Bắc Giang kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng: Rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm vi phạm
Cập nhật: 09:55 | 23/03/2020

 

 

(BGĐT) - Ngày 31/3/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2016-2020. Sau 4 năm, toàn Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã xem xét, thi hành kỷ luật 28 tổ chức đảng và 1.900 đảng viên, qua đó góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Nghiêm túc xử lý vi phạm

Đoàn kiểm tra của BTV Huyện ủy Tân Yên vừa có kết luận thẩm tra, xác minh đơn khiếu nại, tố cáo đối với tập thể Đảng ủy, Bí thư và Chủ tịch UBND xã Ngọc Thiện. Theo đó, trong quá trình lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, Đảng ủy xã đã vi phạm Quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong quản lý, giáo dục đảng viên. Từ năm 2017 đến 2019, đảng bộ có 11 đảng viên bị xử lý kỷ luật. Cùng đó buông lỏng trong công tác lãnh đạo quản lý đất đai, để xảy ra 89 trường hợp vi phạm trong thời gian 4 năm.

hỉ thị số 06-CT/TU về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ tỉnh, Kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Lãnh đạo Đảng ủy xã Yên Định (Sơn Động) thường xuyên kiểm tra lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức.

Đối với đồng chí Chủ tịch UBND xã, do thiếu trách nhiệm trong quản lý, để xảy ra sai phạm về đất đai; làm trái quy định của nhà nước về quản lý tài chính, ngân sách. Trong khi đó, với trách nhiệm là người đứng đầu cấp ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; để cấp dưới vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước… 

Căn cứ đề xuất của Đoàn kiểm tra và tính chất, mức độ vi phạm, tháng 3/2020, BTV Huyện ủy Tân Yên đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy xã. Đồng chí Chủ tịch UBND xã bị xử lý với hình thức cảnh cáo.

Được biết, liên quan đến công tác quản lý đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản, năm 2019, BTV Huyện ủy Tân Yên đã thi hành kỷ luật cảnh cáo đồng chí Chủ tịch UBND xã Liên Sơn, chỉ đạo Đảng ủy xử lý theo thẩm quyền cán bộ địa chính xã. Ngoài ra, yêu cầu Đảng ủy và 5 cá nhân liên quan kiểm điểm trách nhiệm, xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Tại huyện Lạng Giang, đồng chí Trần Xuân Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy khẳng định: “Tinh thần nghiêm túc, quyết liệt trong kiểm tra và xử lý kỷ luật Đảng được thể hiện không chỉ ở cấp huyện mà còn ở cơ sở. Đầu năm 2020, Đảng ủy xã Hương Lạc kỷ luật cảnh cáo đảng viên Hoàng Văn Tam, công chức giao thông-xây dựng xã do thực hiện không đúng cơ chế hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh”.

Tại huyện Yên Dũng, sai phạm về quản lý đất đai kéo dài ở xã Đồng Phúc đã khiến hai tập thể, 7 cá nhân nhận các hình thức cảnh cáo thậm chí cách chức của BTV Huyện ủy, UBKT Huyện ủy và Đảng ủy xã.

Giữ nghiêm kỷ cương

Đồng chí Tạ Văn Phú, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cho biết: Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 06, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị. Qua đó, nhận thức của các cấp ủy về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác KTGS có chuyển biến tích cực. Quy chế, quy trình, các biểu mẫu được xây dựng đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Việc xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung, đối tượng để KTGS được chú trọng. 

 

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 06, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị. Từ việc giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng đã góp phần thiết thực để các cấp ủy tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

 

Thường xuyên quan tâm xây dựng, kiện toàn cán bộ làm công tác KTGS đủ về số lượng, nâng cao chất lượng. Các huyện: Lạng Giang, Tân Yên, Việt Yên, Hiệp Hòa tổ chức tập huấn theo hình thức “cầm tay chỉ việc” cho cán bộ kiểm tra cơ sở đưa vào thành phần đoàn kiểm tra của Huyện ủy hoặc UBKT cấp ủy huyện, từ đó nâng cao khả năng xử lý tình huống. Chất lượng các cuộc KTGS, nhất là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ở các cấp được nâng lên.

Trong 4 năm (từ năm 2016 đến hết năm 2019), toàn Đảng bộ tỉnh đã xem xét, thi hành kỷ luật 28 tổ chức đảng và 1.900 đảng viên. Trong đó có 43 đảng viên bị cách chức, hơn 150 trường hợp phải khai trừ ra khỏi Đảng. Vi phạm chủ yếu trong các lĩnh vực: Thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, quản lý tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản; thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao...

Việc xem xét thi hành kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng được thực hiện bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, rõ nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, áp dụng hình thức kỷ luật cơ bản phù hợp, vừa bảm đảm tính nghiêm minh của kỷ luật Đảng, vừa có tính giáo dục, giúp cho đảng viên và tổ chức đảng nhận rõ khuyết điểm để có biện pháp khắc phục. Từ việc giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng đã góp phần thiết thực để các cấp ủy tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật ông Lê Thanh Hải và ông Lê Hoàng Quân
Từ ngày 2 đến 4/3/2020, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ 43. Ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung.
 
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính
(BGĐT) - Xây dựng văn hóa công vụ là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành nhằm góp phần hình thành nền hành chính chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả và vì nhân dân phục vụ. Có nhiều yếu tố cấu thành văn hóa công vụ, trong đó tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức là nhiệm vụ then chốt.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê bình một số huyện có cán bộ vi phạm kỷ luật hành chính
(BGĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các cấp trong tỉnh thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và phê bình tập thể, cá nhân vi phạm.
 
Bắc Giang: Thi hành kỷ luật đảng viên bị tố nhũng nhiễu người dân
(BGĐT)- Hôm nay (18-2), Đảng ủy xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đã ra quyết định thi hành kỷ luật đối với đảng viên Nguyễn Thị Hậu (SN 1984), công chức văn hóa xã hội bằng hình thức Cảnh cáo.
 
Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thi hành kỷ luật một số cán bộ
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định về việc thi hành kỷ luật Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
 
Kỷ luật Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và Trưởng phòng Tổng hợp - Chính sách cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang
Hai cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang cùng bị kỷ luật khiển trách về mặt Đảng do để xảy ra sai phạm. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chỉ thị tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính
(BGĐT) - Ngày 8-1-2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ.
 
Bộ Chính trị thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Trung Hải và đồng chí Triệu Tài Vinh
Ngày 10-1-2020, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì Hội nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.
 
Kỷ luật cảnh cáo ông Lê Thanh Sơn, chồng bà Trần Thị Ngọc Ái Sa
Ngày 1-1, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, việc xử lý cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (tên thật là Trần Thị Ngọc Thêm) nguyên Trưởng phòng Quản trị thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk dùng bằng THPT của người khác để thăng tiến, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp tục xử lý những cá nhân, đơn vị liên quan.
 

Quốc Trường 

hỉ thị số 06-CT/TU về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ tỉnh, Kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất