Tiếp tục học tập và làm theo Bác, xây dựng phong cách người CAND vì nhân dân phục vụ
Cập nhật: 19:06 | 06/05/2022

 

 

(BGĐT) - Ngày 6/5, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân (CAND) bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; Quy định lấy ý kiến nhân dân đối với CAND và sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành T.Ư, lãnh đạo Đảng ủy Công an T.Ư và Bộ Công an…

Tại điểm cầu Bắc Giang có các đồng chí: Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh…

 

Bộ Công an, Bắc Giang, cuộc vận động xây dựng người CAND bản lĩnh, Công an Bắc Giang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang.

 

Theo Bộ Công an, qua 5 năm thực hiện cuộc vận động, 4 năm thực hiện quy định lấy ý kiến nhân dân đối với CAND, 1 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Các cuộc sinh hoạt chính trị, đợt thi đua được tổ chức sâu rộng trong toàn lực lượng, đến từng cán bộ, chiến sĩ (CBCS). Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong học tập và thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an.

Lực lượng CAND thể hiện rõ vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Nổi bật là tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hiệu quả; bố trí công an chính quy về xã; ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện cải cách hành chính phục vụ nhân dân. Tích cực tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội XIII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Công tác phòng chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Tập trung khám phá nhiều vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng được nhân dân ủng hộ, đánh giá cao. 

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhất là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; chủ động, trách nhiệm và nêu gương. Xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, CBCS không quản ngại khó khăn, gian khổ, mưu trí, sáng tạo trong công tác chiến đấu. Từ năm 2016 đến 2021, lực lượng CAND có 70 đồng chí hy sinh, gần 1,5 nghìn đồng chí bị thương, hơn 300 đồng chí bị nhiễm HIV trong thi hành công vụ. 

Đạt được những kết quả trên là do sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đúng đắn của Đảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả của các cấp ủy, tổ chức đảng. Đa số cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; thấy rõ việc thực hiện cuộc vận động, quy định, kết luận nêu trên có hiệu quả, ý nghĩa quan trọng. 

Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện cuộc vận động, quy định, kết luận ở một số đơn vị, địa phương chưa thực sự quyết liệt; tự phê bình và phê bình, kiểm tra, giám sát còn nhiều mặt hạn chế. 

Việc chấp hành điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, quy trình công tác, quy tắc ứng xử ở một số nơi chưa tốt. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, chiến sĩ chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, giảm sút ý chí chiến đấu. 

Một số ít có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Một số trường hợp là lãnh đạo, chỉ huy vi phạm với tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của Đảng và lực lượng CAND. 

Bộ Công an, Bắc Giang, cuộc vận động xây dựng người CAND bản lĩnh, Công an Bắc Giang

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bắc Giang.

Tại tỉnh Bắc Giang, Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; chú trọng tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Qua đó tạo chuyển biến tốt trong nhận thức của đảng viên, CBCS. Cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập, sinh hoạt chuyên đề, xây dựng điển hình tiên tiến kịp thời, có sức lan tỏa. 

Công an tỉnh đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị thiết thực, ý nghĩa, thu hút đông đảo đảng viên, CBCS tham gia, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn trong thi hành công vụ. Xuất hiện nhiều gương CBCS tiêu biểu vì nhân dân phục vụ góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, các nội dung này hết sức thiết thực, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, hỗ trợ nhau hướng tới mục tiêu chung xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí hoan nghênh, đánh giá cao cách làm bài bản, nghiêm túc, trách nhiệm, sáng tạo, có hiệu quả của Đảng ủy Công an T.Ư và Bộ Công an. 

Đồng chí biểu dương Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an, công an các đơn vị, địa phương đã nhận thức đầy đủ, ý nghĩa của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ. Nổi bật là đã chủ động nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định chủ trương, chính sách, hoàn thiện thể chế pháp luật, phục vụ đắc lực cho phát triển KT-XH. 

Đấu tranh quyết liệt có hiệu quả với các thế lực thù địch và phản động, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, xã hội. Thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, chất lượng điều tra khám phá được nâng lên; kiềm chế được sự gia tăng của nhiều tội phạm.

Trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đã khởi tố điều tra nhiều vụ án lớn, thực hiện với nghiêm túc theo phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự có nhiều chuyển biến, cơ bản hoàn thành hai dự án có ý nghĩa chiến lược là sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân (CCCD) và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Lực lượng CAND cũng chủ động, nhanh chóng, linh hoạt, thực sự phát huy vai trò nòng cốt trong cuộc chiến phòng, chống Covid-19; kiện toàn, sắp xếp cán bộ bảo đảm yêu cầu tinh gọn, hiệu quả với phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. 

Đồng chí đề nghị Đảng ủy Công an T.Ư và Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. 

Đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm, ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong toàn lực lượng. Đổi mới nội dung, phương pháp nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận về xây dựng chỉnh đốn Đảng, quy định trách nhiệm về nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, quy định về những điều đảng viên không được làm. 

Nâng cao nhận thức cho CBCS về nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không ngừng tu dưỡng, học tập, rèn luyện theo Bác để mỗi CBCS CAND thể hiện trách nhiệm, vai trò gương mẫu trong bảo đảm an ninh quốc gia, an toàn, trật tự xã hội, bình yên cuộc sống của nhân dân. 

Xây dựng mối quan hệ gắn bó, chặt chẽ với nhân dân, thực hiện có hiệu quả với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân. 

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái thù địch, cơ hội chính trị; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên; phòng ngừa biểu hiện lệch lạc, tự diễn biến trong lực lượng. Tiếp tục thực hiện tốt việc lấy ý kiến của nhân dân, lắng nghe các ý kiến của nhân dân.

Đại tướng Tô Lâm khẳng định sẽ quán triệt nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, siết chặt kỷ luật kỷ cương, đồng lòng vượt qua gian khổ, xây dựng lực lượng chính quy tinh nhuệ, hiện đại. 

Đồng chí Bộ trưởng đề nghị bí thư, thủ trưởng các đơn vị trực tiếp lãnh đạo, lấy ý kiến của nhân dân, xác định công tác giáo dục chính trị là nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND. Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tổng kết cuộc vận động, quy định, kết luận, nêu rõ ưu điểm, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm. 

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động, kết luận của Bộ Chính trị đã được trao tặng các hình thức khen thưởng, biểu dương.  

Tin, ảnh: Thu Phong - Tuyết Mai

Bắc Giang: Đối tượng lừa đảo thông qua bán quần áo hầu tòa
(BGĐT) - Kinh doanh thua lỗ, thiếu tiền chi tiêu, Hoàng Thị Minh Nguyệt (SN 1996) ở bản Noóc, xã An Sơn, huyện Văn Quan (Lạng Sơn) đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 254 triệu đồng thông qua hình thức bán quần áo. 
 
Kỷ niệm 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5 (1954- 2022): Một thời khắc cốt, ghi tâm
(BGĐT) - Ở xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), có một “Hội những người tham gia chiến dịch Điện Biên”. Hội gồm 13 chiến sĩ tham gia chiến đấu ở chiến trường Điện Biên năm xưa, người còn sống nay đã ở tuổi 90. 
 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật trong thi hành án dân sự
(BGĐT) - Ngày 5/5, tại Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bắc Giang thực hiện giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác THADS trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021. Đồng chí Phạm Thùy Trang, Phó trưởng Ban Pháp chế chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh, Chi cục THADS các huyện, TP.
 
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 5 Khóa XIII
Sáng 4/5, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Báo Bắc Giang trân trọng giới thiệu toàn văn bài Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:
 
Bộ Công an, Bắc Giang, cuộc vận động xây dựng người CAND bản lĩnh, Công an Bắc Giang
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất