Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đưa Tân Yên phát triển nhanh, bền vững
Cập nhật: 06:00 | 04/08/2020

 

 

(BGĐT) - Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang, sự hỗ trợ của các cơ quan cấp trên và nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị, huyện Tân Yên (Bắc Giang) đã đạt được những thành tựu quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI. Đây là tiền đề quan trọng để huyện tiếp tục gặt hái thành công, thắng lợi trong nhiệm kỳ mới.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu

Tân Yên, Bắc Giang, Đại hội Đảng,

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành tặng Giấy khen của BTV Huyện ủy cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tân Yên lần thứ XXI đề ra 16 mục tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực. Để đưa nhanh Nghị quyết vào cuộc sống, đầu nhiệm kỳ, BTV Huyện ủy đã sớm xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH; hằng năm ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Trên cơ sở đó, UBND huyện cụ thể hóa Kế hoạch, có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ phù hợp với tiềm năng, thế mạnh từng vùng. 

Huyện đã tập trung khai thác lợi thế trong nông nghiệp bằng cách đẩy mạnh dồn điền đổi thửa, tạo vùng sản xuất tập trung để người dân liên kết sản xuất hàng hóa theo chuỗi sản phẩm. Chú trọng phát triển kinh tế trang trại; nuôi trồng thủy sản thâm canh cao; quy hoạch hình thành thêm các vùng cây ăn quả.

BTV Huyện ủy ban hành Đề án “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên” trong đó coi trọng chất lượng sinh hoạt chi bộ và “khoán việc” cho người đứng đầu. Theo Đề án, mỗi chi bộ lựa chọn nội dung cụ thể, thiết thực, gắn với yêu cầu của cấp trên và nhiệm vụ chính trị địa phương để tổ chức sinh hoạt chuyên đề ít nhất mỗi quý một lần. Nội dung sinh hoạt là những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị, qua đó bàn bạc thống nhất giải pháp để giải quyết triệt để. 

BTV Huyện ủy tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trọng tâm; chỉ đạo xây dựng các điển hình tiên tiến làm theo Bác. Ban hành quy định đánh giá, chấm điểm việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao gắn với đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên. Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết theo từng năm để kịp thời phát hiện, chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh.

Hoàn thành 16/16 chỉ tiêu

Nhờ sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực đã giúp các cấp ủy cơ sở lãnh đạo hiệu quả công tác xây dựng Đảng, phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới. Kết thúc nhiệm kỳ, 16/16 chỉ tiêu đề ra đều hoàn thành, hoàn thành vượt kế hoạch. 

Tân Yên, Bắc Giang, Đại hội Đảng,

Người dân Tân Yên thu hoạch vú sữa. Ảnh Vương Lâm

Nổi bật là tổng giá trị sản xuất năm 2020 đạt 14.877 tỷ đồng (mục tiêu đại hội 13.102 tỷ đồng); giá trị sản xuất bình quân đầu người 82,7 triệu đồng (mục tiêu 70-73 triệu đồng). Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 ước đạt 6.600 tỷ đồng, tăng gấp 2,35 lần so với năm 2015, đạt 136,6% so với mục tiêu đại hội.

Điều dễ nhận thấy sau 5 năm, nông nghiệp của huyện tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất an toàn, hiệu quả cao. Toàn huyện có 24 cánh đồng mẫu, 78 vùng sản xuất hàng hóa tập trung với diện tích hơn 1.300 ha. Huyện đã xây dựng 7 nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm chủ lực, 2 sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Chăn nuôi phát triển đa dạng, tăng quy mô trang trại. 

Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước đạt 4.557 tỷ đồng, giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt 153 triệu đồng (tăng 44 triệu đồng so với năm 2015, tăng 3 triệu đồng so với mục tiêu đại hội). Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Tân Yên có bước chuyển vượt bậc về chất lượng dạy và học, luôn đứng trong tốp đầu của tỉnh. 

Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,68%, thấp hơn mức bình quân chung toàn tỉnh. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở luôn được tập trung lãnh đạo. Đặc biệt, sau 10 năm nỗ lực, Tân Yên trở thành địa phương thứ 3 của tỉnh được công nhận đạt huyện chuẩn nông thôn mới.

Đưa Tân Yên lên tầm cao mới

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ; xây dựng huyện Tân Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện đặt ra 15 mục tiêu chủ yếu. 

Đó là: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm 11%-13%. Thu ngân sách trên địa bàn (không tính thu tiền cấp quyền sử dụng đất) tăng bình quân 7-10%/năm. Giá trị sản xuất bình quân trên 1ha đất nông nghiệp đến năm 2025 đạt 170-175 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 còn dưới 1%. Huyện đạt chuẩn NTM nâng cao. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt hơn 90%. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt hơn 85% số đảng viên đánh giá, xếp loại.

Để hoàn thành mục tiêu trên, nhiệm kỳ tới, Tân Yên quan tâm thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ; đẩy nhanh xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng, phát triển đô thị. Điểm nhấn là mở mới nhiều tuyến đường kết nối với đường vành đai IV, đường vành đai V Thủ đô; nâng cấp, cải tạo tỉnh lộ 294, 298... 

Đẩy nhanh xây dựng hạ tầng CCN Đồng Đình để hình thành khu công nghiệp; hoàn thành CCN Lăng Cao, Kim Tràng. Tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới gắn với phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường. Khuyến khích tích tụ ruộng đất, mở rộng các vùng sản xuất rau quả thực phẩm, chế biến, cây ăn quả bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng đưa vào tiêu thụ tại các siêu thị, khu công nghiệp và cung cấp cho các nhà máy chế biến xuất khẩu. 

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và Cổng thông tin điện tử các xã, thị trấn kết nối liên thông với Cổng thông tin điện tử của huyện, tỉnh. Bảo đảm an ninh trật tự, không để hình thành điểm nóng, điểm phức tạp trên địa bàn; duy trì bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông.

Trong công tác xây dựng Đảng, huyện tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề; nâng cao tỷ lệ đảng viên là trưởng thôn, tổ dân phố. Chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội đổi mới phương thức hoạt động bảo đảm hiệu quả. Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Phối hợp với chính quyền các cấp để tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Huyện Tân Yên (Bắc Giang) đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Ba
(BGĐT) - Tối 26/7, tại Quảng trường Lương Văn Nắm, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên (Bắc Giang), UBND tỉnh tổ chức trọng thể Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Tân Yên đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
 
Đại hội thi đua yêu nước huyện Tân Yên: Biểu dương 231 điển hình tiên tiến
(BGĐT) - Sáng 26/7, UBND huyện Tân Yên (Bắc Giang) tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ nhất, giai đoạn 2020- 2025. Dự đại hội có đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tân Yên; lãnh đạo Sở Nội vụ; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; đại diện Bà Mẹ Việt Nam anh hùng cùng 231 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.
 
Dấu ấn sau chặng đường 10 năm huyện Tân Yên xây dựng nông thôn mới
(BGĐT) - Sau chặng đường 10 năm nỗ lực phấn đấu, Tân Yên (Bắc Giang) đã cán đích huyện chuẩn nông thôn mới (NTM). Đây là kết quả từ sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành, quyết tâm chính trị cao từ huyện đến cơ sở và sự đồng thuận, ủng hộ của người dân.
 
Huyện Tân Yên tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng
(BGĐT) - Ngày 24/7, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Yên (Bắc Giang) phối hợp với Huyện đoàn tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng năm 2020.
 
Bí thư Huyện ủy Tân Yên Lâm Thị Hương Thành thăm, tặng quà người có công
(BGĐT) - Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh -  Liệt sĩ, ngày 20/7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tân Yên (Bắc Giang) Lâm Thị Hương Thành đi thăm, tặng quà người có công tiêu biểu trên địa bàn.
 
Tân Yên: Chú trọng biểu dương, nhân điển hình
(BGĐT) - Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành hoạt động thường xuyên của mỗi tổ chức đảng cũng như các cán bộ, đảng viên trong huyện Tân Yên (Bắc Giang). Qua đó xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến.
 
Tân Yên: Ra mắt hợp tác xã dịch vụ sản xuất rau công nghệ cao
(BGĐT) - Ngày 15/7, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Tân Yên (Bắc Giang) tổ chức ra mắt Hợp tác xã dịch vụ sản xuất rau công nghệ cao thôn Lý Cốt (xã Phúc Sơn).
 

Lâm Thị Hương Thành, 

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tân Yên

Tân Yên, Bắc Giang, Đại hội Đảng,
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất