Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Hiệp Hòa: Chuyển biến từ Đề án số 06
Cập nhật: 08:53 | 22/02/2021

 

 

(BGĐT) - Tháng 3/2019, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Hiệp Hòa (Bắc Giang) ban hành Đề án số 06 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Sau hai năm thực hiện, Đề án đã góp phần tiếp tục củng cố, tạo những bước chuyển rõ nét về chất trong sinh hoạt chi bộ. 

Tháo gỡ khó khăn cho chi bộ

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hiệp Hòa Nguyễn Tú Anh cho biết: Đầu năm 2019 trở về trước, qua đánh giá, sinh hoạt thường kỳ ở nhiều chi bộ còn bộc lộ một số mặt hạn chế. Điển hình là vai trò lãnh đạo của chi bộ chưa cao, nghị quyết đề ra chung chung, chưa bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; chưa cụ thể hóa được nghị quyết của cấp trên vào thực tiễn. 

Hiệp Hòa, Bắc Giang, sinh hoạt chi bộ, Đề án số 06

Lãnh đạo Đảng ủy xã Thanh Vân định hướng nội dung sinh hoạt chi bộ với Chi ủy thôn Thanh Bình.

Đáng chú ý là việc chấp hành chế độ sinh hoạt ở nhiều chi bộ thiếu nghiêm túc, thể hiện qua việc nhiều đảng viên dự họp không đúng giờ, không ghi chép nội dung cuộc họp. Tinh thần thảo luận dân chủ, thẳng thắn để đóng góp xây dựng nghị quyết chưa được phát huy. Không ít cấp ủy, chi bộ có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ; sức chiến đấu còn yếu. Tinh thần trách nhiệm của một số bí thư, phó bí thư chi bộ thấp, chưa tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể. Một số nơi để xảy ra tình trạng tệ nạn xã hội, khiếu kiện vượt cấp; có cán bộ vi phạm trong quản lý đất đai, tài chính, thực hiện chính sách xã hội…

Xuất phát từ thực trạng đó, tháng 3/2019, BTV Huyện ủy ban hành Đề án số 06 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2019-2020 và những năm tiếp theo. Đề án yêu cầu 100% chi bộ duy trì nghiêm túc nền nếp, quy trình sinh hoạt, bảo đảm tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt từ 85% trở lên; các chi bộ có nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ chuyên môn hằng năm và mục tiêu, nhiệm vụ do đại hội chi bộ đề ra. Trước khi sinh hoạt phải chuẩn bị kỹ nội dung theo hướng chọn những việc cụ thể, thiết yếu liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của chi bộ, quyền lợi, nghĩa vụ của đảng viên để đưa ra thảo luận.

Nhiều chuyển biến

Thực hiện Đề án, BTV Huyện ủy chỉ đạo tiếp tục duy trì 9 tổ công tác (mỗi tổ từ 7-9 người) do một đồng chí ủy viên BTV làm tổ trưởng, thành viên là các đồng chí huyện ủy viên, trưởng, phó ngành, chuyên viên các ban xây dựng Đảng của huyện. Điểm mới là các tổ công tác trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các địa phương được giao phụ trách. Tổ trưởng phân công các thành viên dự họp với Đảng ủy, BTV Đảng ủy và sinh hoạt Đảng nhật tại các chi bộ. 

Thực hiện Đề án số 06, các chi bộ đã cơ bản khắc phục được tính đơn điệu trong sinh hoạt. Chất lượng sinh hoạt nâng lên, các chi bộ phát huy tốt vai trò lãnh đạo, xây dựng được khối đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ.

Sau mỗi buổi dự họp có báo cáo kết quả và những nội dung nắm bắt được qua ý kiến thảo luận của đảng viên. Đặc biệt quan tâm đến vấn đề về an ninh trật tự, đoàn kết nội bộ, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, đầu tư xây dựng cơ bản và những bức xúc trong nhân dân, thông qua đó tham mưu với cấp ủy kịp thời giải quyết. Tương tự, ở cấp xã, các đồng chí đảng ủy viên được giao phụ trách ít nhất một chi bộ, có nhiệm vụ dự họp với chi ủy để định hướng nội dung sinh hoạt phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương, đồng thời sinh hoạt với chi bộ nhằm nắm bắt, chỉ đạo việc chấp hành chế độ sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Đảng. Nhằm giúp các chi bộ duy trì sinh hoạt theo đúng quy định, Ban Tổ chức Huyện ủy biên soạn tập tài liệu chỉ đạo, hướng dẫn.

Từ cách làm trên, nền nếp, chất lượng sinh hoạt chi bộ có chuyển biến; tỷ lệ đảng viên dự họp thường xuyên đạt khoảng 90%. Đặc biệt, nhờ sự sâu sát, bám nắm địa bàn của các tổ công tác, các chi ủy đã thảo luận, lựa chọn nội dung sinh hoạt có trọng tâm, bám sát những vấn đề thực tiễn. Bí thư Đảng ủy xã Châu Minh Nguyễn Văn Giang chia sẻ: Trong sinh hoạt chi bộ, công tác quản lý đất đai, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được coi trọng. Từ nghị quyết được thông qua, đảng viên ở các chi bộ đã tăng cường gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để báo cáo với chi ủy kịp thời xử lý những vấn đề đặt ra. 

Hiệp Hòa, Bắc Giang, sinh hoạt chi bộ, Đề án số 06

Chi bộ thôn Thái Thọ, xã Thái Sơn lãnh đạo nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông.

Từ một địa bàn nóng về đơn thư và vi phạm về đất đai, hơn một năm qua vấn đề này ở xã Châu Minh đã từng bước được khắc phục. Hay như ở Chi bộ thôn Thái Thọ, xã Thái Sơn, Chi ủy chủ động đưa vào chương trình họp nội dung chuyên sâu về thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Nhờ đó, thôn sớm hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng như: Cứng hóa, mở rộng đường liên xã dài hơn 600m, trong đó có 2.100m2 đất do các gia đình hiến; xây dựng khu trường mầm non.

Thực tế cho thấy, thực hiện Đề án số 06, các chi bộ đã cơ bản khắc phục được tính đơn điệu trong sinh hoạt. Chất lượng sinh hoạt nâng lên, các chi bộ phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, xây dựng được khối đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ. 

Kinh nghiệm bước đầu rút ra qua thực hiện Đề án 06 là các cấp ủy tăng cường sâu sát cơ sở; thành lập các tổ công tác kịp thời giúp các cơ sở tháo gỡ khó khăn; các chi ủy, chi bộ nâng cao trách nhiệm, trước khi sinh hoạt chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung để chi bộ thảo luận, ra nghị quyết lãnh đạo. Trong quá trình thực hiện nghị quyết phân công nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy viên, đảng viên phụ trách từng phần việc cụ thể. Kinh nghiệm qua bước đầu thực hiện Đề án là cơ sở để Huyện ủy đánh giá, tiếp tục có giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới.

 

Quốc Trường
Sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề: Nhân rộng những cách làm hay
(BGĐT) - “Tăng cường chỉ đạo việc sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề” là yêu cầu quan trọng trong Nghị quyết số 74-NQ/TU, ngày 10/5/2016 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Bắc Giang. Thực hiện yêu cầu đó, hơn 4 năm qua, các chi bộ trong toàn Đảng bộ tỉnh đã duy trì có nền nếp sinh hoạt chuyên đề theo hướng lựa chọn nội dung sát thực tiễn để ra nghị quyết lãnh đạo.
 
Đảng viên công tác ở xã sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố: Sâu sát cơ sở, góp sức xây dựng chi bộ
(BGĐT) - Thời gian qua, thực hiện chủ trương giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn (gọi tắt là chi bộ cơ quan xã), các đảng viên đã về sinh hoạt tại chi bộ thôn, tổ dân phố. Việc tăng cường đội ngũ đảng viên về các chi bộ dưới cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, tạo mối quan hệ gắn bó giữa đảng viên với cán bộ, công chức cấp xã.
 
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở huyện Hiệp Hòa: Nhiều giải pháp phát huy hiệu quả
(BGĐT)- Quản lý đảng viên gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Thời gian qua, Huyện ủy Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã thực hiện nhiều giải pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả công tác này.
 
Nhiều biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
(BGĐT) - Thường xuyên tập huấn nghiệp vụ, đội ngũ bí thư chi bộ ở huyện Lạng Giang đã có thêm kinh nghiệm trong xây dựng nghị quyết, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.
 
Hiệp Hòa, Bắc Giang, sinh hoạt chi bộ, Đề án số 06
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất