Gần 900 đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)
Cập nhật: 17:25 | 12/07/2018

 

(BGĐT) - Trong hai ngày 12 và 13-7, Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Giang tổ chức hai lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XII). Tham gia học tập có gần 900 cán bộ, đảng viên của 41 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Bắc Giang, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, học tập, quán triệt Nghị quyết, cán bộ, đảng viên

Cán bộ, đảng viên các chi, đảng bộ cơ sở tham dự lớp học.

Tại đây, các đại biểu được nghe lãnh đạo Đảng ủy quán triệt, triển khai ba Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21-5-2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. 

Cùng đó, lớp học dành thời gian trao đổi, thảo luận về những nội dung liên quan đến thực trạng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác cán bộ; những vấn đề trọng tâm trong việc cải cách chính sách tiền lương… mà các Nghị quyết đề cập. Thông qua đây giúp cán bộ, đảng viên trong các chi, đảng bộ cơ sở nắm bắt những nội dung cơ bản của Nghị quyết, trên cơ sở đó tuyên truyền, phổ biến đến quần chúng trong đơn vị và người thân.

Theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, ngay sau lớp học tập, các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức cho cán bộ, đảng viên thảo luận, viết bài thu hoạch một cách nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Bài thu hoạch sẽ do các cấp ủy cơ sở chấm, tổng hợp và báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Các cơ quan tỉnh trước ngày 5-8-2018.

Quốc Trường

Bắc Giang, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, học tập, quán triệt Nghị quyết, cán bộ, đảng viên
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất
 
 
 
 
 
     

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC