Chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày hội toàn dân
Cập nhật: 15:44 | 25/03/2021

 

 

 

ngày hội toàn dân, bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử Quốc hội, Quốc hội khóa XV, Quốc hội khóa XIV

Quốc hội đã quyết định ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Đến nay, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đang được gấp rút tiến hành, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm; bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

ngày hội toàn dân, bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử Quốc hội, Quốc hội khóa XV, Quốc hội khóa XIV

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; là dịp để nhân dân ta thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp. Đây cũng là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

ngày hội toàn dân, bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử Quốc hội, Quốc hội khóa XV, Quốc hội khóa XIV

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 21/1/2021.

Để chuẩn bị mọi mặt cho cuộc bầu cử, ngay từ ngày 20/6/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; yêu cầu cả hệ thống chính trị tập trung dốc sức chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành một cách thật sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.

Đến ngày 14/1/2021, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Thủ tướng Chính phủ và các đơn vị liên quan đã hoàn thành việc ban hành các văn bản hướng dẫn liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.

ngày hội toàn dân, bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử Quốc hội, Quốc hội khóa XV, Quốc hội khóa XIV

Sáng 25/2/2021, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Để triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, ngày 19/1/2021, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành Kế hoạch 42/KH-HĐBCQG, nêu rõ 16 mốc thời gian quan trọng trong kỳ bầu cử.

Tiếp đó, ngày 21/1/2021, Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đã được tổ chức dưới hình thức trực tuyến nhằm quán triệt và triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, kế hoạch triển khai, các thông báo, hướng dẫn về công tác bầu cử.

ngày hội toàn dân, bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử Quốc hội, Quốc hội khóa XV, Quốc hội khóa XIV

Để bảo đảm ngày bầu cử diễn ra thành công, ngày 25/2/2021, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử. Tại hội nghị này, nhiều điểm mới trong công tác bầu cử đã được đại diện các bộ, ngành thông tin, đặc biệt là tổ chức hội nghị hiệp thương trong vùng có dịch Covid-19, thực hiện quyền bầu cử của cử tri ở các khu vực cách ly… Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 54/HD-MTTW-BTT về tổ chức các hội nghị trong quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp và việc vận động bầu cử tại các địa phương có dịch Covid-19.

ngày hội toàn dân, bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử Quốc hội, Quốc hội khóa XV, Quốc hội khóa XIV

Chiều 3/3/2021, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tiến hành Phiên họp thứ 3 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân. Phát biểu tại Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều thời gian, công việc còn lại rất lớn, do đó cần rất khẩn trương, thận trọng, tạo cơ sở chắc chắn để triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử trên phạm vi cả nước đạt được mục đích, yêu cầu, bảo đảm nhân dân, cử tri cả nước được tham gia ứng cử, bầu cử một cách dân chủ, công bằng theo đúng quy định của pháp luật.

ngày hội toàn dân, bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử Quốc hội, Quốc hội khóa XV, Quốc hội khóa XIV

Chiều 3/3/2021, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì phiên họp thứ 3 của Hội đồng.

Theo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, qua hiệp thương lần thứ nhất, tổng số người phân bổ giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội là 1.076 người, đạt tỷ lệ bình quân 2,15 lần so với tổng số đại biểu dự kiến được bầu. Tỷ lệ này của kỳ bầu cử Quốc hội khóa XIV là 2,04 lần; Quốc hội khóa XIII là 2,20 lần.

Về số lượng người được giới thiệu ứng cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là 7.656 người/trên tổng số đại biểu được bầu theo luật định là 3.715 đại biểu; đạt tỷ lệ bình quân là 2,06 lần trên số đại biểu được bầu. Tỷ lệ này của cuộc bầu cử năm 2016 là 1,66 lần; năm 2011 là 2,02 lần.

ngày hội toàn dân, bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử Quốc hội, Quốc hội khóa XV, Quốc hội khóa XIV

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh biểu quyết tại hội nghị giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của Văn phòng Chính phủ.

