Tăng cường chỉnh đốn để Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh
Cập nhật: 10:29 | 18/01/2021

 

 

(BGĐT) - Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng có nhiều đổi mới đáng chú ý, thể hiện tầm nhìn, khát vọng mãnh liệt tiếp tục vì dân, đồng hành cùng dân tộc như suốt hơn 90 năm qua kể từ khi có Đảng. Để tiếp tục là Đảng lãnh đạo tài tình, sáng suốt, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, Đảng ta bổ sung ngay vào chủ đề Đại hội lần thứ XIII việc “chỉnh đốn” để Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn.

Có nhiều điểm mới trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, với nhiều thành tố được bổ sung những nội hàm quan trọng, thiết thực, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn. Đáng chú ý là chủ đề Đại hội lần thứ XIII không đồng thời là tiêu đề của Báo cáo chính trị. 

Dự thảo, văn kiện, Đại hội XIII của Đảng, đổi mới, tầm nhìn, tài tình, sáng suốt, thắng lợi, cách mạng, Việt Nam, bắc giang

Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa TP Bắc Giang.

Ảnh: Minh Quyết.

Chủ đề Đại hội lần này gồm 5 thành tố giống như Đại hội lần thứ XII: Về Đảng, về dân tộc, về công cuộc đổi mới, về sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và mục tiêu phấn đấu. Riêng thành tố thứ tư là “bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định” được giữ nguyên, trong khi 4 thành tố còn lại được bổ sung, phát triển.

Đáng chú ý, thành tố thứ nhất là về Đảng, Đại hội XII xác định “tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh…”, lần này mở rộng thành “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…”. Cũng có thể hiểu rằng, nội hàm khái niệm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh đã hội tụ, bao hàm cả công tác chỉnh đốn Đảng, bởi không chỉnh đốn, không “trị bệnh” thì làm sao khắc phục hết những khuyết điểm, yếu kém, chữa lành những “ung nhọt”, “bệnh tật”. Thế nhưng, điểm mới ở kỳ đại hội lần này là gắn liền “xây dựng” với “chỉnh đốn”; giữa “Đảng” và “hệ thống chính trị”, để mở rộng, gắn chặt việc “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…” như một khẩu hiệu, mệnh lệnh phải triển khai thực hiện.

Có thể nói, bổ sung thêm việc “chỉnh đốn” và “hệ thống chính trị” là sự đổi mới, là bước tiến về nhận thức của Đảng. Đó cũng chính là việc đúc rút ra bài học kinh nghiệm từ thực tiễn thời gian qua, khi có những hạn chế, yếu kém, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng xảy ra, kéo dài mà không được xử lý triệt để, gây bức xúc trong xã hội. 

Đó cũng là kế thừa kết quả thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI): Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay (ngày 16/1/2012) và Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (ngày 30/10/2018).

Qua thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI và khóa XII cho thấy, bài học hết sức quý báu là công tác xây dựng phải gắn liền với chỉnh đốn Đảng. Có như thế mới kịp thời phát hiện, giải quyết triệt để những “điểm nóng” tiêu cực, hạn chế cũng như tồn tại để không gây ra những nút thắt, chướng ngại cản trở sự phát triển của đất nước, không khiến đảng viên, quần chúng nhân dân phẫn nộ, bất bình, dần phai nhạt niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Để rồi, chính những công cuộc chỉnh đốn Đảng thường xuyên, quyết liệt ấy đã giúp Đảng luôn giành trọn niềm tin trong dân về sự lãnh đạo của mình. Ngược lại, chính niềm tin vô bờ bến của dân ấy càng khiến Đảng phải luôn lắng nghe dân một cách chân thành, cầu thị; tự soi, tự sửa mình để khắc phục những khuyết tật, hạn chế, phát huy những điểm mạnh để ngày càng hoàn thiện hơn. Mặt khác, trong bối cảnh mới với nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, thời cơ, vận hội đan xen thách thức, thuận lợi đi kèm khó khăn, việc “xây dựng” phải gắn chặt với “chỉnh đốn”. 

Dự thảo, văn kiện, Đại hội XIII của Đảng, đổi mới, tầm nhìn, tài tình, sáng suốt, thắng lợi, cách mạng, Việt Nam, bắc giang

Bí thư Đảng ủy xã Trí Yên (Yên Dũng) Nguyễn Mạnh Chiến (ngoài cùng bên phải) nắm bắt

tình hình sản xuất của HTX Nông nghiệp công nghệ cao Trí Yên. Ảnh: QUỐC TRƯỜNG

Trong chỉnh đốn, việc phòng, chống tham nhũng được chú trọng bởi đây là cuộc chiến gian khó, phức tạp, lâu dài cần phải tiến hành quyết liệt, thường xuyên, kiên trì, liên tục, không khoan nhượng, không chủ quan, lơ là… Việc phòng, chống tham nhũng có được tiến hành hiệu quả, triệt để hay không liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng và chế độ XHCN ở nước ta.

Ngày 12/12/2020, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo khẳng định, từ sau khi thành lập Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (năm 2013) đến nay, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng đã được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao, được quốc tế ghi nhận… 

Tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển KT-XH, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Có được những kết quả như vậy, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, là do: “Nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào”. Việc xử lý nghiêm nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao sai phạm là điều không ai mong muốn, thậm chí rất đau xót nhưng không thể không kiên quyết, kiên trì tiến hành mạnh mẽ, bởi điều đó gắn liền với sự tồn vong của Đảng, của dân tộc, của đất nước. 

Thế nên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Kỷ luật một vài người để cứu muôn người và sẽ còn phải tiếp tục làm quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới theo tinh thần Bác Hồ đã dạy: Cắt bỏ một vài cành cây sâu mọt để cứu cả cái cây”. Có như thế, chỉnh đốn Đảng mới thực sự tạo được nền tảng, gốc rễ cho việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; là cơ sở, nguồn động lực để Đảng tiếp tục lãnh đạo, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

 

Việc bổ sung thêm “chỉnh đốn” và “hệ thống chính trị” là sự đổi mới, là bước tiến về nhận thức của Đảng. Đó cũng chính là việc đúc rút ra bài học kinh nghiệm từ thực tiễn thời gian qua, khi có những hạn chế, yếu kém, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng xảy ra, kéo dài mà không được xử lý triệt để, gây bức xúc trong xã hội, làm xói mòn niềm tin của dân vào Đảng.

 

Tương tự, dù Đảng Cộng sản Việt Nam là một bộ phận của hệ thống chính trị, có vai trò lãnh đạo hệ thống chính trị và toàn xã hội nhưng Đảng không đồng nhất với hệ thống chính trị. Giữa Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội có sự phân công, phân nhiệm chức năng, nhiệm vụ rất rõ ràng. 

Rõ ràng, Đảng không thể trong sạch, vững mạnh khi hệ thống chính trị còn những tồn tại, khiếm khuyết. Do đó, chủ đề Đại hội XIII đặt ra yêu cầu: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…” là đòi hỏi tất yếu khách quan, là có cơ sở, ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn.

Và chỉ khi cả Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh thì mới đủ khả năng đưa đất nước đạt được những mục tiêu đã đề ra. Trong đó có một mục tiêu hết sức quan trọng, ý nghĩa là “trở thành nước phát triển, thu nhập cao” vào năm 2045, đúng dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước. 

Và đó cũng chính là sự bổ sung của thành tố thứ năm về mục tiêu của Đại hội XIII, một sự bổ sung có tính định lượng rõ ràng, với dấu mốc và mục tiêu cụ thể. Điểm nhấn ấy, chính là việc thể hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Và mục tiêu ấy chỉ đạt được khi việc “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…” được tiến hành hiệu quả. 

Nguyễn Tri Thức

Viết về xây dựng Đảng phải có cách tiếp cận đúng đắn, khách quan
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu rõ: Tin, bài trên báo chí về công tác xây dựng Đảng đòi hỏi phải có cách tiếp cận đúng đắn, khách quan, giúp cho mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng làm tốt hơn vai trò lãnh đạo, giúp cho cán bộ, đảng viên soi vào đó để phấn đấu, giữ vững bản chất của người cộng sản, thực sự là tấm gương trong cuộc sống.
 
Đa dạng hình thức tuyên truyền về xây dựng Đảng và phát triển du lịch
(BGĐT) - Ngày 2/12,  tại TP Hạ Long, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội thảo “Tuyên truyền công tác xây dựng Đảng và Truyền thông phát triển du lịch trên báo Đảng – Đài Phát thanh và Truyền hình (PTTH) các tỉnh phía Bắc”. 
 
Bắc Giang: Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban xây dựng Đảng ủng hộ đồng bào miền Trung
(BGĐT)- Chiều 20/10, Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban xây dựng Đảng tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa, lũ gây ra. Tham dự có Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Hải; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Thị Thu Hồng; lãnh đạo, cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban xây dựng Đảng.
 
 
Dự thảo, văn kiện, Đại hội XIII của Đảng, đổi mới, tầm nhìn, tài tình, sáng suốt, thắng lợi, cách mạng, Việt Nam, bắc giang
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất