Kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11-6 (1948 - 2018)
Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra
Cập nhật: 17:58 | 11/06/2018

 

(BGĐT) - Cách đây 70 năm, trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn gian khổ của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, nhằm cổ vũ, động viên mọi lực lượng toàn dân tộc tham gia kháng chiến, kiến quốc, chống thù trong, giặc ngoài, diệt giặc đói, giặc dốt, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc mở đầu cho các phong trào thi đua yêu nước phát triển mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của Đảng.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lời kêu gọi thi đua ái quốc, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tỉnh Bắc Giang

Đồng chí Nguyễn Văn Linh tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác. Ảnh: VÂN ANH

Đạt nhiều thành tựu quan trọng

Thực tế cho thấy dù ở thời kỳ nào, lịch sử cách mạng Việt Nam cũng khắc ghi đậm nét dấu ấn và sức sống của phong trào thi đua yêu nước. Hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc của Người, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp tạo động lực to lớn cổ vũ, động viên đồng bào và chiến sĩ cả nước vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, chung sức chung lòng hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Người khẳng định: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, “Mỗi người tốt, việc tốt… là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”.

Thấm nhuần lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong các cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc và trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang đã phát huy tinh thần đoàn kết và truyền thống yêu nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, giết giặc lập công, hăng hái tham gia sản xuất, ủng hộ kháng chiến với nhiều phong trào từ hậu phương tới tiền tuyến, quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm, hoàn thành thắng lợi cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước. 

Trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc đã có hàng vạn người con Bắc Giang anh dũng hy sinh trên các chiến trường bảo vệ nền độc lập thiêng liêng của Tổ quốc. Những tấm gương tiêu biểu anh hùng cách mạng đã trở thành biểu tượng của lẽ sống, niềm tin của nhân dân. Nhiều tên đất, tên làng, tên người mãi tạc vào lịch sử dân tộc, tô thắm truyền thống vẻ vang của quê hương Bắc Giang.

Trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước, phát huy truyền thống yêu nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục ra sức thi đua xây dựng tỉnh Bắc Giang ngày càng giàu đẹp văn minh. Từ một tỉnh miền núi có xuất phát điểm về KT-XH thấp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, với tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm vươn lên, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh đã phát huy truyền thống thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục duy trì ở mức cao hơn trung bình của cả nước. 

Gần đây nhất, năm 2017, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm đạt 13,3%, tăng cao nhất từ trước đến nay; GRDP bình quân/người đạt 1.850 USD. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Kim ngạch xuất khẩu tăng cao với 6,2 tỷ USD, vượt 30% kế hoạch; thu ngân sách nhà nước đạt 6.292 tỷ đồng, vượt 38% dự toán; thu hút đầu tư đạt 2,23 tỷ USD, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) không ngừng được cải thiện, đứng thứ 33/63 tỉnh, TP; chỉ số cải cách hành chính đứng thứ 13/63 tỉnh, TP. 

Xây dựng nông thôn mới đạt bình quân 13,8 tiêu chí/xã. Toàn tỉnh có tổng số 71 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ 35%). Trong đó có huyện Việt Yên đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ và đứng trong tốp các tỉnh có thứ hạng cao của cả nước; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm và tăng cường, đời sống của nhân dân được cải thiện và nâng lên rõ rệt.

Đổi mới, sáng tạo trong cách làm

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lời kêu gọi thi đua ái quốc, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tỉnh Bắc Giang

Thầy Phạm Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Cao Thượng (Tân Yên) nhiều năm là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Ảnh: Thầy Hải hướng dẫn học sinh thực hành môn Sinh học.

Xác định thi đua, khen thưởng là yếu tố quan trọng thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, trong những năm qua Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh. Các phong trào thi đua yêu nước đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và thu được những kết quả tích cực, góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 

Tiêu biểu là các phong trào như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Uống nước nhớ nguồn”; “Đền ơn, đáp nghĩa”; “Thi đua dạy tốt, học tốt”, “Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, “Xây dựng nông thôn mới”, "Doanh nghiệp Bắc Giang hội nhập và phát triển", "Bắc Giang chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", "Thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"...

Nét nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các phong trào thi đua của tỉnh thời gian qua đó là đã tập trung vào thực hiện những nhiệm vụ khó khăn, trọng tâm, trọng điểm như: Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi để thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng, củng cố, tăng cường hệ thống chính trị... 

Nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phát động các phong trào thi đua có sự đổi mới, sáng tạo trong cách làm, tạo sức hút đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp quần chúng nhân dân. Cùng với việc triển khai các phong trào thi đua do T.Ư và tỉnh phát động, các cơ quan, ban, ngành tỉnh và địa phương đã tổ chức phát động thi đua theo từng chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị của mỗi cấp, mỗi ngành và từng địa phương. Các phong trào thi đua yêu nước đã khơi dậy truyền thống cách mạng, tinh thần sáng tạo vượt khó, động viên các cấp, các ngành, quần chúng nhân dân hăng hái góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương, đất nước.

Bên cạnh việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, công tác khen thưởng của tỉnh những năm qua đã có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên, bảo đảm kịp thời, đúng tiêu chuẩn, khen thưởng đã gắn với phong trào thi đua. Các cấp, các ngành quan tâm khen thưởng đối tượng trực tiếp lao động sản xuất, khen thưởng tập thể, cá nhân ở những vùng có điều kiện khó khăn vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, qua đó động viên mọi người hăng hái thi đua lao động sản xuất. 

Tập thể, cá nhân được khen thưởng thực sự là những điển hình trong các phong trào thi đua, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội. Các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua ngày càng phát triển rộng khắp.

Trong giai đoạn hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang quyết tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh, khắc phục khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH đã đề ra.

Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và truyền thống yêu nước của nhân dân các dân tộc tỉnh nhà, nhất định chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018, tạo đà hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, xây dựng quê hương Bắc Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nguyễn Văn Linh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lời kêu gọi thi đua ái quốc, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tỉnh Bắc Giang
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất
 
 
 
 
 
     

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC