Bộ Chính trị cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang
Cập nhật: 20:42 | 14/09/2020

 

 

(BGĐT)-Chiều 14/9, tại Văn phòng T.Ư Đảng, Bộ Chính trị có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang. Nội dung tập trung cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy tỉnh Bắc Giang khóa XIX. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chủ trì.  

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư; Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành T.Ư.

Bắc Giang, Bộ Chính trị, duyệt văn kiện, nhận sự Đại hội

Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu tại cuộc làm việc.

Dự cuộc làm việc, về phía tỉnh Bắc Giang có các đồng chí: Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Hải; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Thị Thu Hồng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái và một số đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tại đây, đồng chí Bùi Văn Hải báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và văn kiện trình tại Đại hội.

Trong công tác chuẩn bị, đến nay tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở. Tập trung tuyên truyền, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh. 

Thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang triển khai nghiêm túc, chặt chẽ các bước trong quy trình xây dựng văn kiện Đại hội. Trên cơ sở tổng hợp, tiếp thu, nghiên cứu, phân tích kỹ lưỡng những ý kiến tham gia góp ý rộng rãi của các tập thể, cá nhân, đến nay Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đã được thông qua dự thảo lần 4.

Bắc Giang, Bộ Chính trị, duyệt văn kiện, nhận sự Đại hội

Quang cảnh cuộc làm việc.

Theo đó, dự thảo có 33 trang, gồm hai phần. Phần thứ nhất, đánh giá tổng quát kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII với 4 nội dung chính: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội trên các lĩnh vực kinh tế; phát triển giáo dục, khoa học và công nghệ, y tế, văn hóa, xã hội; công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Ngoài ra đánh giá sâu, kỹ hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; đánh giá chung; bài học kinh nghiệm. 

Phần thứ hai về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025, có 4 nội dung: Định hướng phát triển (6 định hướng); Mục tiêu gồm mục tiêu tổng quát và hệ thống 11 nhóm chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025. Về nhiệm vụ, giải pháp, dự thảo đưa ra 5 nhóm trên các lĩnh vực. 

Bắc Giang, Bộ Chính trị, duyệt văn kiện, nhận sự Đại hội

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội của tỉnh Bắc Giang.

Trên cơ sở đánh giá toàn diện, kỹ lưỡng thành tựu, ưu điểm, hạn chế và những bài học kinh nghiệm, dự thảo Báo cáo chính trị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm mang tính giải pháp đột phá nhiệm kỳ tới gồm:

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thực sự vững mạnh, mà hạt nhân lãnh đạo là các tổ chức đảng thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. 

Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách phù hợp với thể chế kinh tế thị trường và tình hình thực tế của địa phương để tập trung xây dựng môi trường kinh tế, môi trường đầu tư và kinh doanh nhằm khuyến khích phát triển tất cả các thành phần kinh tế dựa trên nguyên tắc bình đẳng và minh bạch. 

Tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, ưu tiên hạ tầng giao thông trọng điểm, hạ tầng các khu công nghiệp, hạ tầng thủy lợi trọng yếu, hạ tầng đô thị và du lịch, hạ tầng giáo dục và y tế thiết yếu, hạ tầng công nghệ thông tin - công nghệ số, tạo nền tảng để phát triển kinh tế số và xã hội số.  

Chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động của tỉnh đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, tập trung đào tạo lao động có tay nghề, kỹ thuật, chất lượng cao, góp phần tăng năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để thu hút đầu tư.

Tại cuộc làm việc, các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của tỉnh Bắc Giang, thể hiện sự vui mừng với những thành tựu mà tỉnh Bắc Giang đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là về tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, xây dựng nông thôn mới… Cùng đó, các đồng chí đóng góp một số ý kiến trong định hướng phát triển của tỉnh giai đoạn tới, nhất là về các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, công tác đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ; tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội.

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã phát huy tốt truyền thống đoàn kết, thống nhất, qua đó lãnh đạo địa phương có những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua. Nhiều chỉ tiêu về phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thu hút đầu tư; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt và vượt so với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đề ra. 

Đồng chí cũng khẳng định, Bắc Giang đang có nhiều điều kiện thuận lợi, thời cơ lớn để phát triển, trong đó hạ tầng được xây dựng đồng bộ, hệ thống giao thông phát triển mạnh, tạo sự kết nối. Do vậy, cần tập trung cao vào ba khâu đột phá: Thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực để tạo nên động lực phát triển mới cho tỉnh. 

Bắc Giang, Bộ Chính trị, duyệt văn kiện, nhận sự Đại hội

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn Bắc Giang.

Trong nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư phát triển công nghiệp nhưng cũng cần có những giải pháp cụ thể, thiết thực để phát triển đồng bộ cả lĩnh vực nông nghiệp; bảo vệ môi trường, tăng cường xây dựng nông thôn mới. 

Phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao để tạo ra chuỗi sản phẩm bảo đảm chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường.

Bắc Giang là địa bàn chiến lược về quốc phòng - an ninh nên tỉnh cần quan tâm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đối với những ý kiến các đại biểu góp ý tại hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tỉnh nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện văn kiện trình tại Đại hội. Trong đó chú trọng rà soát lại các chỉ tiêu, nhất là về chất lượng tăng trưởng, cải cách hành chính; đào tạo nguồn nhân lực; bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Ngoài ra, tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo nếu có, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Cũng tại cuộc làm việc, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng đã cho ý kiến vào phương án nhân sự cấp ủy tỉnh Bắc Giang khóa XIX.

Thay mặt Đảng bộ tỉnh Bắc Giang, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải cảm ơn ý kiến đánh giá, góp ý của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng. Trên cơ sở đó tỉnh nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện văn kiện Đại hội. Đồng chí cũng hứa tiếp tục cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết; tích cực chuẩn bị để Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp.

 

Hiệp Hòa (Bắc Giang): Xuất bản cuốn sách Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện
(BGĐT)- Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Hòa (Bắc Giang) vừa biên soạn, xuất bản cuốn sách “Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Hiệp Hòa lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025”.
 
Đảng đoàn Quốc hội góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội
Sáng 1/8, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của Đảng đoàn Quốc hội vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. 
 
Lục Nam: Treo cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội Đảng
(BGĐT) - “Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, việc treo cờ Tổ quốc ở nhà chùa nhân các sự kiện, ngày lễ là thể hiện lòng yêu nước, sự ủng hộ của tăng ni, phật tử chúng tôi đối với đất nước, dân tộc” - Thầy Thích Minh Quân, trụ trì chùa Đọ, xã Cương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang chia sẻ.
 
Thực hiện tốt công tác nắm tình hình nhân dân về đại hội đảng các cấp
(BGĐT)- Sáng 14/7, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức giao ban triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020; đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Bắc Giang: Tập trung hướng dẫn, tuyên truyền đậm nét về đại hội đảng các cấp
(BGĐT)- Sáng 15/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020; đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; trưởng ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. 
 

Quốc Trường

Bắc Giang, Bộ Chính trị, duyệt văn kiện, nhận sự Đại hội
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất