Đại hội Đảng bộ huyện Sơn Động nhiệm kỳ 2020-2025: Bầu 37 đồng chí vào BCH Đảng bộ khóa mới
Cập nhật: 12:54 | 05/08/2020

 

 

(BGĐT) - Ngày 5/8, Đảng bộ huyện Sơn Động tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Tống Ngọc Bắc, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đỗ Đức Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cùng dự có 245 đại biểu đại diện cho gần 4.500 đảng viên của toàn Đảng bộ huyện.

Khai mạc, Đại hội, Đảng bộ, huyện Sơn Động, lần thứ, XXVI, nhiệm kỳ, 2020-2025, Nâng cao, năng lực, lãnh đạo, và sức chiến đấu, của Đảng bộ, đẩy mạnh, phát triển KT-XH, giảm nghèo, nhanh, bền vững

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh phát biểu tại Đại hội.

Trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, Bí thư Huyện ủy Sơn Động Nghiêm Xuân Hưởng nhấn mạnh: Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức và thuận lợi, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã phát huy truyền thống đoàn kết, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, lãnh đạo và triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13/15 chỉ tiêu.

Khai mạc, Đại hội, Đảng bộ, huyện Sơn Động, lần thứ, XXVI, nhiệm kỳ, 2020-2025, Nâng cao, năng lực, lãnh đạo, và sức chiến đấu, của Đảng bộ, đẩy mạnh, phát triển KT-XH, giảm nghèo, nhanh, bền vững

Bí thư Huyện ủy Sơn Động Nghiêm Xuân Hưởng trình bày báo cáo chính trị.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng với tốc độ khá, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân trên địa bàn là 12,04%, đạt mục tiêu đại hội (MTĐH). Cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng tích cực; thu nhập bình quân đầu người đạt 25,7 triệu đồng/người/năm, vượt MTĐH 1,7 triệu đồng.

Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 10.422,23 tỷ đồng, vượt MTĐH; nguồn vốn các dự án thu hút đầu tư đạt 1.979,5 tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, có 48/61 trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 78,69%, tỷ lệ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn là 99,94%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hơn 5,5%/năm, vượt 1,0%/năm so với MTĐH (từ 50,81% năm 2015 xuống 28,29% năm 2019). 

An ninh - quốc phòng bảo đảm; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền các cấp được phát huy. 

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên.

Khai mạc, Đại hội, Đảng bộ, huyện Sơn Động, lần thứ, XXVI, nhiệm kỳ, 2020-2025, Nâng cao, năng lực, lãnh đạo, và sức chiến đấu, của Đảng bộ, đẩy mạnh, phát triển KT-XH, giảm nghèo, nhanh, bền vững

Các đại biểu biểu quyết thông qua một số nội dung.

Trên cơ sở phân tích, làm rõ nguyên nhân kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, BCH Đảng bộ huyện xác định phấn đấu đến năm 2025, Sơn Động phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, du lịch và bảo vệ môi trường; bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương pháp luật; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đẩy mạnh phát triển KT-XH, giảm nghèo nhanh, bền vững.

Khai mạc, Đại hội, Đảng bộ, huyện Sơn Động, lần thứ, XXVI, nhiệm kỳ, 2020-2025, Nâng cao, năng lực, lãnh đạo, và sức chiến đấu, của Đảng bộ, đẩy mạnh, phát triển KT-XH, giảm nghèo, nhanh, bền vững

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cụ thể: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt từ 7,0 - 9,0%. Thu nhập từ kinh tế rừng hằng năm đạt 650 tỷ đồng trở lên. Duy trì tỷ lệ che phủ rừng 77,5%. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, tăng bình quân 15 - 20%/năm. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn gần 19 nghìn tỷ đồng.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3,0 - 3,5%/năm (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều). Giải quyết việc làm mới bình quân mỗi năm cho 3.000 - 3.500 lao động.

Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ 90%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 84%...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Văn Hạnh đánh giá cao những kết quả Đảng bộ huyện đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời gợi mở một số vấn đề trong thời gian tới.

Trước hết, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch phải được triển khai bài bản và chặt chẽ. Khi xây dựng quy hoạch, cần quan tâm đến những điều kiện thuận lợi của huyện để xác định mục tiêu, định hướng phát triển mang tính đặc thù của địa phương.

Tăng cường củng cố toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trên cơ sở giữ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò, trí tuệ tập thể; thực hiện kiên trì, quyết liệt Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ năng lực, trình độ, uy tín, tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Phát triển toàn diện văn hoá - xã hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ, tạo nền tảng tinh thần xã hội vững chắc; đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt chú trọng xây dựng con người. Củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở. Giải quyết tốt các chế độ chính sách đối với người có công và công tác an sinh xã hội; thực hiện hiệu quả chương trình giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững.

Tập trung cao cho việc huy động các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật của huyện, đặc biệt là hạ tầng giao thông để tạo động lực cho phát triển. Rà soát, tính toán, quy hoạch để củng cố, nâng cấp, xây dựng mới hạ tầng thủy lợi phục vụ cho phát triển sản xuất và đời sống nhân dân.

Chú trọng hơn nữa vào việc thu hút các dự án đầu tư. Tận dụng lợi thế của huyện để thu hút, triển khai mạnh mẽ hơn các dự án du lịch.

Phát huy tiềm năng, thế mạnh, quan tâm ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển mạnh, có hiệu quả hơn nữa kinh tế rừng. Quản lý tốt tài nguyên, đất đai, bảo đảm việc quản lý đúng quy hoạch, thực hiện theo quy hoạch để phục vụ phát triển.

Đặc biệt quan tâm thực hiện cải cách hành chính, tiếp tục thay đổi tư duy, cách làm việc. Đội ngũ cán bộ phải được quan tâm đổi mới hơn về năng lực, trình độ, phẩm chất để vận hành hoạt động của hệ thống chính trị đồng bộ và hiệu quả hơn.

Tiếp tục bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Tăng cường tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận của nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Đại hội Đảng bộ huyện Sơn Động tiến hành rút gọn một số nội dung. Trong buổi sáng 5/8, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 37 đồng chí.

Sơn Động: Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc
(BGĐT)-Là huyện vùng cao, Sơn Động có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa riêng, độc đáo. Phát huy lợi thế này, địa phương đang tập trung các giải pháp phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.
 
Sơn Động: Biểu dương 10 tập thể, 82 cá nhân điển hình tiên tiến
(BGĐT) - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sơn Động (Bắc Giang) vừa tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động (CNVNLĐ) giai đoạn 2015-2020.
 
Sơn Động thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững: Ưu tiên đầu tư hạ tầng
(BGĐT) - 5 năm trở lại đây, trung bình mỗi năm huyện Sơn Động (Bắc Giang) giảm 5,4% hộ nghèo, dự kiến năm 2020 còn 23,8% (giảm 4,49% so với năm trước). Có được kết quả trên là do huyện đã huy động tổng lực các nguồn vốn, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nỗ lực của chính hộ nghèo.
 
Sơn Động: Khắc phục khó khăn sau sáp nhập xã
(BGĐT) - Cùng với một số địa phương trong tỉnh, huyện Sơn Động có 6 đơn vị hành chính cấp xã (ĐVHC) mới sáp nhập chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1/3/2020. Bộ máy chính quyền đã bớt cồng kềnh, tuy nhiên cũng phát sinh nhiều bất cập cần sớm tháo gỡ.  

 
Quốc Phương – Văn Vĩnh

Khai mạc, Đại hội, Đảng bộ, huyện Sơn Động, lần thứ, XXVI, nhiệm kỳ, 2020-2025, Nâng cao, năng lực, lãnh đạo, và sức chiến đấu, của Đảng bộ, đẩy mạnh, phát triển KT-XH, giảm nghèo, nhanh, bền vững
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất