Tăng cường kiểm tra, giám sát khâu giết mổ, tiêu thụ, kinh doanh, chế biến thịt lợn