Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII: Phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
Cập nhật: 08:07 | 05/08/2020

 

 

(BGĐT) - Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng với sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Giang đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác. 

Nhờ đó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được bảo đảm, góp phần tích cực cho sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh.

Xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an tỉnh luôn quan tâm, tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Đã chỉ đạo tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị; đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc (ANTQ)”, “Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; các đợt thi đua kỷ niệm các ngày lễ lớn; triển khai cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; nhiều hoạt động tình nghĩa. 

5 năm qua đã tổ chức hai cuộc tuyên dương 51 tập thể, 88 cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong học tập và làm theo Bác. Hơn 950 lượt tập thể, 2.400 lượt cá nhân lập thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng.

Bắc Giang, Công an tỉnh, Đại hội Đảng bộ, Đảng ủy Công an, Bộ Công an, vai trò nòng cốt, hướng về cơ sở, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Công an tỉnh Bắc Giang biểu dương các điển hình học tập và làm theo Bác tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND. Ảnh: SỸ QUYẾT

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công an tỉnh triển khai học tập chuyên đề hằng năm, xây dựng chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên CAND; xác định những nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề bức xúc nổi cộm để tập trung chỉ đạo, giải quyết. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm. 

Đã phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an tổ chức thành công nhiều hoạt động, chương trình lớn của Bộ. Điển hình là: Khánh thành Khu Lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND và Lễ Kỷ niệm 70 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; đăng cai Liên hoan nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ X khu vực I; tổ chức Lễ báo công, chương trình văn nghệ đặc biệt “CAND khắc ghi lời Bác”; đăng cai tổ chức hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND cụm thi đua số 3…

Bảo đảm vững chắc ANTT

Căn cứ tình hình thực tế, hằng năm, Đảng ủy Công an tỉnh đều kịp thời làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các chỉ thị, nghị quyết về lãnh đạo công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tăng cường cho cơ sở. 

Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn ở 199/199 đơn vị. Tham mưu chỉ đạo các cơ quan ban, ngành, địa phương tăng cường bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, văn hóa- tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, bảo vệ bí mật Nhà nước. 

Ba nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa đột phá trong nhiệm kỳ tới:

1. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng và chất lượng đội ngũ cán bộ; đi đôi với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác thanh tra;

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác công an; kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm;

3. Tăng cường toàn diện cho công an cấp huyện; đưa hoạt động lực lượng công an xã đi vào nền nếp, hiệu lực, hiệu quả.

 

Chỉ đạo giải quyết kịp thời các điểm hoạt động tôn giáo trái pháp luật, các điểm tranh chấp, khiếu kiện, góp phần ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Chủ động nắm vững và phân tích diễn biến tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm. 5 năm qua đã điều tra, khám phá 2.462 vụ, 2.935 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; tỷ lệ điều tra, giải quyết án chung đạt 82,98%, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt 99,12%; vượt chỉ tiêu đặt ra từ đầu nhiệm kỳ. 

Tổ chức nhiều đợt tấn công, trấn áp tội phạm, các đợt cao điểm phòng chống ma túy; “tín dụng đen”. Tập trung đấu tranh với tội phạm hoạt động ở các khu công nghiệp. Mở nhiều đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự ATGT. Nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, lĩnh vực cấp, quản lý Chứng minh nhân dân, đăng ký quản lý con dấu, ngành nghề kinh doanh có điều kiện đã được đưa ra “Bộ phận một cửa” Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, góp phần cải cách hành chính, giảm thời gian đi lại của người dân. 

Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng phát triển, toàn tỉnh duy trì hoạt động 3.437 mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở cơ sở, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở được tăng cường đã đóng góp quan trọng cho chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cán bộ, chiến sĩ thực hiện “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để quản lý nhân khẩu; bảo vệ ANTT tại những nơi cách ly tập trung. Đấu tranh với các hoạt động lợi dụng dịch bệnh để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; huy động cán bộ, chiến sĩ tình nguyện hiến hơn 500 đơn vị máu.

Quyết tâm cao cho nhiệm kỳ mới

Trong thời gian tới, bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, những thành tựu của hơn 30 năm đổi mới và kết quả quan trọng của nhiệm kỳ 2015-2020 đưa đến những thuận lợi cơ bản nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với công tác bảo đảm ANTT. Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, nêu gương, trách nhiệm”, Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. 

Bắc Giang, Công an tỉnh, Đại hội Đảng bộ, Đảng ủy Công an, Bộ Công an, vai trò nòng cốt, hướng về cơ sở, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Đảng bộ Công an tỉnh có nhiều cá nhân đoạt giải cao tại Cuộc thi tìm hiểu "Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; Bác Hồ vĩ đại; quê hương đất nước đổi mới" do BTV Tỉnh ủy tổ chức. Ảnh: Các đại biểu thăm gian trưng bày bài dự thi của Công an tỉnh.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước. Làm tốt công tác nắm, phân tích, dự báo sát tình hình để chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm ANTT, phục vụ phát triển KT-XH và đối ngoại của tỉnh. Tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ…

Để góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ mới, toàn lực lượng Công an tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy và chất lượng công tác tham mưu. Tập trung thực hiện có hiệu quả công tác cán bộ, xây dựng hình ảnh Người CAND đẹp trong lòng dân.

Trung tá Lý Văn Đồng, Trưởng phòng an ninh đối nội:

Làm tốt 6 điều Bác Hồ dạy CAND

 

Bắc Giang, Công an tỉnh, Đại hội Đảng bộ, Đảng ủy Công an, Bộ Công an, vai trò nòng cốt, hướng về cơ sở, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Lực lượng An ninh đối nội có chức năng, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trên lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, an ninh các vấn đề xã hội khác và chống phản động, khủng bố. Thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi luôn đồng hành gắn bó để lắng nghe chia sẻ và tuyên truyền pháp luật cho nhân dân, nhất là những nơi người dân đang có mâu thuẫn tranh chấp, khiếu kiện. Vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, cảnh giác với đối tượng xấu… Những nỗ lực đó đã góp phần giải quyết ổn định nhiều vụ việc phức tạp, không để phát sinh “điểm nóng” về ANTT. 

Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh diễn ra trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế, xã hội thế giới, trong nước, trong tỉnh có những thuận lợi cơ bản song vẫn còn nhiều yếu tố diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến ANTT, nhất là trên lĩnh vực an ninh đối nội. 

Tôi mong muốn và tin tưởng Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới tiếp tục xây dựng, đào tạo cán bộ, đảng viên có tinh thần trách nhiệm; tăng cường học tập, rèn luyện xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Thiếu tá Ngô Thị Anh Minh, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị:

Quan tâm cán bộ nữ, trẻ tuổi

 

Bắc Giang, Công an tỉnh, Đại hội Đảng bộ, Đảng ủy Công an, Bộ Công an, vai trò nòng cốt, hướng về cơ sở, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Đây là lần thứ hai tôi vinh dự là đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh. Tại Đại hội lần này, tôi là cán bộ trực tiếp tham mưu, phục vụ các nội dung công tác tổ chức Đại hội. 

Quá trình nghiên cứu, tham mưu, tôi nhận thức sâu sắc hơn tư tưởng, quan điểm, phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua việc quán triệt, triển khai tổ chức đại hội đảng các cấp từ cơ sở đến T.Ư. 

Dự Đại hội XVII Đảng bộ Công an tỉnh, tôi mong muốn các đại biểu sẽ thảo luận sâu về việc tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng; làm chuyển biến từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên; góp phần vào thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 

Có phương án đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy là nữ, trẻ tuổi bảo đảm yêu cầu về số lượng và chất lượng nhằm phát huy sức trẻ và tư duy sáng tạo. Quan tâm tạo điều kiện nhiều hơn nữa về chính sách, chú trọng bồi dưỡng chuyên môn để nâng cao trình độ đối với cán bộ làm công tác tham mưu, trực tiếp là cán bộ tham mưu làm công tác xây dựng Đảng của đơn vị.

Trung úy Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Chi đoàn Phòng An ninh điều tra:

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên

 

Bắc Giang, Công an tỉnh, Đại hội Đảng bộ, Đảng ủy Công an, Bộ Công an, vai trò nòng cốt, hướng về cơ sở, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Tôi rất vinh dự là một trong những gương mặt trẻ tham dự Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh. Chúng tôi đều ý thức được rằng, mỗi đảng viên trẻ phải trau dồi nghiệp vụ, học hỏi các thế hệ đi trước. Tích cực rèn luyện, thể hiện rõ sự năng động, sáng tạo, trách nhiệm trong công việc; luôn sẵn sàng đảm nhận những phần việc khó, phức tạp. Thường xuyên đi công tác tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Tôi mong rằng Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ tới sẽ quan tâm hơn nữa tới công tác đoàn và phong trào thanh niên, không chỉ ở bề nổi mà cả những kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ công tác công an. Bởi lẽ như chúng ta đã biết, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang xuất hiện nhiều loại tội phạm phi truyền thống, tội phạm công nghệ cao, rửa tiền, đánh bạc xuyên quốc gia… 

Vì vậy, tôi mong muốn đoàn viên thanh niên sẽ có môi trường thuận lợi hơn nữa để được rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là kiến thức pháp luật, tin học, ngoại ngữ, kiến thức xã hội phục vụ công tác. Qua đó phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thu Phong (thực hiện)

Công an tỉnh Bắc Giang công bố một số quyết định về công tác cán bộ
(BGĐT) - Ngày 30/7, tại Công an huyện Lục Nam, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ công bố và trao các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Dự buổi lễ có Thượng tá Thân Văn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Lục Nam Đặng Văn Nhàn. 
 
Khai mạc giải bóng đá thanh niên toàn lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang
(BGĐT) - Sáng nay (28/7), tại sân vận động Bảo Sơn Long, TP Bắc Giang, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức khai mạc giải bóng đá thanh niên toàn lực lượng với hơn 300 vận động viên tham gia.
 
Công bố quyết định bổ nhiệm hai Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang
(BGĐT)- Ngày 29/6, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm Thượng tá Thân Văn Duy và Thượng tá Thân Văn Hải giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, thời hạn 5 năm tính từ ngày 24/6/2020. Dự buổi lễ có Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
 
Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang Nguyễn Quốc Toản thăm hỏi cán bộ bị thương khi truy bắt tội phạm
(BGĐT) - Chiều 18/6, Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đến thăm hỏi Thượng úy Ong Thế Thăng, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý bị thương khi làm nhiệm vụ.
 
Công an tỉnh Bắc Giang: Hơn 500 cán bộ chiến sĩ tham gia hiến máu
(BGĐT)- Sáng nay (17/4), hơn 500 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Giang đã tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện với tinh thần “Hiến máu an toàn- Đẩy lùi Covid-19” do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức. 
 

Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh

Bắc Giang, Công an tỉnh, Đại hội Đảng bộ, Đảng ủy Công an, Bộ Công an, vai trò nòng cốt, hướng về cơ sở, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất