Chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Lạng Giang lần thứ XXII
Đoàn kết, đổi mới, xây dựng Lạng Giang phát triển nhanh, bền vững
Cập nhật: 07:00 | 04/08/2020

 

 

(BGĐT) - Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ phát triển KT- XH, xây dựng Đảng, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Nhờ đó, huyện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 mục tiêu chủ yếu  Nghị quyết đề ra. Năm 2019, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, sớm hơn một năm so với mục tiêu Đại hội. 

Tạo chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng

Đại hội Đảng, Đảng bộ, chi bộ, Bắc Giang, Lạng Giang, xây dựng, Nghị quyết

Lãnh đạo huyện Lạng Giang đón nhận Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, Đảng bộ huyện Lạng Giang đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát bằng những biện pháp cụ thể, quyết liệt. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Việc học tập và làm theo Bác đã từng bước đi vào chiều sâu và thực chất hơn, trở thành việc làm thường xuyên, có sức lan tỏa. Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, kịp thời xây dựng, củng cố, kiện toàn, phát triển tổ chức đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, đồng bộ, thống nhất, đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên. 

Đại hội Đảng, Đảng bộ, chi bộ, Bắc Giang, Lạng Giang, xây dựng, Nghị quyết

Công nhân Công ty TNHH Dịch vụ Thống Nhất, thị trấn Vôi (Lạng Giang) hoàn thiện sản phẩm.

Đến nay, toàn Đảng bộ huyện có 42 tổ chức cơ sở đảng (giảm 1 đảng bộ, 7 chi bộ so với năm 2015). Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, hằng năm đều hoàn thành vượt kế hoạch tỉnh giao. Tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên đạt 88,2% - cao nhất tỉnh. Qua đó năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên.

Cùng với đó, các cấp ủy trong Đảng bộ huyện đã chú trọng đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu. Hằng năm, BTV Huyện ủy xác định rõ 10 nhiệm vụ trọng tâm sát với tình hình thực tế địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. 

Các đồng chí Thường trực, Thường vụ, Huyện ủy viên thường xuyên đi cơ sở nắm bắt tình hình, trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng thực hiện nghiêm túc. Công tác dân vận, nhất là phong trào thi đua dân vận khéo được triển khai rộng khắp với nhiều cách làm mới, sáng tạo, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

Sớm về đích huyện nông thôn mới

Nhiệm kỳ qua, huyện Lạng Giang đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng nhanh, giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng bình quân 17,4%/năm. Kết cấu hạ tầng KT- XH được tập trung đầu tư khá đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông. 

Đại hội Đảng, Đảng bộ, chi bộ, Bắc Giang, Lạng Giang, xây dựng, Nghị quyết

Cán bộ, công chức bộ phận một cửa UBND huyện hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục hành chính.

Nổi bật là huyện đã thực hiện xây dựng mới và cải tạo một số tuyến đường trọng điểm như: Đường Vôi- Phi Mô- Mỹ Thái; Nghĩa Hưng- Tiên Lục- Dương Đức; đường trục Vôi- Xương Lâm; Nghĩa Hòa-thị trấn Kép mở rộng…với tổng kinh phí hơn 800 tỷ đồng.

Thực hiện mục tiêu xây dựng NTM, huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, xác định rõ lộ trình thực hiện. Trong nhiệm kỳ có thêm 16 xã đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn trên toàn huyện là 100%; hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM, được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt huyện chuẩn NTM năm 2019 (sớm hơn 1 năm so với mục tiêu Đại hội). 

Đại hội Đảng, Đảng bộ, chi bộ, Bắc Giang, Lạng Giang, xây dựng, Nghị quyết

Nghề trồng nấm được nhân rộng tại Lạng Giang.

Cùng đó, đã chỉ đạo xây dựng 17 thôn đạt chuẩn NTM mới kiểu mẫu. Tổng nguồn vốn huy động là hơn 1.900 tỷ đồng; trong đó vốn huy động từ cộng đồng dân cư hơn 800 tỷ đồng. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 69,5 triệu đồng (tăng 40 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ). Hộ nghèo năm 2019 giảm còn 3,12%.

Với những thành tích toàn diện trên các lĩnh vực, nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lạng Giang được tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu thi đua. Hàng năm, Đảng bộ huyện được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được Ban Bí thư T.Ư Đảng tuyên dương tổ chức Đảng tiêu biểu; là đảng bộ duy nhất được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng cờ đơn vị có thành tích đặc biệt xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Mục tiêu phát triển nhanh, bền vững

Bước sang nhiệm kỳ 2020-2025, BCH Đảng bộ huyện xác định một số nhiệm vụ trọng tâm; đó là: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh. Xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị và uy tín để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong tình hình mới.

Một số mục tiêu chủ yếu đến năm 2025

- Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu tăng bình quân hằng năm đạt 18,6%.

- Giá trị sản xuất 1ha đất nông nghiệp đạt 150 triệu đồng/năm.

- Có 50% số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; 10% số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu; 35% số thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

- Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 85%. 

Trong phát triển KT-XH, huyện tập trung rà soát, cập nhật, điều chỉnh các quy hoạch của huyện để phù hợp với quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đẩy mạnh đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông tạo tiền đề phát triển KT-XH của huyện. Hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp Hương Sơn và Tân Hưng để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch. Phát triển các khu dân cư tập trung có tính chất đô thị ở nông thôn; xây dựng thị trấn Vôi đủ tiêu chí đô thị loại IV; thị trấn Kép tiệm cận tiêu chí đô thị loại IV; xã Tân Dĩnh đủ tiêu chí đô thị loại V; các xã Thái Đào, Nghĩa Hòa, Tiên Lục, Tân Hưng, Mỹ Thái, Xương Lâm tiệm cận tiêu chí đô thị loại V. 

Tiếp tục quan tâm đầu tư cho phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch; thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Với truyền thống đoàn kết, sáng tạo và hiệu quả, trên đà thắng lợi, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lạng Giang quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Huyện Lạng Giang (Bắc Giang): Thành lập 5 đoàn đi thăm, tặng quà người có công
(BGĐT)- Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) thành lập 5 đoàn do các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện làm trưởng đoàn đi thăm, tặng quà người có công.
 
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang
(BGĐT)- Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947- 2020), đoàn công tác Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang (trực thuộc Bộ Lao động  - Thương binh và Xã hội). Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành TP Hồ Chí Minh.
 
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang Bùi Văn Hạnh thăm, tặng quà người có công huyện Lạng Giang
(BGĐT)- Nhân 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7 (1947-2020), sáng 21/7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang Bùi Văn Hạnh đã đến thăm, tặng quà 2 đối tượng người có công ở xã Hương Sơn (Lạng Giang). 
 
Tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Lạng Giang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Tập trung hai nhiệm vụ trọng tâm
(BGĐT) - Chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lạng Giang (Bắc Giang) đang tích cực, chủ động trong công tác chỉ đạo, triển khai. Một trong những nội dung trọng tâm là việc xây dựng, hoàn thiện báo cáo chính trị và chuẩn bị công tác nhân sự Đại hội.
 
Lạng Giang: Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong
(BGĐT)- Sáng 9/7, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam 15/7 (1950-2020).
 

Tạ Huy Cần, Tỉnh ủy viên, 

Bí thư Huyện ủy Lạng Giang

Đại hội Đảng, Đảng bộ, chi bộ, Bắc Giang, Lạng Giang, xây dựng, Nghị quyết
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất