Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái: “Sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là mục tiêu cải cách hành chính”
Cập nhật: 07:25 | 30/06/2020

 

 

(BGĐT) -  Nhân dịp tổng kết 10 năm Chương trình tổng thể Cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020, Báo Bắc Giang phỏng vấn đồng chí Dương Văn Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về những kết quả và định hướng của tỉnh thời gian tới.

Nhìn lại chặng đường 10 năm thực hiện Chương trình CCHC, đồng chí cho biết những kết quả nổi bật tỉnh đã đạt được là gì?

Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái: Có thể nói, sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020, công tác CCHC trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả khả quan trên các lĩnh vực, nổi bật như:

cải cách hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái

Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái thăm Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CCHC đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Công tác cải cách thể chế thường xuyên được quan tâm, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách được thường xuyên rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện bảo đảm thống nhất với quy định của Trung ương và phù hợp tình hình, điều kiện thực tế của tỉnh.

Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản giúp thay đổi phương pháp, cách thức làm việc của đội ngũ công chức, viên chức. Ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh giúp công khai, minh bạch, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC. Đặc biệt, Bắc Giang là một trong 7 tỉnh, thành phố đầu tiên trên cả nước đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) đi vào hoạt động từ năm 2016. Đồng thời, bộ phận một cửa tại cấp huyện, cấp xã đã được triển khai đồng bộ, hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả. Đến nay, trên 90% TTHC của cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước được chú trọng. Việc đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được thực hiện nghiêm túc. Đến nay, đã sắp xếp giảm 13 phòng chuyên môn, chi cục và tương đương cấp sở, 142 đơn vị sự nghiệp công lập, 23 ban chỉ đạo cấp tỉnh. Đặc biệt, đã hoàn thành sắp xếp, sáp nhập 40 xã, thị trấn, 679 thôn, tổ dân phố, qua đó đã giảm 21 đơn vị hành chính cấp xã và giảm 362 thôn, tổ dân phố. Toàn tỉnh đã giảm được 3.362 biên chế so với thời điểm năm 2015, trong đó khối hành chính, sự nghiệp giảm hơn 3.000 người, đạt gần 8%.

cải cách hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái

Giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh).

Công tác đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, VC cũng được thực hiện khá tốt. Chất lượng đội ngũ CB, CC, VC không ngừng được nâng cao cả về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và ý thức, tác phong, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ. Công tác cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền điện tử cũng thường xuyên được quan tâm thực hiện và đạt được những kết quả khả quan.

Có thể khẳng định, với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các mục tiêu, nhiệm vụ về CCHC giai đoạn 2011-2020 đề ra đã cơ bản hoàn thành. Kết quả công tác CCHC thời gian qua đã giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và đem đến sự thuận tiện, hài lòng cho người dân, doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Bắc Giang hiện đứng trong tốp đầu cả nước về thu hút đầu tư, có được kết quả như vậy một phần nhờ vào công tác CCHC, những bài học kinh nghiệm nào được rút ra từ lĩnh vực này, thưa đồng chí?

cải cách hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái

Tôi mong rằng cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư và nhân dân trong tỉnh cùng chung tay với cơ quan nhà nước thực hiện tốt công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đưa Bắc Giang thực sự trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, bảo đảm cho sự phát triển ổn định, bền vững của tỉnh thời gian tới”.

Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái.

Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái: Trong những năm gần đây, thu hút đầu tư của tỉnh có được những kết quả hết sức tích cực, luôn nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước. Đến nay toàn tỉnh có 1.730 dự án đầu tư, trong đó có 1.269 dự án đầu tư trong nước tổng vốn đăng ký là 88.328 tỷ đồng; 461 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký là 6,044 tỷ USD. Kết quả thu hút đầu tư thời gian qua là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Từ thực tiễn hoạt động thu hút đầu tư và công tác CCHC, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất, CCHC phải lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo và là mục tiêu để thực hiện.

Thứ hai, công tác CCHC cần có sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt cần phát huy tốt vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, cần thực hiện thường xuyên, liên tục, gắn với đổi mới, sáng tạo.

Thứ ba, đội ngũ CB, CC, VC giữ vai trò then chốt trong công tác CCHC. Muốn CCHC hiệu quả trước tiên và quan trọng nhất là phải nâng cao được nhận thức, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ CB, CC, VC các cấp trong thực thi công vụ; phải thay đổi tư duy từ “cho phép”, “cấp phép” sang tư duy “phục vụ”, xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân.

Thứ tư, CCHC phải được xác định là giải pháp quan trọng hàng đầu để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, qua đó tạo sức hấp dẫn, đẩy mạnh thu hút đầu tư. Sự hài lòng của các nhà đầu tư, doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn là biện pháp xúc tiến đầu tư hiệu quả nhất.

Mặc dù có nhiều nỗ lực song năm vừa qua, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giảm bậc và chỉ số cải cách hành chính của tỉnh chưa cải thiện nhiều so với năm trước, xin đồng chí cho biết nguyên nhân chính là gì?

Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái: Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của tỉnh vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, đặc biệt, một số chỉ tiêu đánh giá cấp tỉnh chưa có nhiều cải thiện. Theo kết quả đánh giá năm 2019, Chỉ số CCHC (Par Index) của tỉnh đạt 81,84/100 điểm, tăng 3,7 điểm so với năm 2018, song vẫn giữ nguyên vị trí 25/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 mặc dù tăng 1,46 điểm nhưng giảm 4 bậc, đứng thứ 40/63 tỉnh, thành phố.

Nguyên nhân chính của vấn đề này được xác định là do những hạn chế, yếu kém trong việc tổ chức thực hiện tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương, liên quan trực tiếp đến vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ của một bộ phận CB, CC, VC, đặc biệt là những người thường xuyên tiếp xúc, làm việc với doanh nghiệp, người dân.

Xin đồng chí cho biết một số định hướng chủ yếu trong công tác CCHC của tỉnh thời gian tới?

Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái: Về quan điểm, tỉnh xác định công tác CCHC cần được thực hiện một cách đồng bộ, thực chất, căn cơ và cần có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong tỉnh. Mục tiêu xây dựng và hoàn thiện nền hành chính nhà nước “phục vụ nhân dân, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả”; hướng đến xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thực sự minh bạch, lành mạnh, công bằng và đem đến những tiện ích, phục vụ tốt nhất cho doanh nghiệp, người dân. 

Trước hết phải tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, cải thiện mạnh mẽ thứ hạng các chỉ số đánh giá cấp tỉnh, đặc biệt là chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), phấn đấu năm 2020 cải thiện được ít nhất 10 bậc so với năm 2019; tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời chỉ đạo của Trung ương, đồng thời triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính theo Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020, bảo đảm phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế hiện nay. Đặc biệt, tập trung nâng cao chất lượng, đổi mới tư duy, nâng cao ý thức, trách nhiệm và khơi dậy ý chí khát khao vươn lên của đội ngũ CB, CC, VC các cấp là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng hàng đầu trong công tác CCHC.

Tôi mong rằng cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư và nhân dân trong tỉnh cùng chung tay với cơ quan nhà nước thực hiện tốt công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đưa Bắc Giang thực sự trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, bảo đảm cho sự phát triển ổn định, bền vững của tỉnh thời gian tới.

Xin cảm ơn đồng chí!

Những điển hình về cải cách hành chính
(BGĐT) - Sẵn sàng đảm nhận việc khó, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin là cách làm của nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm xây dựng nền hành chính vì dân, chuyên nghiệp, hiện đại. 
 
Cải cách hành chính ở Yên Thế: Việc “chạy” nhờ ứng dụng công nghệ
(BGĐT) - Là một trong những địa phương được chọn triển khai thí điểm phần mềm một cửa điện tử, sau 7 năm, công tác cải cách hành chính ở huyện Yên Thế (Bắc Giang) có nhiều chuyển biến rõ nét, góp phần thực hiện tốt các   mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Bắc Giang tăng điểm ở cả hai chỉ số cải cách hành chính và hài lòng của người dân
(BGĐT) - Theo thông tin từ Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 (PAR INDEX) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 (SIPAS) do Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức ngày 19/5, tỉnh Bắc Giang tăng điểm ở cả hai chỉ số. 

 
Cải cách hành chính: Kinh nghiệm của huyện Việt Yên
(BGĐT) - Năm 2019, huyện Việt Yên (Bắc Giang) dẫn đầu hai bảng chỉ số cấp tỉnh về cải cách hành chính (CCHC) và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp (DN) về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Kết quả trên cho thấy địa phương đã chọn hướng đi đúng trong bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch.
 
Bắc Giang: Sáng kiến tăng hiệu quả cải cách hành chính
(BGĐT) - Theo Hội đồng thẩm định về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp tỉnh, nhiều cơ quan, đơn vị, huyện, TP Bắc Giang trong năm 2019 được đánh giá cao về sáng kiến, giải pháp trong quá trình thực thi công vụ, góp phần nâng chất lượng phục vụ.  
 
Sở Thông tin và Truyền thông, huyện Việt Yên đứng đầu chỉ số cải cách hành chính năm 2019
(BGĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính của các sở, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện năm 2019 (viết tắt là PAR INDEX 2019).
 
Huyện Lạng Giang (Bắc Giang) công bố xếp hạng cải cách hành chính các xã, thị trấn
(BGĐT)- UBND huyện Lạng Giang (Bắc Giang) vừa công bố kết quả xếp hạng và đánh giá công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 đối với UBND các xã, thị trấn.
 
Cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp: Ứng dụng công nghệ, đơn giản thủ tục
(BGĐT) - Những năm qua, Sở Tư pháp Bắc Giang đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng đơn giản, tiện lợi, hiệu quả nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân, rút ngắn thời gian giải quyết công việc.
 
 

Kim Hiếu (thực hiện)

cải cách hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất