Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đưa Việt Yên trở thành thị xã vào năm 2025
Cập nhật: 08:15 | 21/07/2020

 

 

(BGĐT) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng nỗ lực, phấn đấu của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, KT-XH của Việt Yên (Bắc Giang) đã đạt được kết quả toàn diện, nổi bật trên hầu hết các lĩnh vực, tạo tiền đề vững chắc để huyện tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển cao hơn trong nhiệm kỳ tới.

Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch

Trong tổng số 13 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra có 12/13 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Công nghiệp phát triển khá, đóng góp quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

Huyện đã thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo hướng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ đầu tư, kinh doanh. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 14,5%/năm, đạt 110% so với đầu nhiệm kỳ.

Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ huyện Việt Yên, Đại hội Đảng bộ huyện Việt Yên

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ nhân dân thôn Nội Ninh, xã Ninh Sơn (Việt Yên)  tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (ngày 10/11/2018).

Trên địa bàn huyện hiện có 4 khu công nghiệp (KCN), 4 cụm công nghiệp (CCN), tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt hơn 50%. Khu vực công nghiệp đã tạo việc làm thường xuyên cho gần 111 nghìn người, tăng 37,1 nghìn người so với năm 2015; thu nhập bình quân lao động đạt khoảng 6,5 triệu đồng/người/tháng. 

Huyện đã huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng phục vụ các nhu cầu thiết yếu xung quanh các KCN như: Công trình cấp nước sạch; chợ, điểm mua sắm; trường học; nhà trọ công nhân.

Việc triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt nhiều kết quả, diện mạo nông thôn có chuyển biến tích cực; chất lượng cuộc sống của dân cư được nâng lên. Tháng 12/2018, Việt Yên được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn NTM đầu tiên của tỉnh, trước 2 năm so với chỉ tiêu đại hội.

Ước tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 đạt gần 36,6 nghìn tỷ đồng, cao hơn 2,44 lần so với chỉ tiêu đại hội.

Hệ thống trường học được quy hoạch sắp xếp hợp lý và ngày càng mở rộng; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất theo hướng chuẩn quốc gia, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn các cấp học không ngừng được nâng cao, đứng trong tốp đầu của tỉnh. 

Sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được cấp uỷ, chính quyền các cấp luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo; thúc đẩy hệ thống y tế tiếp tục hoàn thiện, củng cố và phát triển đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.

Chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Trong nhiệm kỳ qua, đã có 16,5 nghìn lao động được tạo việc làm mới. Người nghèo được hỗ trợ, cải thiện điều kiện sống, tiếp cận tốt hơn các chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 2,8%, đạt mục tiêu đại hội sớm 1 năm.

Công tác cải cách hành chính được chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt và có nhiều đổi mới, sáng tạo. Năm 2018, 2019, huyện Việt Yên xếp thứ nhất trong 10 huyện, thành phố về chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Những bài học kinh nghiệm

Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ huyện Việt Yên, Đại hội Đảng bộ huyện Việt Yên

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Quốc Doanh (ngoài cùng bên trái) trao Quyết định công nhận huyện Việt Yên đạt chuẩn nông thôn mới (tháng 12/2018).

 

Để đạt được những thành tựu KT-XH trong nhiệm kỳ qua, bài học kinh nghiệm của huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành là:

Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các chủ trương phát triển KT-XH của địa phương đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân; phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong Đảng bộ và nhân dân.

Chấn chỉnh lề lối tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và chiến sĩ lực lượng vũ trang; nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở.

Xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, từ đó tập trung ưu tiên nguồn lực và chỉ đạo thực hiện với quyết tâm cao.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, đổi mới tư duy, nắm bắt thời cơ, dự báo những khó khăn thách thức, nâng cao chất lượng công tác hoạch định, xây dựng hệ thống giải pháp linh hoạt, đồng bộ, chú trọng những sáng kiến, cách làm hay, sáng tạo để nhân rộng, nhằm tạo sự bứt phá trong phát triển KT-XH.

Tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, thường xuyên theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kịp thời giúp cơ sở giải quyết, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh.

Xây dựng thị xã Việt Yên vào năm 2025

Mục tiêu trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, làm hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân nhằm phát huy mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương, sức mạnh tổng hợp của nhân dân, đưa Việt Yên phát triển nhanh, mạnh, toàn diện, vững chắc; xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Quy hoạch huyện Việt Yên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đồng bộ, bảo đảm chất lượng, có tầm chiến lược dài hạn; tốc độ tăng trưởng kinh tế nằm trong nhóm dẫn đầu của tỉnh; kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị, dịch vụ, nông nghiệp, nông thôn.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện; thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả. 

Củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh, tạo môi trường ổn định để phát triển. Phấn đấu xây dựng huyện trở thành thị xã Việt Yên vào năm 2025.

Để đạt được những mục tiêu lớn đề ra, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện tập trung cao cho các nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế và nâng cao thu nhập cho người dân. Tiếp tục đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị, dịch vụ, nông nghiệp, nông thôn đi trước một bước để tạo tiền đề cho phát triển KT-XH trong thời gian tới. Đầu tư phát triển dịch vụ - đô thị có trọng tâm, trọng điểm, hình thành một số khu du lịch, dịch vụ tổng hợp.

Tiếp tục gìn giữ và phát huy giá trị các di sản văn hóa; không ngừng đổi mới giáo dục và đào tạo; xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên tất cả các lĩnh vực.

Tập trung xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao phẩm chất, năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Kế thừa kinh nghiệm quý báu cùng thành quả to lớn của những nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Việt Yên nguyện tiếp tục đoàn kết, đổi mới, năng động và sáng tạo, quyết tâm xây dựng thành công thị xã Việt Yên giàu mạnh.

 

Việt Yên: Chuyển mạnh lao động nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ
(BGĐT) - Xác định tạo việc làm cho người lao động là nhiệm vụ quan trọng trong công tác giảm nghèo, những năm qua, huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong thu hút  đầu tư, phát triển doanh nghiệp (DN) nên số người có việc làm tại chỗ tăng, thu nhập được cải thiện.
 
Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư 2 sân golf tại huyện Việt Yên và Lục Nam (Bắc Giang)
(BGĐT)- Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký các quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 2 dự án sân golf ở huyện Việt Yên và Lục Nam (Bắc Giang).
 
Việt Yên: Biểu dương công nhân viên chức lao động điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020
(BGĐT) - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Việt Yên vừa tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động giai đoạn 2015- 2020.
 
Việt Yên thực hiện nghị quyết đại hội Đảng ở cơ sở: Ổn định tổ chức, đưa nghị quyết vào cuộc sống
(BGĐT) - Đảng bộ huyện Việt Yên (Bắc Giang) là đơn vị sớm hoàn thành tổ chức đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay sau đó, các đảng bộ đã kiện toàn đội ngũ cán bộ, khẩn trương bắt tay vào thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.
 

Lê Ô Pích, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Việt Yên

Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ huyện Việt Yên, Đại hội Đảng bộ huyện Việt Yên
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất