Củng cố tổ chức đảng ở Tân Yên
Cập nhật: 08:51 | 21/01/2019

 

 

(BGĐT)- Yếu mặt nào khắc phục mặt đó là phương châm chỉ đạo của Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Tân Yên (Bắc Giang) trong hoạt động củng cố tổ chức cơ sở đảng. Nhờ vậy, những hạn chế, tồn tại nổi cộm cơ bản được khắc phục.

Trên cơ sở đánh giá toàn diện kết quả công tác năm 2017, đầu năm 2018 Chi bộ TAND huyện đăng ký củng cố, khắc phục mặt hạn chế trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhất là việc để tỷ lệ bản án bị hủy, sửa nghiêm trọng cao. 

tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng, Đảng bộ Tân Yên, huyện ủy Tân Yên, Bắc Giang, Quốc Trường

Sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề ở Chi bộ TAND huyện Tân Yên.

Đồng chí Nguyễn Hà Giang, Bí thư Chi bộ, Chánh án cho biết: “Triển khai nhiệm vụ, Chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề để bàn giải pháp khắc phục. Trên cơ sở đó ban hành Nghị quyết lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động chuyên môn, giao chỉ tiêu giải quyết án cho từng thẩm phán và hằng tháng kiểm điểm, đánh giá tiến độ thực hiện. Đặc biệt, chỉ đạo tổ chức 6 phiên tòa rút kinh nghiệm nội bộ và 15 phiên tòa rút kinh nghiệm liên ngành (cùng Viện KSND huyện) với yêu cầu mỗi thẩm phán chủ tọa ít nhất một phiên. Qua đó tăng cường khả năng điều khiển phiên tòa, điều khiển tranh tụng và kỹ năng xét hỏi cho đội ngũ cán bộ”. Năm 2018 trong tổng số 733 vụ đã giải quyết, số bản án bị hủy chỉ còn 1, bản án phải sửa là 6 (giảm hơn 50% so với năm 2017) và thấp hơn nhiều so với tỷ lệ yêu cầu của Quốc hội.

Năm 2018, các chi, đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ huyện Tân Yên lựa chọn 197 vấn đề còn hạn chế, yếu kém để củng cố, khắc phục. Nội dung chủ yếu ở các lĩnh vực: Giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống; bồi dưỡng kết nạp đảng viên, nhất là đảng viên khu vực nông thôn; quản lý đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tập trung chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII); lãnh đạo phát triển KT-XH, tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch để thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên...

 

Để việc củng cố đạt kết quả tích cực, BTV Huyện ủy chỉ đạo duy trì nghiêm việc phân công, gắn trách nhiệm các đồng chí Huyện ủy viên, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của huyện trong việc theo dõi, nắm bắt thực tiễn, dự sinh hoạt chi bộ ở cơ sở. Đối với các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, cần chỉ rõ từng mặt hạn chế, xác định nguyên nhân nhằm xây dựng kế hoạch củng cố với giải pháp phù hợp, hiệu quả.

 

Bằng những cách làm đó, đến nay nhiều cơ sở đảng giải quyết tốt những vấn đề tồn đọng, từng bước nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo. Đơn cử ở Đảng bộ xã Việt Lập, sau khi xác định chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác này theo phương châm có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm đúng đối tượng, quy trình. Kết quả, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã thực hiện đạt 100% kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018. Từ kết quả kiểm tra, Đảng ủy đã xem xét, xử lý kỷ luật cảnh cáo các đồng chí Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Kim Tràng và Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Hàng Cơm vì vi phạm liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ, công tác thu chi tài chính, xây dựng cơ bản.

Hay như Đảng bộ thị trấn Cao Thượng, mặt yếu trong công tác phát triển đảng được khắc phục bằng cách Đảng ủy giao chỉ tiêu kết nạp cho từng chi bộ, định hướng tạo nguồn quần chúng ưu tú là đoàn viên, hội viên các tổ chức hội, đoàn thể. Năm 2018, toàn Đảng bộ kết nạp 10 đảng viên mới, đạt 125% chỉ tiêu, trong đó phần lớn ở các chi bộ tổ dân phố.

Trong năm qua, 100% tổ chức cơ sở Đảng xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, yếu kém, xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh và triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, trách nhiệm. Chẳng hạn, việc quản lý, giám sát đảng viên được quan tâm với tỷ lệ tham gia sinh hoạt chi bộ hằng tháng đạt hơn 90%; có 100% đồng chí đang sinh hoạt được phân công nhiệm vụ. Huyện ủy cũng ban hành tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ và triển khai áp dụng trong toàn đảng bộ. Duy trì thường xuyên việc giao ban giữa cấp ủy với bí thư chi bộ; tiếp tục phân công cán bộ, công chức là đảng viên các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện uỷ và lãnh đạo, quản lý các cơ quan thuộc UBND huyện dự Đảng nhật tại các chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn. Năm 2018 có gần 500 lượt cán bộ dự sinh hoạt với các chi bộ trực thuộc đảng bộ các xã, thị trấn; tổng hợp 27 ý kiến đề xuất, kiến nghị với Huyện ủy, UBND huyện và nhiều kiến nghị với Đảng ủy, UBND xã. Đáng chú ý, toàn Đảng bộ kết nạp 208 đảng viên mới, đạt 104% kế hoạch đề ra, trong đó có 4 trưởng thôn, nâng tỷ lệ trưởng thôn, khu phố là đảng viên lên 62,67% (tăng 1,07% so với năm 2017).

Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy khẳng định: Củng cố, khắc phục mặt còn hạn chế, yếu kém trong những năm qua đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng của các tổ chức đảng trong Đảng bộ huyện Tân Yên. Từ kết quả củng cố đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở; tạo nền tảng vững để các địa phương, đơn vị phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Năm 2018 các cấp ủy, chi bộ kiểm tra 53 tổ chức đảng
(BGĐT)- Năm 2018, các cấp ủy, chi bộ thuộc Đảng bộ TP Bắc Giang đã kiểm tra 53 tổ chức đảng và 758 đảng viên, đạt 100% kế hoạch năm. Trong đó, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy kiểm tra chấp hành một Đảng ủy và 4 đảng viên thuộc diện BTV Thành ủy quản lý. 
 
Cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ TP kiểm tra, giám sát gần 16 nghìn lượt tổ chức đảng, đảng viên
(BGĐT) - Để góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, hằng năm cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ TP Bắc Giang (Bắc Giang) đều xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên. 
 
Phát triển tổ chức đảng, đoàn thể ở doanh nghiệp ngoài Nhà nước: Dấu ấn sau hai năm củng cố
(BGĐT) - Trong những năm qua, công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước ở Bắc Giang thường xuyên được quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Nhờ vậy, số lượng tổ chức đảng, đoàn thể ở doanh nghiệp khu vực này ngày càng tăng.
 
Tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức đảng và đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước
(BGĐT) - Ngày 8-5, Ban Chỉ đạo (BCĐ) xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (DNNKVNN) của tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị sơ kết Kế hoạch số 14 của BCĐ về củng cố, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước giai đoạn 2016-2020. 
 

Quốc Trường

tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng, Đảng bộ Tân Yên, huyện ủy Tân Yên, Bắc Giang, Quốc Trường
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất
 
 
 
 
 
     

Quảng cáo