Chuẩn bị một bước nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025
Cập nhật: 08:48 | 25/11/2019

 

 

(BGĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 73 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Bắc Giang về đại hội đảng bộ các cấp, thời gian qua, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã tích cực chuẩn bị một bước nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, thời gian qua, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới. Cùng với thực hiện công tác quy hoạch theo định kỳ, các cấp ủy tập trung rà soát quy hoạch cán bộ, trong đó lấy quy hoạch cấp ủy làm cơ sở để quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; chú trọng quy hoạch chức danh người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội. 

Bắc Giang, Bộ Chính trị, đại hội đảng bộ các cấp, nhân sự cấp ủy

Đồng chí Bùi Văn Hạnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chúc mừng các đồng chí được bầu giữ chức vụ mới tại huyện Hiệp Hoà.

Để chuẩn bị một bước nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động thực hiện điều động, luân chuyển, phân công, bố trí cán bộ theo sát đề án nhân sự cấp ủy đã được thông qua; quan tâm lãnh đạo, tăng cường cán bộ cho những nơi còn thiếu hoặc có phương án điều động, phân công công tác khác đối với nhân sự ngay sau đại hội…

Căn cứ Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 73 của BTV Tỉnh ủy, nhiều cấp ủy cấp huyện đã chủ động thực hiện các nội dung liên quan đến công tác nhân sự, nhất là nhân sự chủ chốt ở cơ sở. Tìm hiểu ở Đảng bộ huyện Yên Dũng, bên cạnh chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn rà soát nhân sự cấp ủy, BTV Huyện ủy chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn cán bộ chủ chốt ở một số địa phương.

Chẳng hạn, tại xã Lão Hộ, sau khi đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã nghỉ hưu, đồng chí Bí thư Đảng ủy nghỉ chờ chế độ theo nghị quyết của BTV Huyện ủy, địa phương đã kiện toàn các vị trí: Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã và Phó Chủ tịch UBND xã. 

Được biết, các đồng chí được kiện toàn bảo đảm về tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi theo tinh thần Chỉ thị số 35. Còn ở Đảng bộ huyện Tân Yên, đến nay đã hoàn thành rà soát nhân sự cấp ủy các xã, thị trấn, đặc biệt là nhân sự chủ chốt. 

Theo đó, trong số 121 cán bộ chủ chốt có 6 đồng chí không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025; 4 đồng chí đủ tuổi tái cử cấp ủy nhưng không đủ tuổi tái cử HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026; hai đồng chí nghỉ hưu sau thời điểm đại hội, 7 đồng chí không bảo đảm tiêu chuẩn về chuyên môn và một số đồng chí đủ tuổi tái cử nhưng có nguyện vọng nghỉ chế độ. Đối với những trường hợp này, Ban Tổ chức Huyện ủy sẽ tham mưu với BTV Huyện ủy có định hướng trong công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện chế độ, chính sách theo quy định.

Đồng chí Ngô Văn Nam, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: "Việc chuẩn bị một bước nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 là một trong những khâu quan trọng trong quy trình nhân sự đại hội đảng các cấp. Thực hiện nhiệm vụ này, các cấp ủy chủ động rà soát, nắm bắt, quy hoạch nguồn cán bộ để sắp xếp từng bước nhân sự trước đại hội theo phân cấp. Thông qua đó góp phần bảo đảm yêu cầu cấp ủy nhiệm kỳ mới đủ về số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu và tỷ lệ theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của T.Ư và Tỉnh ủy". 

Bắc Giang, Bộ Chính trị, đại hội đảng bộ các cấp, nhân sự cấp ủy

Lãnh đạo Đảng ủy xã Lão Hộ (Yên Dũng) nắm bắt tình hình triển khai nhiệm vụ của địa phương.

Xác định rõ mục tiêu, ý nghĩa của bước chuẩn bị này, ngoài quan tâm chỉ đạo đối với cơ sở, căn cứ yêu cầu thực tế, đến nay hầu hết các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tiến hành rà soát quy hoạch các vị trí có cơ cấu tham gia cấp ủy, qua đó đề nghị bổ sung nhân sự ban chấp hành (BCH), BTV cấp ủy. 

Đơn cử, tại huyện Việt Yên, căn cứ đề xuất của Huyện ủy và tình hình thực tiễn địa phương, mới đây BTV Tỉnh ủy có chủ trương đồng ý để Huyện ủy thực hiện các bước trong quy trình công tác cán bộ nhằm bổ sung 6 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện, trong đó một đồng chí tham gia BTV Huyện ủy. Huyện Lục Ngạn bổ sung thêm ba đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện. Huyện ủy Tân Yên đang làm quy trình bổ sung 2 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện…

Ở cấp tỉnh, thời gian qua, Tỉnh ủy tiến hành các bước trong quy trình, bổ sung 8 đồng chí tham gia BCH Đảng bộ tỉnh, 3 đồng chí vào BTV Tỉnh ủy. Cùng đó, BTV Tỉnh ủy luân chuyển, điều động, chỉ định, giới thiệu để bầu các chức danh chủ chốt cấp ủy, chính quyền cấp huyện tại TP Bắc Giang, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh và các huyện: Yên Thế, Việt Yên, Hiệp Hòa, Lạng Giang, Lục Ngạn.

Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, việc thực hiện một bước nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 trong Đảng bộ tỉnh thời gian qua đạt kết quả tích cực, bám sát Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban Tổ chức T.Ư và Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy. Kết quả trên sẽ là một trong những yếu tố quan trọng để công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ tới bảo đảm yêu cầu đề ra.

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 6 tỉnh
Các tỉnh: Thái Bình, Nam Định, Bắc Kạn, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Long An vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ. 
 
Yên Dũng hoàn thành việc nhập, đổi tên và kiện toàn nhân sự chủ chốt 18 thôn, tổ dân phố
(BGĐT)-Đến thời điểm này, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) hoàn thành việc nhập, đổi tên và kiện toàn nhân sự chủ chốt 18 thôn, tổ dân phố sau sáp nhập.
 
Điều động, bổ nhiệm nhân sự một số tỉnh, thành phố
Lãnh đạo các tỉnh: Long An, Thái Bình, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang; lãnh đạo thành phố: Hải Phòng, Hà Nội, Hồ Chí Minh (HCM) ... vừa trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban nhân sự Đại hội XIII của Đảng
Ngày 23-8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban đã chủ trì họp Tiểu ban nhân sự Đại hội XIII của Đảng.
 
Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự mới
Ngày 12-7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An đã tổ chức công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.
 
Quy hoạch Trung ương khóa XIII: Hơn 200 nhân sự được giới thiệu
Những cán bộ đã được đưa vào quy hoạch, nếu phát hiện có sai phạm, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì phải kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch.
 
Nhân sự Đại hội Đảng khóa mới: Giảm số lượng ủy viên cấp tỉnh, cấp huyện
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị khóa XII về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã có cuộc trao đổi với báo chí để làm rõ hơn các nội dung của Chỉ thị.
 

Quốc Trường

Bắc Giang, Bộ Chính trị, đại hội đảng bộ các cấp, nhân sự cấp ủy
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất