Chương trình KTGS toàn khóa của cấp ủy cấp huyện: Bám sát nhiệm vụ trọng tâm và yêu cầu thực tiễn
Cập nhật: 11:01 | 16/11/2020

 

 

(BGĐT) - Sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy huyện, TP và tương đương tập trung xây dựng các văn bản về kiểm tra, giám sát (KTGS). Điểm nhấn rõ nhất là các cấp ủy đều cụ thể hóa về nội dung, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm và yêu cầu thực tiễn. 

Thực hiện tinh thần chỉ đạo và các văn bản hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, đến thời điểm này, UBKT cấp huyện đã chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp xây dựng hoàn thiện chương trình KTGS toàn khóa. 

Đại hội Đảng bộ huyện, cấp ủy, nhiệm kỳ, Bắc Giang

Nhiệm kỳ này, nhiều cấp ủy cấp huyện xác định tập trung kiểm tra lĩnh vực xây dựng cơ bản.

Ảnh: Thi công hạ tầng khu dân cư thôn Xuân Đông, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng.

Điểm mới của nhiệm kỳ này là nội dung chương trình được Ban Chấp hành thảo luận, thông qua và ban hành, thay vì ủy quyền cho Ban Thường vụ như khóa trước. Qua đó phát huy được trí tuệ tập thể, đóng góp xây dựng chương trình bảo đảm chất lượng, theo sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của toàn đảng bộ. Cùng đó, bảo đảm sự toàn diện, trọng tâm, trọng điểm; phân công rõ trách nhiệm của ban thường vụ, ủy ban kiểm tra.

Khảo sát ở Đảng bộ huyện Lạng Giang, chương trình KTGS của nhiệm kỳ này được thể hiện ngắn gọn, tính khái quát, định hướng cao. Ngoài bám sát và phục vụ yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và phải được tiến hành thường xuyên và toàn diện, chương trình KTGS của cấp ủy huyện còn đi thẳng vào những nội dung cụ thể.Chẳng hạn, trong công tác xây dựng Đảng, đi sâu kiểm tra công tác tuyển dụng, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ; việc xây dựng, duy trì và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy các cấp. 

Trong KT-XH, chú trọng việc tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm và hàng năm. Tập trung cao vào lĩnh vực công tác lãnh đạo, quản lý đất đai, môi trường; đầu tư xây dựng cơ bản; quy hoạch, quản lý quy hoạch; thực hiện dự toán ngân sách hàng năm. Đồng chí Trần Xuân Cường, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy cho biết: Trong nhiệm kỳ, Huyện ủy không giao rõ chỉ tiêu số lượng cuộc KTGS của cấp ủy mà tùy từng thời điểm sẽ ban hành các quyết định kiểm tra bám sát kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Trong khi đó, ngay trong chương trình toàn khóa, Huyện ủy Lục Nam đặt ra mục tiêu phấn đấu tất cả các tổ chức đảng đều được kiểm tra trong nhiệm kỳ ít nhất một lần. Hằng năm, KTGS từ 10-15% tổ chức Đảng cấp dưới trực tiếp; 4-6 cấp ủy viên cùng cấp, 12-15 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Điểm nhấn là nội dung KTGS đối với các tổ chức đảng được Huyện ủy xác định cụ thể. 

Đó là lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cải cách hành chính. Tuyển dụng, tiếp nhận, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, luân chuyển, đề bạt, bố trí, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Ngoài ra lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng nông thôn mới, quản lý tài nguyên, khoáng sản, xây dựng cơ bản, tài chính ngân sách, thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, thực hiện chính sách an sinh xã hội...

Thực tiễn cho thấy, nhiều cấp ủy huyện đã chỉ đạo hoàn thiện chương trình KTGS toàn khóa theo hướng xây dựng chương trình khung. Những cuộc KTGS với đối tượng, nội dung cụ thể được xác định trong kế hoạch hằng năm. Đơn cử, Huyện ủy Tân Yên xây dựng 18 cuộc kiểm tra, 17 cuộc giám sát trong cả nhiệm kỳ. 

Bên cạnh nội dung chung về việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao…mỗi năm, Ban chấp hành Đảng bộ huyện sẽ căn cứ tình hình thực tế để lựa chọn nội dung KTGS bảo đảm phù hợp.

Tại Đảng bộ huyện Yên Dũng, chương trình của Huyện ủy đề ra những cuộc KTGS chính của từng năm, gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy. Đặc biệt, đối tượng KTGS được xác định mở rộng hơn. 

Ngoài tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp, cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, cán bộ giữ cương vị chủ chốt hoặc được giao nhiệm vụ quan trọng sẽ tập trung kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên ở những địa bàn, lĩnh vực trọng yếu, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

Có thể thấy, từ bước khởi đầu ngay sau Đại hội, cấp ủy cấp huyện đã chủ động trong xây dựng chương trình KTGS toàn khóa, góp phần bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đây là nền tảng quan trọng để công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đạt được kết quả tích cực trong nhiệm kỳ này.

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cấp ủy cơ sở
(BGĐT)-Sáng 11/11, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Giang tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020.
 
Lạng Giang: Gắn trách nhiệm cấp ủy trong giải quyết việc khó
(BGĐT) - Theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), căn cứ tình hình thực tiễn địa phương, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lạng Giang (Bắc Giang) chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung giải quyết nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề bức xúc, nổi cộm. Từ tập trung cao trong chỉ đạo, nhiều khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ.
 
Sáp nhập chi bộ ở Lục Nam: Đề cao vai trò cấp ủy, bảo đảm nền nếp sinh hoạt
(BGĐT) - Thời gian qua, cùng với sáp nhập thôn, tổ dân phố, nhiều chi bộ ở Lục Nam (Bắc Giang) thực hiện việc sáp nhập, theo đó số lượng chi bộ giảm nhưng số đảng viên tăng. Huyện ủy Lục Nam đã chỉ đạo đảng ủy cơ sở hướng dẫn các chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt, kịp thời lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở địa phương.
 
Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong cải cách hành chính
(BGĐT) - Thực hiện nhiệm vụ được giao, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Các cơ quan (CCQ) tỉnh Bắc Giang đã tập trung lãnh đạo, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong công tác cải cách hành chính (CCHC). Những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh. 
 
Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Yên Thế, nhiệm kỳ 2020-2025: Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, đưa huyện phát triển bền vững
(BGĐT) - Sáng nay (11/8), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thế (Bắc Giang) long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Thị Thu Hồng dự và chỉ đạo Đại hội.
 
Tập trung xây dựng Đảng bộ TP Bắc Giang trong sạch, vững mạnh, đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy (*)
(BGĐT) - Sáng 4/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Bắc Giang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc trọng thể. Báo Bắc Giang giới thiệu bài phát biểu chỉ đạo của Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải tại Đại hội.
 

Quốc Trường 

Đại hội Đảng bộ huyện, cấp ủy, nhiệm kỳ, Bắc Giang
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất