Tăng trưởng kinh tế cao nhất từ trước đến nay; bầu bổ sung 3 đồng chí ủy viên UBND tỉnh
Cập nhật: 12:27 | 09/07/2018

 

(BGĐT)- Ngay sau phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII của đồng chí Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kỳ họp tiếp tục với các nội dung: Nghe các báo cáo, thông báo của UBND tỉnh và các sở, ban, ngành đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tập trung chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2018; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021. 

kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh,  khai mạc, bàu bổ sung ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 -2021

Đồng chí Bùi Văn Hải phát biểu khai mạc kỳ họp.

GRDP đạt 13,3%, xếp thứ 5/63 tỉnh, TP

Báo cáo do đồng chí Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày nêu rõ, KT - XH của tỉnh 6 tháng đầu năm đạt được kết quả khá toàn diện. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt mức cao nhất từ trước đến nay với 13,3%, xếp thứ 5/63 tỉnh, TP và đứng đầu trong 14 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng (chiếm 51,1%); dịch vụ (chiếm 27,8%); khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản (chiếm 21,1%). Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm. 6 tháng qua, toàn tỉnh có thêm 4 xã được công nhận nông thôn mới, nâng số xã đạt bộ tiêu chí nông thôn mới lên 72. Chất lượng các tiêu chí nông thôn mới ở các xã đạt chuẩn, nhất là các tiêu chí như: Thu nhập, tổ chức sản xuất, giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, nước sạch được UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tiếp tục củng cố, nâng cao. 

Một số kết quả nổi bật 6 tháng năm 2018:
Tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt mức cao nhất từ trước đến nay với 13,3%, xếp thứ 5/63 tỉnh, TP và đứng đầu trong 14 tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng (chiếm 51,1%); dịch vụ (chiếm 27,8%); khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản (chiếm 21,1%).
Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 6 tháng đạt 5.103 tỷ đồng, bằng 80,1% dự toán, tăng 74,2%. Có 11/15 chỉ tiêu khu vực thu đạt trên 50% dự toán. Công tác thu hồi, xử lý nợ đọng thuế được triển khai quyết liệt, đạt được kết quả nhất định. Môi trường đầu tư kinh doanh từng bước được cải thiện. Bắc Giang duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước về số dự án và số vốn thu hút mới. Lĩnh vực văn hóa, sự nghiệp giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, thông tin tiếp tục có bước phát triển. Đời sống nhân dân cơ bản ổn định, các chính sách an sinh xã hội đối với hộ nghèo, cận nghèo, người có công được quan tâm thực hiện.
 Xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT -XH
Bên cạnh những kết quả tích cực, báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế trong phát triển KT-XH của tỉnh. Phát triển công nghiệp ngày càng phụ thuộc vào doanh nghiệp FDI, kết quả thu hút doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp còn hạn chế; hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp chưa đồng bộ, chưa được đầu tư hệ thống xử lý nước theo quy định. Thiếu ngành dịch vụ mũi nhọn. Quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư vẫn còn bất cập dẫn đến sai phạm về xây dựng, đất đai, môi trường, lao động, bảo hiểm xã hội. Công tác vệ sinh môi trường ở nông thôn chuyển biến chậm, rác thải tồn lưu trên địa bàn giáp ranh ở một số địa phương chưa được giải quyết triệt để. Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, việc bố trí đội ngũ giáo viên ở một số địa phương chưa hợp lý; xã hội hóa y tế chưa có nhiều chuyển biến rõ nét. Việc liên thông, tích hợp dữ liệu, trao đổi thông tin giữa các cấp, ngành chưa hiệu quả...
Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018 với chỉ tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 15%; GRDP bình quân đầu người đạt 2,1 nghìn USD; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên8.582 tỷ đồng..., UBND tỉnh đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, đó là: Tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển sản xuất; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, xây dựng kết cấu hạ tầng; phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách và cải cách hành chính; tập trung giải quyết khiếu nại tố cáo, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan của Đảng, MTTQ và các tổ chức đoàn thể, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện.  

 

kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh,  khai mạc, bàu bổ sung ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 -2021

Các đại biểu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cũng trong sáng nay, HĐND tỉnh khóa XVIII thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Đức Hiền, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo do nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí; ông Phạm Mạnh Thường, nguyên Giám đốc Công an tỉnh chuyển công tác khác. Đồng thời, bầu bổ sung và phê chuẩn kết quả bầu các ông: Trần Tuấn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Hoàng Trung, Giám đốc Sở Ngoại vụ; Thiếu tướng Tô Ân Xô, Giám đốc Công an tỉnh là Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh,  khai mạc, bàu bổ sung ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 -2021

Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng các đồng chí vừa được bầu là Ủy viên UBND tỉnh (từ trái qua phải: Nguyễn Hoàng Trung, Giám đốc Sở Ngoại vụ; Trần Tuấn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thiếu tướng Tô Ân Xô, Giám đốc Công an tỉnh.


Chiều nay, các đại biểu thảo luận tại tổ. 
                                                                                                                           Nhóm PVVX

kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh, khai mạc, bàu bổ sung ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 -2021
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất
 
 
 
 
 
     

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC