Thực hiện tốt công tác nắm tình hình nhân dân về đại hội đảng các cấp
Cập nhật: 14:01 | 14/07/2020

 

 

(BGĐT)- Sáng 14/7, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức giao ban triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020; đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nguyễn Thị Kim Dung; Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang; góp ý kiến văn kiện đại hội đảng

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Kim Dung kết luận hội nghị.

Từ đầu năm đến nay, hệ thống dân vận các cấp đã tham mưu với cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, dân tộc và tôn giáo.

Nổi bật nhất là tham mưu BTV Tỉnh ủy ban hành kế hoạch về theo dõi, nắm tình hình nhân dân về đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trong Đảng bộ tỉnh và tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Định kỳ hằng tháng, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình nhân dân đối với đại hội đảng bộ các cấp trình Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.

Phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các phong trào thi đua yêu nước được các cấp, ngành hưởng ứng. Toàn tỉnh hiện có hơn 4.200 mô hình dân vận khéo ở tất cả các lĩnh vực. Lực lượng nòng cốt trong các tôn giáo nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, tích cực tuyên truyền, vận động tín đồ, chức sắc tôn giáo chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ thêm những tồn tại ảnh hưởng đến hiệu quả công tác dân vận như: Một số cấp ủy, chính quyền chưa chủ động phối hợp với mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội trong triển khai tổ chức thực hiện công tác dân vận. Nhất là ở các lĩnh vực có nhiều nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền lợi, tâm tư tình cảm của nhân dân như giải phóng mặt bằng, chính sách xoá đói giảm nghèo... 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân vận còn có nơi chưa đáp ứng yêu cầu dẫn đến năng lực tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện ở cơ sở chưa cao.

Nguyễn Thị Kim Dung; Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang; góp ý kiến văn kiện đại hội đảng

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Lục Nam Dương Công Định nêu ý kiến góp ý.

Những tháng cuối năm, Ban Dân vận Tỉnh ủy đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm. Điển hình là tiếp tục theo dõi, nắm bắt, báo cáo tình hình nhân dân đối với đại hội đảng bộ các cấp. Tham mưu xây dựng Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 114 ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trình BTV Tỉnh ủy. 

Phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, tập huấn phương pháp và kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị. Khảo sát, đánh giá hiệu quả mô hình đảng bộ xã, phường, thị trấn "Dân vận khéo" sau 3 năm triển khai nhân rộng. 

Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng; biểu dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2020...

Đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh, hầu hết các ý kiến cho rằng bố cục dự thảo hợp lý, nội dung rõ ràng, khoa học. Chủ đề dự thảo báo cáo thể hiện rõ mục tiêu trọng tâm, xuyên suốt, có ý nghĩa quy tụ sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 

Ở phần I, đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, có ý kiến đề xuất nên đánh giá sâu hơn về công tác bảo vệ môi trường; kết quả trong phát triển du lịch; bổ sung thêm số liệu về tỷ lệ thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. 

Đối với phần II về hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, một số đại biểu góp ý nội dung về đánh giá công tác cán bộ cần cụ thể hơn. Trong phần IV nhiệm vụ trọng tâm mang tính giải pháp đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025, có ý kiến đề xuất bổ sung nhiệm vụ về phát triển du lịch của tỉnh...

Tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong hoạt động hòa giải
Ngày 13/7, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác dân vận trong hoạt động hòa giải.
 
Bắc Giang: Triển khai công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp
(BGĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và “Năm dân vận khéo” 2020.
 
Chú trọng xây dựng, nhân rộng các điển hình "Dân vận khéo"
Ngày 8/7, tại Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh Lai Châu, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2020 Cụm các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc.
 
Việc làm mới, sáng tạo trong công tác dân vận
(BGĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 110-NQ/TU ngày 11/7/2016 của Tỉnh ủy Bắc Giang về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay”, công tác dân vận trên địa bàn TP Bắc Giang (Bắc Giang) 5 năm qua đã đạt nhiều kết quả nổi bật.
 

Vân Anh

Nguyễn Thị Kim Dung; Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang; góp ý kiến văn kiện đại hội đảng
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất