Tán thành việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh
Cập nhật: 14:02 | 18/09/2020

 

 

Sáng 18/9, tiếp tục phiên họp thứ 48, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh, việc xây dựng Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh tiếp tục thể chế hóa chủ trương của Đảng về đổi mới tổ chức, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội.

Tán thành, việc thành lập, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh

 Quang cảnh phiên họp. 

Việc thành lập Văn phòng chung trên cơ sở hợp nhất 2 văn phòng: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND cấp tỉnh cần kế thừa và phát triển những mặt tích cực, ưu điểm của các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng trước đây, khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay. Đồng thời, không làm gián đoạn công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của các Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND cấp tỉnh; vừa bảo đảm cho hoạt động phục vụ chung, vừa bảo đảm thực hiện chức năng riêng của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND.

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết do Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày cho thấy, Ủy ban Pháp luật tán thành với sự cần thiết, mục đích, yêu cầu và quan điểm xây dựng Nghị quyết đã nêu trong Tờ trình của Văn phòng Quốc hội. Theo ông Hoàng Thanh Tùng, qua thảo luận, đa số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật tán thành phương án 2, giao HĐND cấp tỉnh quyết định thành lập Văn phòng.

Tuy nhiên, nếu giao cho Thường trực HĐND cấp tỉnh thành lập Văn phòng thì chưa thực sự phù hợp về mặt pháp lý, bởi khoản 4 Điều 43 của Luật Tổ chức Quốc hội giao chính quyền địa phương ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức và bảo đảm kinh phí hoạt động cho Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh là đã gián tiếp quy định thẩm quyền cho HĐND hoặc UBND. Hơn nữa, theo quy định tại Điều 6 và Điều 104 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực HĐND cấp tỉnh không có thẩm quyền này.

Về số lượng và tên gọi các phòng, đa số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật tán thành với việc xác định số lượng phòng phải căn cứ vào vị trí, chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc, số lượng vị trí việc làm và số biên chế được giao. Dự thảo Nghị quyết quy định cứng Văn phòng có 3 phòng và giao cho địa phương có thể quyết định thành lập thêm 1 phòng căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương là cần thiết.

Cụ thể, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Thường trực HĐND cấp tỉnh sau khi thống nhất với Trưởng đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, có thể quyết định thành lập thêm 1 phòng để phụ trách mảng công việc có tính chất tương đối độc lập, thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND cấp tỉnh và có khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu là 7 biên chế công chức đối với phòng thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; tối thiểu là 6 biên chế công chức đối với phòng thuộc Văn phòng cấp tỉnh loại I; tối thiểu là 5 biên chế công chức đối với phòng thuộc Văn phòng cấp tỉnh loại II và loại III.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đồng ý việc quy định số lượng phòng như trong dự thảo và cho rằng, nếu thành lập thêm 1 phòng để đáp ứng công việc, cần căn cứ vào nhu cầu của từng địa phương. Tổng biên chế nhân sự cho Văn phòng địa phương quyết định dựa trên vị trí việc làm, nhưng không được vượt quá số lượng quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, cần làm rõ khái niệm "thành lập mới" để phù hợp với điều kiện thực tế; đồng thời cần quy định cụ thể về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND, vị trí, chức năng, quyền hạn của Văn phòng này. Về biên chế, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng, cần căn cứ vào khung biên chế theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Cấp phó của Văn phòng này, Thường vụ Tỉnh ủy sẽ rà soát, đánh giá cán bộ và do HĐND cấp tỉnh quyết định.

Đồng tình với quan điểm trên, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho rằng, nếu thành lập thêm phòng thứ 4, phải đáp ứng đúng tiêu chuẩn của Trung ương là 7 biên chế với thành phố lớn và 5 biên chế với tỉnh, thành phố nhỏ, ít dân số...

Tại phiên làm việc, 100% Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết nhất trí việc thành lập thành phố Hồng Ngự.

Theo dự kiến phát triển của tỉnh Đồng Tháp từ nay đến năm 2030, sẽ sáp nhập huyện Hồng Ngự vào TP Hồng Ngự hiện nay.

Trình bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc tại kỳ họp thứ 10
Chiều 17/9, tiếp tục phiên họp thứ 48, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo và cho ý kiến về việc chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XIV.
 
Giao quyền quản lý sát hạch lái xe cần có đánh giá kỹ
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 48, sáng 16/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
 
Thống nhất bổ sung 274 tỷ đồng để mua bù 23.000 tấn gạo
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 48, sáng 15/9, với 100% đại biểu tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia; dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.
 

Theo TTXVN

Tán thành, việc thành lập, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất