Giảm 863 hộ nghèo

Giảm 863 hộ nghèo
(12:33 | 20/11/2018)

Trồng 400 ha khoai tây đông

Trồng 400 ha khoai tây đông
(16:07 | 15/11/2018)

Tăng 30 ha rau cần VietGAP

Tăng 30 ha rau cần VietGAP
(14:02 | 09/11/2018)

Nhân rộng 3 ha trám

Nhân rộng 3 ha trám
(18:37 | 08/11/2018)