Trong số 7.656 người được phân bổ giới thiệu ứng cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có 1.690 người ứng cử là phụ nữ (22,1%), 748 người dân tộc thiểu số ứng cử (9,8%), 814 người trẻ tuổi ứng cử (10,6%), 555 người ứng cử ngoài Đảng (7,2%)...

Trên cơ sở kết quả hiệp thương lần thứ nhất, các hoạt động tiếp theo cho hội nghị hiệp thương thứ hai đang được MTTQ các cấp khẩn trương tiến hành, bảo đảm dân chủ, đúng luật và chất lượng. Đến 17 giờ ngày 14/3 là kết thúc việc tiếp nhận, xem xét hồ sơ người ứng cử và 5 ngày sau - ngày 19/3 tiến hành hội nghị hiệp thương lần hai.

ngày hội toàn dân, bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử Quốc hội, Quốc hội khóa XV, Quốc hội khóa XIV

Ngày 11/3/2021, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị giới thiệu người của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các Tiểu ban của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia và các cơ quan Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam rà soát lại các công việc theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công; khẩn trương chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ về công tác bầu cử; đôn đốc chỉ đạo công tác tiếp nhận hồ sơ, chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử và báo cáo công việc thường xuyên về Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Cùng đó, cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng; thường xuyên cập nhật thông tin trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng Bầu cử quốc gia để cử tri và nhân dân kịp thời nắm bắt các thông tin có liên quan đến công tác bầu cử. Đồng thời, công tác bảo đảm an ninh trật tự, y tế phục vụ bầu cử cố gắng bảo đảm an toàn, chu đáo ngay từ bây giờ...

ngày hội toàn dân, bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử Quốc hội, Quốc hội khóa XV, Quốc hội khóa XIV

Ngày 5/3/2021, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Ủy ban Dân tộc trực thuộc Chính phủ phối hợp tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thông tin, tuyên truyền phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

ngày hội toàn dân, bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử Quốc hội, Quốc hội khóa XV, Quốc hội khóa XIV

Thông báo Kết luận số 174-TB/TW của Bộ Chính trị về phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Kết luận số 174) đã cụ thể hóa đầy đủ hơn đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND các cấp đang công tác tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước. 

Theo đó, đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp phải là những người trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

ngày hội toàn dân, bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử Quốc hội, Quốc hội khóa XV, Quốc hội khóa XIV

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu đến dự hội nghị trực tuyến lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của Văn phòng Trung ương Đảng.

Đối với cán bộ, đảng viên, phải là những người tiêu biểu, xuất sắc, có quan điểm lập trường chính trị vững vàng, có năng lực, kinh nghiệm, thể hiện trách nhiệm nêu gương, không vi phạm những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm; có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội và HĐND.

Mặt khác, quán triệt Kết luận số 174, Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã bổ sung cụ thể yêu cầu phải kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền tham gia Quốc hội và HĐND các cấp.

ngày hội toàn dân, bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử Quốc hội, Quốc hội khóa XV, Quốc hội khóa XIV

Ngoài tiêu chuẩn chung, Hướng dẫn 36 cũng quy định chi tiết về tiêu chuẩn, điều kiện của đại biểu Quốc hội chuyên trách và đại biểu HĐND chuyên trách. Điểm mới bổ sung lần này là người giới thiệu để bầu đại biểu Quốc hội chuyên trách phải có quy hoạch đại biểu Quốc hội chuyên trách hoặc quy hoạch chức danh thứ trưởng và tương đương trở lên; ở địa phương phải là các chức danh giám đốc sở, ngành và tương đương trở lên; chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh, chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh, giám đốc công an tỉnh và tương đương trở lên. Tương tự, đối với đại biểu HĐND chuyên trách cũng đã cập nhật những điểm mới theo Kết luận số 174 và đã được thể hiện cụ thể trong Hướng dẫn số 36.

ngày hội toàn dân, bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử Quốc hội, Quốc hội khóa XV, Quốc hội khóa XIV

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long Hồ Văn Kiên hướng dẫn các thủ tục hồ sơ đối với người ứng cử.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức dưới hình thức trực tuyến vào ngày 21/1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu bật ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Đây là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, là dịp để nhân dân ta thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp. Đây cũng là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

ngày hội toàn dân, bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử Quốc hội, Quốc hội khóa XV, Quốc hội khóa XIV

Để lựa chọn được những người có đức, có tài, quy định mới của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp phải được sự đồng ý của trên 50% cử tri nơi cư trú. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực, trong quy trình lựa chọn, sự tín nhiệm của cử tri là thước đo rất quan trọng về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội cũng như đại biểu HĐND các cấp. 

Do đó, tại Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chính phủ lần này, trong nội dung về quy trình lựa chọn, sàng lọc đã rất chú ý đến yếu tố tín nhiệm. Nếu ở địa bàn, cá nhân đó không có tín nhiệm, ở nơi công tác cũng thế thì ngay bước sàng lọc đầu tiên sẽ không đưa vào.

Quy trình hiệp thương ngày càng được tiến hành chặt chẽ. Qua việc tiến hành công khai, dân chủ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc phát hiện thông tin về đại biểu thiếu tiêu chuẩn cũng được phát huy. Đặc biệt, lần này có quy định về kê khai tài sản theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; theo quy định về công khai sơ yếu lý lịch. Các vấn đề về quốc tịch, thu nhập, tài sản... đều rất được chú ý trong đánh giá tiêu chuẩn đại biểu. Những nội dung quy định này đã được làm rõ và cụ thể hơn.

ngày hội toàn dân, bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử Quốc hội, Quốc hội khóa XV, Quốc hội khóa XIV

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là dịp để nhân dân ta thực hiện quyền làm chủ thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân.

ngày hội toàn dân, bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử Quốc hội, Quốc hội khóa XV, Quốc hội khóa XIV

Diễn ra từ ngày 3/2, đến hết ngày 17/2, tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại nhiều hội nghị hiệp thương đã thể hiện không khí thực sự dân chủ trong việc đóng góp các ý kiến đối với bản dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Thường trực HĐND; về tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất và điều kiện tham gia của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong giai đoạn hiện nay.

ngày hội toàn dân, bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử Quốc hội, Quốc hội khóa XV, Quốc hội khóa XIV

Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Trên cơ sở kết quả hiệp thương lần thứ nhất, các hoạt động tiếp theo cho hội nghị hiệp thương thứ hai đang được MTTQ các cấp khẩn trương tiến hành, bảo đảm dân chủ, đúng luật và chất lượng.

ngày hội toàn dân, bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử Quốc hội, Quốc hội khóa XV, Quốc hội khóa XIV

Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, để chuẩn bị cho hiệp thương lần thứ hai, MTTQ Việt Nam hướng dẫn các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương tổ chức giới thiệu đại biểu của cơ quan, đơn vị mình; tổ chức hội nghị cử tri tại cơ quan, đơn vị để xem xét hồ sơ của các đại biểu ứng cử, báo cáo tại hội nghị hiệp thương lần hai; trên cơ sở xem xét hồ sơ, lựa chọn các đại biểu đủ tiêu chuẩn và ưu tú nhất.

Hiện MTTQ Việt Nam chủ trương tăng cường công tác giám sát, kiểm tra để các hoạt động này diễn ra đúng luật định. Việc kiểm tra, giám sát của MTTQ Việt Nam nhằm nắm bắt tình hình, kết quả tổ chức triển khai công tác bầu cử tại các địa phương, qua đó phát hiện khó khăn, vướng mắc, những vi phạm pháp luật về bầu cử để hướng dẫn hoặc đề xuất với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biện pháp khắc phục kịp thời, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử thật sự dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội của toàn dân.

ngày hội toàn dân, bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử Quốc hội, Quốc hội khóa XV, Quốc hội khóa XIV

Giới thiệu 86 người ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV:

Theo TTXVN
ngày hội toàn dân, bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử Quốc hội, Quốc hội khóa XV, Quốc hội khóa XIV
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất