Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020- 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái
Cập nhật: 12:54 | 18/09/2020

 

 

(BGĐT) - Sáng nay (18/9), tại TP Bắc Giang diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Giang lần thứ V, giai đoạn 2020-2025. Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh giai đoạn 2020-2025. Báo Bắc Giang trân trọng giới thiệu tới bạn đọc nội dung phát động thi đua của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.  

Chủ tịch, Dương Văn Thái, thi đua yêu nước

Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái phát động thi đua.

... Những năm qua, trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, song Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới sáng tạo, chung sức đồng lòng, đẩy mạnh và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi; ngành ngành thi đua, nhà nhà thi đua, người người thi đua, nỗ lực phấn đấu giành nhiều thành tích quan trọng trên các lĩnh vực, đóng góp tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, đưa Bắc Giang trở thành tỉnh phát triển nhanh, toàn diện và năng động.

Những thành tựu đạt được trong 5 năm qua là rất đáng trân trọng, tự hào; là thành quả phấn đấu kiên trì của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; tạo nền tảng vững chắc, tiền đề quan trọng cho sự  phát triển toàn diện, vững chắc trong thời gian tới.

Bước sang giai đoạn mới, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng lớn, trách nhiệm ngày càng cao; bên cạnh những thời cơ thuận lợi, chúng ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Trung tuần tháng 10 tới, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra để quyết định các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ phát triển của tỉnh giai đoạn 5 năm tới, với quyết tâm đưa Bắc Giang tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc; phấn đấu đến năm 2025 vươn lên dẫn đầu khu vực trung du và miền núi phía Bắc, nằm trong nhóm các tỉnh phát triển khá của cả nước. 

Con đường phía trước còn nhiều khó khăn, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Hơn lúc nào hết, các phong trào thi đua yêu nước cần được phát huy sâu rộng, thực sự trở thành động lực, nguồn cổ vũ, động viên để phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra. 

Với tinh thần đó, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, tôi long trọng phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng quê hương Bắc Giang ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh”, tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

Một là, Phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế giai đoạn 2021-2025. Đẩy mạnh thi đua phát triển đồng bộ trên cả 3 lĩnh vực kinh tế: Công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Tập trung thi đua cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, tạo sức hấp dẫn và hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư khi đến tìm hiểu, đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn. 

Từng cơ quan, đơn vị, địa phương thi đua đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ đầu tư; phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế quản lý, thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng,... đẩy nhanh tiến độ các dự án, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, có đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. 

Tiếp tục phát triển phong trào “Doanh nghiệp Bắc Giang hội nhập và phát triển”, gắn với phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng tạo chuyển biến rõ nét về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, gắn với tối ưu hóa quy trình sản xuất để nâng cao hiệu suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Hai là, Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tập trung nhân rộng các mô hình mới, cách làm hiệu quả, huy động các nguồn lực trong xã hội xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu hết năm 2025 toàn tỉnh có 84 - 85% tổng số xã và 6/9 huyện trong tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Những huyện, xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới cần đẩy mạnh thi đua hoàn thành các tiêu chí để về đích; những huyện, xã đã đạt chuẩn tiếp tục thi đua nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng đến đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đặc biệt, chú trọng thực hiện tốt các tiêu chí nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Ba là, Đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội. Tập trung nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng môi trường văn hóa, lối sống văn minh, bài trừ các hủ tục lạc hậu, gìn giữ và phát huy tốt giá trị, bản sắc văn hóa quê hương. 

Thi đua đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, gắn với đẩy mạnh phong trào “Dạy tốt, học tốt”; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Bắc Giang chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết vấn đề lao động, việc làm, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, xây dựng con người Bắc Giang phát triển toàn diện, có ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên.  

Bốn là, Thi đua thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, đối ngoại. Phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng và củng cố vững chắc khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kịp thời đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; chủ động giải quyết, xử lý kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông. 

Nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Quyết thắng”, phong trào “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”; triển khai có hiệu quả các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”,“Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Đặc biệt, tập trung đẩy mạnh và tạo dấu ấn riêng cho Phong trào “Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, xứng đáng là nơi khởi nguồn 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân. Tăng cường đẩy mạnh hoạt động liên kết, hợp tác, giao lưu đối ngoại với bạn bè, đối tác trong nước và quốc tế; tích cực tham gia tiến trình hội nhập quốc tế, các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên.

Năm là: Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. 

Chú trọng các phong trào thi đua nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, gắn với thực hiện tốt phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức Bắc Giang thi đua thực hiện văn hóa công sở”

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Sáu là: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị; vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với những việc làm, nhiệm vụ cụ thể. Các phong trào thi đua phải thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; tập trung vào các nhiệm vụ phức tạp, có sức lan tỏa lớn, tác động đến nhiều người; nội dung, hình thức phong phù, hấp dẫn, lôi cuốn mọi người, mọi nhà tham gia. Đồng thời, thực hiện tốt công tác khen thưởng bảo đảm kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch; quan tâm khen thưởng những tập thể nhỏ, cá nhân, người lao động trực tiếp, vùng sâu, vùng xa; chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những điển hình tiên tiến, nhân tố mới, cách làm hay, hiệu quả để khen thưởng, động viên kịp thời. 

Chủ tịch, Dương Văn Thái, thi đua yêu nước

Một tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Bảy là, Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền. Các cơ quan thông tin truyền thông tăng cường tuyên truyền tấm gương người tốt, việc tốt để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng, tạo sức lan tỏa. Phấn đấu trong giai đoạn tới, ngành nào, cấp nào cũng có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc.

Với tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, cùng truyền thống yêu nước, đoàn kết, văn hiến và cách mạng của quê hương Bắc Giang, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, tôi trân trọng đề nghị và kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, quyết tâm xây dựng quê hương Bắc Giang thân yêu ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chúc phong trào thi đua yêu nước của tỉnh ta trong thời gian tới giành được nhiều thắng lợi mới.

Tôn vinh 186 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Giang lần thứ V
(BGĐT) - Sáng ngày 18/9, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước, giai đoạn 2020 - 2025. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) T.Ư dự và chỉ đạo Đại hội. 
 
Phong trào thi đua yêu nước tạo động lực đưa Bắc Giang phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc
(BGĐT) - 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, năng động, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Bắc Giang trở thành tỉnh phát triển khá toàn diện và năng động với nhiều chỉ tiêu KT-XH nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực Trung du miền núi phía Bắc và cả nước.
 

 

Chủ tịch, Dương Văn Thái, thi đua yêu nước
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất