Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 5 của đồng chí Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
Cập nhật: 14:03 | 11/07/2018

 

(BGĐT) - Thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh,
Thưa các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh,

HĐND, cử tri, kỳ họp thứ 5

Đồng chí Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

 

Sau hai ngày rưỡi ngày làm việc khẩn trương và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành chương trình đề ra.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã dành nhiều thời gian để xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và thống nhất nhận định: Trong 6 tháng đầu năm, với sự nỗ lực rất cao của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, KT-XH địa phương có bước phát triển vượt bậc, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng khá cao so với cùng kỳ, một số chỉ tiêu dẫn đầu cả nước. Kết cấu hạ tầng cơ bản, nhất là giao thông, đô thị được quan tâm đầu tư. Xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả quan trọng. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa đều có bước chuyển biến tiến bộ. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm. Đời sống nhân dân có bước nâng lên. HĐND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong một số ngành, lĩnh vực; phân tích, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan.

Thực hiện chức năng quyết định những vấn đề quan trọng, với sự nhất trí và quyết tâm cao, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2018, cùng nhiều nghị quyết quan trọng khác trên các lĩnh vực.

Kỳ họp cũng dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn; nghe đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu giải trình, làm rõ nhiều vấn đề quan trọng mà cử tri quan tâm. Không khí thảo luận, chất vấn diễn ra sôi nổi. Nội dung chất vấn được lựa chọn có trọng tâm, cụ thể, phản ánh được những trăn trở, bức xúc của người dân. Nội dung trả lời chất vấn thẳng thắn và trách nhiệm; người trả lời chất vấn cơ bản nắm chắc thực trạng của ngành, đã làm rõ hầu hết vấn đề đại biểu nêu ra.

Kỳ họp tiếp tục có đổi mới. Công tác chuẩn bị, điều hành, phục vụ Kỳ họp ngày càng khoa học, hợp lý và chu đáo.

Thưa các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh,

Hoạt động của HĐND tỉnh hơn 2 năm qua và 6 tháng đầu năm có nhiều đổi mới. HĐND tỉnh đã phối hợp thể chế hóa kịp thời các chủ trương Trung ương, của Tỉnh ủy trên các lĩnh vực thành những cơ chế, chính sách địa phương, làm cơ sở cho các cấp chính quyền triển khai thực hiện. Công tác giám sát được tăng cường hơn; nội dung giám sát có trọng tâm, bảo đảm chất lượng. Hoạt động tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác giám sát, đôn đốc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, của đại biểu được thực hiện tốt. Quan hệ phối hợp công tác với các cơ quan hữu quan ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Thường trực HĐND tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ theo luật định; kịp thời xem xét giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. Các ban HĐND tỉnh đã làm tốt vai trò thẩm tra trong từng quyết định của HĐND. Mỗi đại biểu HĐND tỉnh đã nâng cao hơn trách nhiệm của mình trong từng hoạt động. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của HĐND trong đời sống chính trị của tỉnh.

Tuy có mặt còn hạn chế, nhưng hoạt động của HĐND đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương trong nửa nhiệm kỳ và 6 tháng qua.

Thưa các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh,

Hội nghị Tỉnh ủy cách đây vài ngày đã thống nhất ban hành Kết luận số 111 ngày 04/7/2018 về một số chủ trương lãnh đạo 6 tháng cuối năm, làm cơ sở để HĐND tỉnh quyết nghị những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2018 và thời gian tiếp theo tại Kỳ họp này. Tôi xin nhấn mạnh một số nội dung mà các cấp, các ngành cần tập trung triển khai khẩn trương hơn, quyết liệt hơn nữa.

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương lãnh đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy; mạnh dạn, sáng tạo trong cụ thể hóa, tổ chức thực hiện gắn với thực tiễn địa phương. Khuyến khích mạnh mẽ phát triển doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển. Đẩy mạnh hơn nữa cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách hành chính; đặc biệt chú trọng vai trò tiên phong của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, và trách nhiệm, tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

2. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác lập, quản lý và thực hiện quy hoạch. Tiến hành rà soát các quy hoạch trên địa bàn tỉnh, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất theo tinh thần Luật Quy hoạch mới, nhất là các quy hoạch chiến lược (quy hoạch phát triển công nghiệp, nông nghiệp, quy hoạch giao thông, quy hoạch đô thị và vùng dân cư, du lịch,..). Các quy hoạch này phải gắn liền với quy hoạch, kế hoạch về đất đai.

3. Tiếp tục đầu tư phát triển mạnh mẽ hạ tầng giao thông, tập trung vào hệ thống đường bộ, cả đường tỉnh, đường huyện và giao thông nông thôn; tạo sự đột phá về hạ tầng KT-XH cơ bản cho kế hoạch phát triển những năm tới. Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch mạng lưới giao thông. Áp dụng đa dạng các hình thức đầu tư để huy động các nguồn lực, nhất là đầu tư theo hình thức hợp tác công tư (PPP).

4. Tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động đầu tư, xây dựng. Nâng cao chất lượng công tác tư vấn. Quản lý, giám sát chặt chẽ các khâu của quá trình xây dựng, cũng như hoạt động của dự án sau cấp phép đầu tư. Thực hiện nghiêm Luật Đấu thầu; đẩy mạnh việc đấu thầu qua mạng.

5. Nâng cao năng lực điều hành tài chính, ngân sách các cấp. Thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa thu - chi ngân sách; chú trọng nuôi dưỡng, khai thác các nguồn thu để tăng thu cho ngân sách địa phương. Kiểm soát chặt chẽ, triệt để tiết kiệm chi ngân sách, nhất là chi thường xuyên; không bổ sung dự toán chi thường xuyên nếu không phát sinh nhiệm vụ mới.

6. Quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực xã hội, thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Tập trung giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc về giáo dục, y tế, nhà ở, việc làm, phát triển thiết chế văn hóa tại các khu công nghiệp.

7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra nhà nước. Tăng cường công tác giám sát HĐND, cơ quan dân cử đối với việc chấp hành chính sách, pháp luật của các cơ quan nhà nước.

8. Tiếp tục giữ vững ổn định an ninh, trật tự, xây dựng xã hội an toàn. Tập trung đấu tranh ngăn chặn, triệt phá các ổ nhóm tội phạm hình sự, ổ nhóm trộm cắp, cờ bạc, buôn bán ma túy chuyên nghiệp, các nhóm côn đồ, hoạt động bảo kê gây bức xúc trong nhân dân. Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Thực hiện kiểm điểm, yêu cầu giải trình đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, trưởng công an các cấp để mất an ninh, trật tự trên địa bàn.

9. Tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa 12, gắn với tình hình địa phương. Siết chặt kỷ cương hành chính. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tăng cường đi cơ sở nắm tình hình, trực tiếp đối thoại, giải trình, trả lời kiến nghị của người dân.

Thưa các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND,

Kỳ họp đã thành công tốt đẹp. Với những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ và 6 tháng qua, chúng ta tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bắc Giang tiếp tục vượt lên khó khăn, nỗ lực thực hiện hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội 18 của Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020. Trên tinh thần đó, tôi tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa XVIII.

HĐND, cử tri, kỳ họp thứ 5
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất
 
 
 
 
 
     

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC