Đại hội Đảng bộ huyện Yên Dũng: Những ý kiến tâm huyết
Cập nhật: 11:26 | 02/07/2020

 

 

(BGĐT) - Sáng nay (2/7), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Dũng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc với sự tham gia của 258 đại biểu tiêu biểu, ưu tú. Với quyết tâm đưa Yên Dũng phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc, nhiều ý kiến tham luận của các đại biểu đóng góp vào báo cáo chính trị và những nội dung được bàn thảo tại đại hội. Phóng viên lược ghi một số ý kiến.

Đại biểu Dương Văn Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện: 

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng

 

Đại hội điểm Đảng bộ huyện Yên Dũng: Tiếng nói của đại biểu

Đại biểu Dương Văn Đức.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng bộ huyện trong thời gian qua được các cấp ủy từ huyện đến cơ sở rất quan tâm. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động làm tốt công tác phối hợp, nắm chắc diễn biến, tình hình để tham mưu, đề xuất với Huyện ủy, trực tiếp là BTV Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. 

Đó là: Đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân; nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện, của cơ sở, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội. Trong nhiệm kỳ đã mở 154 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho 13.860 lượt cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú. Tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thông qua trực tuyến, hội nghị thông tin thời sự, bản tin thông báo nội bộ, các chương trình lồng ghép...). 

Gắn công tác giáo dục tư tưởng với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều cách làm hay, hiệu quả đã tạo sức lan tỏa sâu rộng. Đã có 5.628 việc tập thể và 27.456 việc của cá nhân đăng ký học tập và làm theo Bác; giải quyết xong 308 việc bức xúc, nổi cộm ở cơ sở, đạt 100 % kế hoạch đề ra; 53 tập thể, 59 cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

Nhờ thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã góp phần ổn định chính trị; kinh tế xã hội tiếp tục có bước phát triển tích cực, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Đồng thời thúc đẩy các phong trào thi đua trên địa bàn huyện đạt hiệu quả thiết thực. Điển hình là phong trào xây dựng nông thôn mới, cứng hóa đường giao thông nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, sự lan tỏa sâu rộng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Đại biểu Phạm Thị Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện: 

Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh        

Đại hội điểm Đảng bộ huyện Yên Dũng: Tiếng nói của đại biểu

Đại biểu Phạm Thị Nhung


Cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch" được Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động từ năm 2010, bao gồm: Không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học; tiêu chí 3 sạch bao gồm: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Những nội dung này đã được Hội LHPN huyện triển khai gắn với xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả tích cực.

Để cuộc vận động xây dựng “gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được lan tỏa sâu rộng, thời gian tới, các cấp Hội phụ nữ huyện tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân về mục đích, ý nghĩa.

Chỉ đạo lồng ghép với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc ”, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phối hợp thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp với ngành Giáo dục- Đào tạo; Nghị quyết liên tịch với công an về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”.

Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ và nhân dân thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình; phong trào “Phòng chống rác thải nhựa”. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em; chính sách Dân số-KHHGĐ; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; phòng chống bạo lực gia đình.

Bên cạnh đó, rà soát và củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các câu lạc bộ: “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Bà mẹ nuôi dạy con tốt”, phòng chống tội phạm và TNXH, mô hình “Địa chỉ tin cậy” ở cộng đồng. Tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia xây dựng các công trình, hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đại biểu Nguyễn Mạnh Chiến, Bí thư Đảng ủy xã Trí Yên: 

Củng cố, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh ở cơ sở

 

Đại hội điểm Đảng bộ huyện Yên Dũng: Tiếng nói của đại biểu

Đại biểu Nguyễn Mạnh Chiến.

Qua thực hiện công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, Đảng bộ xã Trí Yên nhận thấy để làm tốt công tác này, cấp ủy các cấp phải thường xuyên bám sát vào nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước để cụ thể hóa sát với tình hình của cấp mình. 

Luôn coi trọng xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, trước hết là trong cấp uỷ. Phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất, giám sát việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra. Bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, tập trung giải quyết các vấn đề nổi lên ngay từ cơ sở. 

Tập trung lãnh đạo, phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực, đồng thời lựa chọn các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, các giải pháp đột phá chỉ đạo có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong từng năm và cả nhiệm kỳ. Chú trọng tổng kết thực tiễn, phát hiện và nhân điển hình tiên tiến. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, trước hết phải xây dựng các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở vững mạnh. Đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Thực hiện nghiêm túc, có nền nếp chế độ sinh hoạt đảng định kỳ. Nội dung sinh hoạt cần tập trung giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và quyền lợi, trách nhiệm của đảng viên. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, gắn với triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

 

Sáng nay (2/7), khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Dũng (Bắc Giang)
 (BGĐT)- Đúng 7 giờ 30 phút sáng nay (2/7), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Dũng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc trọng thể. Đây là đơn vị được Tỉnh ủy Bắc Giang chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện để đánh giá, rút kinh nghiệm cho đại hội đảng bộ các huyện, TP và đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. 
 
Yên Dũng: Điểm nhấn phát triển du lịch văn hóa - tâm linh
(BGĐT) - Nhiệm kỳ vừa qua, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đặc biệt chú trọng công tác bảo tồn di sản văn hóa. Nhờ vậy, các di sản được phát huy giá trị, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và phát triển du lịch văn hóa- tâm linh.
 
Sản xuất nông nghiệp ở Yên Dũng: Nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ cao
(BGĐT) - Yên Dũng là địa phương đi đầu ứng dụng công nghệ cao (CNC) vào sản xuất nông nghiệp của tỉnh Bắc Giang. Đến nay, nhiều mô hình ứng dụng được hình thành với các nông sản sạch, an toàn, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để huyện tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới.
 
Thu Phong-Quốc Trường
        (Thực hiện)
Đại hội điểm Đảng bộ huyện Yên Dũng: Tiếng nói của đại biểu
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất