Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang giám sát tại huyện Hiệp Hòa:
Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù hợp với nhu cầu đầu tư, phát triển

Cập nhật: 20:15 | 07/06/2017

(BGĐT) - Ngày 6 và 7- 6, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang tổ chức giám sát việc chấp hành pháp luật trong quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Hiệp Hòa, giai đoạn 2011-2016. Đồng chí Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

 

Thường trực HĐND tỉnh, giám sát,  Hiệp Hòa,  phù hợp,  nhu cầu,  đầu tư, phát triển

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Từ Minh Hải phát biểu kết luận tại buổi giám sát.

Thảo luận tại buổi giám sát, các đại biểu tập trung làm rõ một số nội dung như: Công tác chỉ đạo, triển khai phổ biến các văn bản về lập, quản lý quy hoạch, kế hoạch; việc phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong triển khai thực hiện; kết quả kiểm tra thực hiện quy hoạch cũng như kết luận sau thanh tra ở các xã; tình hình chấp hành pháp luật trong thực hiện quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất... 

Giải trình với đoàn giám sát, đại diện các phòng chuyên môn và lãnh đạo UBND huyện Hiệp Hòa cho rằng những hạn chế hiện nay là do thực hiện lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại một số xã chưa được chú trọng. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên đề về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa được quan tâm đúng mức. Một số chỉ tiêu sử dụng đất giữa thống kê đất đai và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa thống nhất. 

Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng việc triển khai giải phóng mặt bằng còn gặp khó khăn; cán bộ chuyên môn nhiều xã, thị trấn còn yếu về nghiệp vụ... UBND huyện tiếp thu ý kiến của đoàn giám sát, rút kinh nghiệm để tiếp tục khắc phục, nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý đất trên địa bàn.  

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Từ Minh Hải nêu rõ, thời gian gần đây, UBND huyện Hiệp Hòa có nhiều tiến bộ trong thực hiện quy hoạch, sử dụng đất đai. Tuy nhiên, chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển lâu dài, bền vững; dự báo nhu cầu sử dụng đất chưa sát với thực tế nên phải điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với các quy hoạch ngành hoặc nhu cầu đầu tư, phát triển KT-XH. Một số cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở chưa thực sự quan tâm đến lập, quản lý và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất dẫn đến tình trạng quy hoạch chồng lấn, không thống nhất.

Đồng chí đề nghị UBND huyện Hiệp Hòa sớm khắc phục những khuyết điểm, tồn tại. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức thanh tra, kiểm tra về thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù hợp với tình hình phát triển KT-XH của địa phương, hạn chế điều chỉnh, bổ sung sau khi quy hoạch đã phê duyệt. 

Thanh Hải

 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo: