa các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh,

Sau ba ngày làm việc khẩn trương và trách nhiệm, kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành chương trình đề ra.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã dành nhiều thời gian để xem xét các báo cáo, tờ trình và thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH) năm 2017. HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, Bắc Giang đã vượt qua nhiều khó khăn, thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu KT-XH chủ yếu đề ra, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ với những con số ấn tượng, nhiều điểm sáng nổi bật trên các mặt công tác. HĐND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong một số ngành, lĩnh vực; phân tích, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan. Với sự nhất trí và quyết tâm chính trị cao, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển KT-XH năm 2018 và 23 nghị quyết quan trọng khác.

Kỳ họp cũng dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, chất vấn và giải trình nhiều vấn đề mà đại biểu, cử tri quan tâm. Không khí thảo luận, chất vấn diễn ra sôi nổi, trách nhiệm. Nội dung chất vấn được lựa chọn có trọng tâm, bám sát thực tế đời sống xã hội ở địa phương. Nội dung trả lời thẳng thắn, trực tiếp và trách nhiệm, đặc biệt ý kiến phát biểu kết hợp trả lời của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh. 

Thưa các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Tinh thần đổi mới trong công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp tiếp tục được thể hiện rõ. Việc giám sát, đôn đốc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và những lời hứa tại kỳ họp trước được tập trung chỉ đạo. Công tác phối hợp với MTTQ các cấp tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp này có nhiều cải tiến. 

Việc xây dựng dự thảo nghị quyết bảo đảm quy trình, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan của UBND và HĐND; nội dung bám sát thực tiễn; những chủ trương quan trọng đều được báo cáo cấp ủy theo quy định. Các ban HĐND tỉnh cũng chủ động lựa chọn vấn đề, tiến hành khảo sát thực tế để có thêm thông tin nâng cao chất lượng hoạt động thẩm tra. Chương trình kỳ họp được bố trí hợp lý; thời gian truyền hình, phát thanh trực tiếp tăng lên, tạo điều kiện cho cử tri và nhân dân theo dõi, nắm bắt nhiều nội dung quan trọng. 

Thưa các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Những kết quả nổi bật năm 2017 và thành công của kỳ họp này sẽ là động lực quan trọng, nền tảng vững chắc đưa Bắc Giang tiếp tục bứt phá tiến lên trong năm 2018. Để các nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống, tôi đề nghị các cấp chính quyền từ tỉnh đến địa phương khẩn trương nỗ lực tập trung thực hiện các giải pháp hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 và các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra năm 2018 với mức phấn đấu hoàn thành cao nhất. Khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện các nghị quyết đã được thông qua, tập trung ưu tiên các vấn đề sau: 

Một là: Tiếp tục cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh; khuyến khích khởi nghiệp, thành lập doanh nghiệp  thu hút các dự án đầu tư, nhất là các lĩnh vực đầu tư hạ tầng, KT-XH . Rà soát các quy hoạch chiến lược bảo đảm sự đồng bộ các ngành, các lĩnh vực. 

Hai là: Nâng cao chất lượng thu hút đầu tư; chọn lọc dự án khả thi, hiệu quả về kinh tế, hiệu quả về xã hội, hiệu quả về sử dụng đất và bảo đảm an toàn môi trường. 

Ba là: Rà soát quy hoạch, kế hoạch sản xuất nông nghiệp phù hợp với lợi thế, nhu cầu thị trường. Có định hướng rõ hơn với các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa cấp tỉnh, các sản phẩm là đặc sản địa phương. Khuyến khích phát triển mạnh các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghiệp cao. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng. Đẩy mạnh xây dựng  nông thôn mới. 

Bốn là: Phát triển đa dạng dịch vụ hỗ trợ công nghiệp, gắn phát triển đô thị với đẩy mạnh phát triển dịch vụ. Tăng cường quản lý thị trường, chống hàng giả, hàng nhái, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

Năm là: Nâng cao năng lực điều hành và siết chặt kỷ cương tài chính, ngân sách, đầu tư công; triệt để thực hành tiết kiệm. Quản lý, khai thác hiệu quả các nguồn thu, nhất là thu ngoài quốc doanh và khu vực doanh nghiệp. Đẩy mạnh đấu thầu, đặt hàng trong cung ứng dịch vụ công. Đổi mới và kiểm soát chặt chẽ việc phân bổ vốn, giải ngân vốn đầu tư. Tăng cường minh bạch và giải trình về sử dụng ngân sách nhà nước ngân. 

Sáu là: Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới chương trình giáo dục, cơ cấu lại đội ngũ giáo viên. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, chất lượng dân số theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII. Chăm lo sự nghiệp văn hóa, trọng tâm là xây dựng đời sống mới ở khu dân cư. Phát triển mạnh các phong trào, câu lạc bộ thể dục, thể thao tự nguyện của quần chúng ở cơ sở. Đổi mới công tác dạy nghề, thông tin thị trường lao động và hoạt động hỗ trợ cung ứng, tuyển dụng lao động. Thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Bảy là: Tăng cường công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động khoáng sản, các quy định về môi trường đối với dự án đầu tư. Thực hiện quyết liệt các giải pháp thu gom, xử lý rác thải; tạo chuyển biến trong nhận thức và trên thực tế về bảo vệ môi trường.  

Tám là: Xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch. Tăng cường kỷ cương hành chính, hiệu quả phối hợp công tác và thái độ phục vụ nhân dân trong thực thi công vụ. Tiếp tục tinh giản biên chế; sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công. Tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực. Thực hiện lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định. 

Chín là: Tăng cường lãnh đạo, quản lý bằng nhiều chủ trương và giải pháp quyết liệt  để bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Tập trung tấn công xóa bỏ các tổ chức tội phạm chuyên nghiệp, ổ nhóm cờ bạc, ma túy; chấn chỉnh tình trạng xe quá khổ, quá tải. 

Nhân dịp này, chúng tôi xin đề nghị MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển KT-XH, tích cực thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh. Đồng thời, tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động giám sát, phản biện.

Đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn đẩy mạnh thông tin về những thành tựu nổi bật trên các mặt công tác của địa phương trong năm qua và những nội dung quyết nghị của HĐND tỉnh tại kỳ họp lần này. 

Chúng tôi cũng đề nghị các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tích cực, chủ động hơn nữa trong hoạt động giám sát; tổ chức hiệu quả hoạt động chất vấn, giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh định kỳ. Các đại biểu HĐND tỉnh khẩn trương báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri. Quan tâm đổi mới hình thức tiếp xúc, liên hệ chặt chẽ với cử tri và nhân dân. Đồng thời, thường xuyên tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh, kiến nghị kịp thời với HĐND, UBND tỉnh và cơ quan chức năng.

Thưa các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Kỳ họp đã thành công tốt đẹp, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo của Tỉnh ủy. Cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết của cử tri, nhân dân trong tỉnh trước và trong thời gian diễn ra kỳ họp. Cảm ơn và ghi nhận sự tham gia tích cực, trí tuệ của các vị đại biểu HĐND; sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, trách nhiệm của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ các cấp và các ngành, địa phương liên quan; các ban, văn phòng và tổ đại biểu HĐND tỉnh; các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các đơn vị phục vụ trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành kỳ họp.

Trước thềm đón năm mới 2018, tôi xin gửi tới các vị khách quý, các đại biểu HĐND tỉnh cùng toàn thể cử tri và nhân dân tỉnh nhà lời chúc mừng năm mới: Sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Trong niềm phấn khởi và tin tưởng sâu sắc, tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVIII.


kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh, Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang, hỗ trợ, công nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất
 
 
 
 
 
     

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC