Bế mạc kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cập nhật: 16:31 | 07/12/2018

 

 

(BGĐT)- Chiều nay (7-12), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh diễn ra phiên làm việc cuối cùng và bế mạc kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII. Các đồng chí: Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

bế mạc, kỳ họp thứ 6, tỉnh bắc giang, Bùi Văn Hải, Bùi Văn Hạnh, nghị quyết phát triển

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

* Thông qua 21 nghị quyết
* Khen thưởng 30 tập thể, cá nhân

 

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh đã hoàn thành chương trình đề ra. Trong bài phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Văn Hải đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đại biểu. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2019 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm 2016-2020; là năm chuẩn bị cho Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đồng chí lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm như: Phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu KT- XH năm 2019; ưu tiên phát triển công nghiệp; thực hiện quyết liệt hơn nữa cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Thúc đẩy mạnh mẽ các giải pháp đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH; khắc phục những hạn chế trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Cùng đó, tập trung giải quyết vấn đề môi trường, trọng tâm là thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt. Tiếp tục quan tâm và dành nguồn lực cho các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhất là y tế, giáo dục. Chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo; đẩy mạnh phát triển nhà ở và các thiết chế phục vụ công nhân trong các khu công nghiệp. Thường xuyên nắm sát tình hình và lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng- an ninh; thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân của người đứng đầu. Đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức;  giảm đầu mối tổ chức bên trong các cơ quan hành chính. Đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; kịp thời giải quyết những vấn đề chính đáng của nhân dân. 

bế mạc, kỳ họp thứ 6, tỉnh bắc giang, Bùi Văn Hải, Bùi Văn Hạnh, nghị quyết phát triển

Đồng chí Bùi Văn Hải trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác HĐND năm 2018.

Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 21 nghị quyết phát triển KT- XH và các nội dung quan trọng khác.

Nhân dịp này, 30 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác HĐND năm 2018 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

bế mạc, kỳ họp thứ 6, tỉnh bắc giang, Bùi Văn Hải, Bùi Văn Hạnh, nghị quyết phát triển

Đồng chí Nguyễn Văn Linh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác HĐND năm 2018.

 21 nghị quyết được thông qua chiều 7-12 gồm: 

1. Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 
2. Nghị quyết phân bổ kế hoạch đầu tư công,Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019.
3. Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn (nguồn vốn ngân sách tỉnh) giai đoạn 2016-2020.
4. Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Bắc Giang năm 2017.
5. Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.
6. Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
7. Nghị quyết quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang và Ban tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố trên địa tỉnh Bắc Giang.
8. Nghị quyết quy định nội dung, mức chi đối với các hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
9. Nghị quyết quy định mức chi dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
10. Nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
11. Nghị Quyết điều chỉnh quy mô, địa điểm, số lượng dự án, công trình tại Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bắc Giang.
12. Nghị quyết thông qua Danh mục các dự án,công trình được phép thu hồi đất; các dự án, công trình được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
13. Nghị quyết thông qua danh mục các lĩnh vực ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế -xã hội của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2019 - 2025.
14. Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
15. Nghị quyết về việc quyết định chỉ tiêu biên chế công chức trong cơ quan hành chính và phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp năm 2019 của tỉnh Bắc Giang.
16. Nghị quyết về việc đổi tên thôn Hốt Hồ thành thôn Hồ Tiến, xã Hương Vỹ, huyện Yên Thế.
17. Nghị quyết thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019.
18. Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015 - 2018.
19. Nghị quyết về kết quả giám sát của HĐND giám sát việc chấp hành Luật phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.
20. Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện thu hút đầu tư các dự án theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-2019.
21. Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

 

Khai mạc kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII
(BGĐT)- Sáng nay (5-12), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 6. Các đồng chí: Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa điều hành kỳ họp.
 
Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII: Lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 chức danh
(BGĐT) - Chiều ngày 5-12, tiếp tục chương trình kỳ họp, dưới sự điều hành của đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã nghe một số báo cáo, thực hiện nội dung bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu và thảo luận tại tổ nhiều vấn đề KT - XH quan trọng.
 
Ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh: Thảo luận về công tác quy hoạch, quản lý đất đai, môi trường; công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm
(BGĐT) - Sáng nay (6-12), ngày làm việc thứ hai kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII tiếp tục diễn ra với nội dung thảo luận tại tổ, tại hội trường và công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu.
 
Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Bắc Giang: Chất vấn và trả lời chất vấn về những nội dung cử tri quan tâm
(BGĐT) - Chiều nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh, các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành phiên chất vấn tại hội trường. 
 

Nhóm PVVX


 

     

     
bế mạc, kỳ họp thứ 6, tỉnh bắc giang, Bùi Văn Hải, Bùi Văn Hạnh, nghị quyết phát triển
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất