Chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Sơn Động lần thứ XXVI:
Tiếp tục đổi mới toàn diện, đẩy mạnh phát triển KT-XH, giảm nghèo bền vững
Cập nhật: 06:00 | 05/08/2020

 

 

(BGĐT) - Nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, cố gắng, nỗ lực của các cấp, ngành; sự đồng thuận, đoàn kết của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc, huyện Sơn Động (Bắc Giang) đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV. Nhân dịp này, phóng viên Báo Bắc Giang phỏng vấn đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sơn Động. 

Đồng chí có thể khái quát một số kết quả nổi bật huyện Sơn Động đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua?

Đại hội Đảng, Đảng bộ, chi bộ, Bắc Giang, Sơn Động,

Bí thư Huyện ủy Nghiêm Xuân Hưởng (thứ  hai từ trái sang) kiểm tra mô hình trồng cây ngải Đài Loan tại xã An Bá.

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng: 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình có diễn biến phức tạp song được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Sơn Động tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, năng động, đổi mới, sáng tạo, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển, thực hiện đạt kết quả khá toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra.

Cụ thể, kinh tế tiếp tục tăng trưởng với tốc độ khá, tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 12,04%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội cả nhiệm kỳ đạt 10.422 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 25,7 triệu đồng/người/năm, vượt mục tiêu Đại hội 1,7 triệu đồng; đời sống nhân dân được cải thiện; công tác giáo dục, y tế, văn hóa, phát triển khá; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng bảo đảm.

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân có nhiều tiến bộ theo hướng ngày càng hiệu quả, thiết thực.

Nhiệm kỳ qua, Huyện ủy Sơn Động đã xây dựng và triển khai thành công nhiều nghị quyết chuyên đề, nhất là công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đề nghị đồng chí thông tin cụ thể về vấn đề này?

Đại hội Đảng, Đảng bộ, chi bộ, Bắc Giang, Sơn Động,

Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, điểm đến hấp dẫn. Ảnh: Thành Sơn

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng: Huyện ủy Sơn Động đã tập trung chỉ đạo xây dựng và ban hành nhiều chuyên đề, trong đó đặc biệt là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Theo đó, Huyện ủy ban hành nghị quyết chuyên đề về tăng cường công tác dân vận chính quyền trong giai đoạn hiện nay. Sau 5 năm thực hiện, công tác dân vận nói chung đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Huyện đã quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Dân vận Huyện ủy, khối dân vận các xã, thị trấn, tổ dân vận thôn, tổ dân phố; từ đó, chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác dân vận các cấp có chuyển biến tích cực.

Công tác dân vận chính quyền đã phát huy được hiệu quả, góp phần tích cực vào việc xây dựng và củng cố khối đoàn kết toàn dân, vận động nhân dân thi đua thực hiện các chương trình phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Các cấp chính quyền phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, tặng cây, đóng góp tiền và công sức xây dựng công trình hạ tầng với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng.

Công tác giảm nghèo luôn được huyện chú trọng. Đồng chí cho biết, đến nay đời sống nhân dân của huyện thay đổi gì so với trước đây?

Đại hội Đảng, Đảng bộ, chi bộ, Bắc Giang, Sơn Động,

Đường giao thông ở xã An Bá được cứng hóa.

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng: Khai thác lợi thế của địa phương, huyện tập trung vào lĩnh vực có thế mạnh để nâng cao đời sống người dân. Tổng sản lượng lương thực có hạt bình quân đạt 27.557 tấn/năm; giá trị sản xuất bình quân trên một ha đất nông nghiệp đạt 60,4 triệu đồng. Đã xây dựng và hình thành một số sản phẩm đặc trưng chủ lực như Mật ong Tây Yên Tử, Nấm lim xanh Tây Yên Tử, Rượu men lá Như Bảo, Rượu men lá Thảo Mộc Linh có nhãn hiệu và tem truy xuất nguồn gốc, đồng thời xúc tiến đưa các sản phẩm ra thị trường.

Đầu tư trên địa bàn tăng khá, trong nhiệm kỳ có 31 dự án về công nghiệp, hạ tầng, dịch vụ đầu tư tại huyện với tổng vốn đăng ký 4.812 tỷ đồng. Phong trào cứng hóa đường giao thông nông thôn được nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ, trong 5 năm đã xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp hơn 347 km đường. Chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn từng bước nâng lên. Phong trào khuyến học, khuyến tài tiếp tục nhận được sự quan tâm và tham gia của toàn xã hội.

Các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông tiếp tục phát triển; quan tâm đầu tư thiết chế văn hóa. Các di tích lịch sử, giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn, phát huy. Phong trào thể dục, thể thao trong nhân dân phát triển rộng khắp.

Hoạt động dạy nghề gắn với tạo việc làm và xuất khẩu lao động luôn được quan tâm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 40%. Mỗi năm tạo việc làm mới gần 3.000 người.

Công tác cải cách hành chính, chất lượng đội ngũ cán bộ và dịch vụ công có chuyển biến tích cực. Bộ máy chính quyền các cấp từng bước sắp xếp tinh gọn, hiệu quả. Đã sáp nhập 98 thôn, tổ dân phố phố và 12 xã, thị trấn; sắp xếp lại 12 đơn vị sự nghiệp công lập.

Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số, bảo vệ và chăm sóc trẻ em thường xuyên được quan tâm. Tỷ lệ xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế đạt 100%; tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế đạt 99,9%.

Các chính sách an sinh xã hội ngày càng được quan tâm thực hiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hơn 5,5%/năm. Trong 5 năm qua, có 247 hộ nghèo, chính sách được hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát với tổng số tiền hỗ trợ hơn 24 tỷ đồng.

Đưa Sơn Động trở thành huyện phát triển toàn diện trên các lĩnh vực là mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để thực hiện được các nội dung đề ra, xin đồng chí cho biết giải pháp tập trung của Đảng bộ huyện trong thời gian tới?

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng: Huyện Sơn Động trong 5 năm tới sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm: Quy hoạch sản xuất nông nghiệp hàng hóa, vùng chuyên canh sản xuất tập trung; gắn sản xuất với chế biến và thị trường; hình thành liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp; xây dựng các mô hình, hợp tác xã nông nghiệp, phát triển các vùng sản xuất nguyên liệu, quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng của địa phương, đồng thời xây dựng nhãn hiệu cho một số sản phẩm mới. 

Khuyến khích chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, đưa các giống cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất.

Tăng cường bảo vệ và phát triển rừng; đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng để khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương.

Quản lý tốt các khu vực có điều kiện phát triển du lịch. Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn huyện.

Tiếp tục cải cách hành chính gắn với nâng cao chất lượng, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ. Tập trung làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có tinh thần trách nhiệm và sự tín nhiệm cao, có năng lực, tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương trong tình hình mới.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; thường xuyên đổi mới nội dung, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình; giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. 

Chú trọng kiểm tra các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình "Dân vận khéo"; nhân rộng mô hình điển hình gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại và lắng nghe ý kiến của nhân dân; thực hiện tốt quy chế giám sát và phản biện xã hội; quy định về tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Xã Dương Hưu (Sơn Động): Giàu lên từ rừng
(BGĐT) - Xã Dương Hưu (Sơn Động, Bắc Giang) được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Là xã đặc biệt khó khăn song những năm gần đây, Dương Hưu đã vươn lên mạnh mẽ nhờ khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của rừng.
 
Huyện Sơn Động cần chuẩn bị tốt các điều kiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông
(BGĐT) - Ngày 1/7, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh có buổi giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2015-2020 tại huyện Sơn Động. Ông Trần Văn Lâm, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.
 
Sơn Động thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững: Ưu tiên đầu tư hạ tầng
(BGĐT) - 5 năm trở lại đây, trung bình mỗi năm huyện Sơn Động (Bắc Giang) giảm 5,4% hộ nghèo, dự kiến năm 2020 còn 23,8% (giảm 4,49% so với năm trước). Có được kết quả trên là do huyện đã huy động tổng lực các nguồn vốn, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nỗ lực của chính hộ nghèo.
 
Đồng chí Đỗ Văn Cầm được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Sơn Động
(BGĐT) - Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sơn Động (Bắc Giang) khoá XXV vừa tổ chức bầu chức danh Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. 
 
Sơn Động: Khắc phục khó khăn sau sáp nhập xã
(BGĐT) - Cùng với một số địa phương trong tỉnh, huyện Sơn Động có 6 đơn vị hành chính cấp xã (ĐVHC) mới sáp nhập chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1/3/2020. Bộ máy chính quyền đã bớt cồng kềnh, tuy nhiên cũng phát sinh nhiều bất cập cần sớm tháo gỡ.  

 
Phát triển nông sản ở vùng cao Sơn Động
(BGĐT) - Sơn Động (Bắc Giang) có nhiều lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng để sản xuất nông sản mang tính đặc trưng. Thời gian qua, người dân nơi đây đã tích cực mở rộng diện tích, xây dựng các mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao.
 
 

Quốc Phương (thực hiện)

Đại hội Đảng, Đảng bộ, chi bộ, Bắc Giang, Sơn Động,
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất